www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update grote grazers

15 april 2021 Boswachters in Oostvaardersplassen

Het is april en de lente staat voor de deur. Tijd voor een tussenbalans van de uitvoering van het managementplan met betrekking tot de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

In november 2020 is conform het Managementplan voor de Oostvaardersplassen het verminderen van het aantal grote grazers hervat. Dit is onderdeel van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen. Doel is een stand van het aantal grazers te bereiken die past bij een gevarieerd landschap met een rijk vogelleven.

Staatsbosbeheer staat aan de lat om het beleid uit te voeren. We hebben in het Managementplan aangegeven hoe we het  aantal grote grazers terugbrengen naar een totaal van 1100 dieren.

Op basis van de resultaten van de helikoptertelling van eind oktober 2020 moesten er circa 1900 edelherten geschoten worden om de doelstand van 500 dieren te bereiken. We gaven eerder aan dat we niet verwachtten dat we deze doelstand in één winterperiode bereiken en dat hier minimaal twee jaar voor nodig is.

Voor de heckrunderen geldt dat we het totale aantal met circa 40 dieren terugbrengen naar de doelstand van 300 dieren. Voor de konikpaarden geldt een doelstand van 300 dieren; afgelopen najaar is het aantal teruggebracht met ruim 150 dieren, de resterende opgave is nog 120.

Klik op de afbeelding om uit te klappen

Bijna tweederde van het geplande aantal van 1900 herten is deze winter geschoten. In de koude periode in februari zijn er meer dieren geschoten dan op andere, mildere dagen. De herten zijn in koudere perioden beter te benaderen en gedragen zich rustiger in het veld.

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel edelherten, heckrunderen en paarden er geschoten, respectievelijk gevangen zijn.

Actief populatiebeheer

september 2020 tot 15 maart 2021

Reactief beheer; geschoten

september 2020 t/m 10 april 2021

Natuurlijke dood

september 2020 t/m 10 april 2021

Edelhert 1208 5 5
Konikpaard 155 9 3
Heckrund 22 8 4 (waarvan 1 dood geboren kalf)

 

De doelstand van 1100 grazers in het voorjaar is nog niet bereikt. Met de te verwachten aanwas dit jaar, zullen we ook de komende jaren nog nodig hebben om dit doel te realiseren.

Conditie grote grazers

De dierenarts brengt in deze winterperiode elke 2 à 3 weken een bezoek aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de grote grazers in beeld te brengen. De verslagen kun je vinden in het dossier Oostvaardersplassen op de website van Staatsbosbeheer. In de winter maken de grote grazers gebruik van de in de zomer opgebouwde vetreserves en de Body Condition Score (BCS) neemt in de loop van deze periode geleidelijk af. Zoals afgesproken in het managementplan wordt er bijgevoerd vanaf het moment dat de BCS de waarde van 2 nadert. Tijdens het laatste bezoek van de dierenarts op 9 april was de gemiddelde BCS van de heckrunderen 2,0.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog