www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen grote grazers in Oostvaardersplassen

3 november 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen

Eind oktober zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. De afgelopen 10 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze telling wordt de opgave voor het populatiebeheer voor de periode 2020-2021 vastgesteld.

Tijdens drie telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen. In een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) is het natuurlijk onmogelijk om een telling te houden die tot op het dier nauwkeurig is. Er wordt daarom rekening gehouden met een marge. Tegelijk met de helikoptertelling is er een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet zichtbaar zijn.

Aantallen

De getelde aantallen zijn gemiddeld en afgerond.

De tellingen van oktober 2020:
• Edelherten: 2400
• Konikpaarden: 420 (exclusief 120 paarden in de vangweide)
• Heckrunderen: 340

Tijdens de tellingen van oktober 2019 waren dit:
• Edelherten: 1525
• Konikpaarden: 490
• Heckrunderen: 280

Vermindering van de grote grazers

Om de gewenste doelstand van 300 paarden, 500 edelherten en 300 heckrunderen te behalen en te behouden worden jaarlijks paarden, herten en heckrunderen uit het gebied gehaald. [Zie Managementplant Oostvaardersplassen]

In november, na de bronstperiode, starten we met de vermindering van het aantal edelherten. Met de resultaten van de telling betekent dit dat ca. 1900 dieren moeten worden geschoten om het streefaantal van 500 dieren te bereiken. Staatsbosbeheer verwacht niet dat dit in de komende winterperiode bereikt zal worden en dat hier minimaal twee jaar voor nodig is. Het afschot mag plaatsvinden in de periode na de bronst tot de start van het broedseizoen, half maart. Het vlees van de herten komt zoveel mogelijk beschikbaar voor consumptie, een klein deel van de herten blijft in het gebied achter als voedsel voor o.a. vossen en raven.

Ook zal er de komende periode gestart worden met het terugbrengen van het aantal heckrunderen met circa 40 dieren.

Om de doelstand van het aantal konikpaarden te bereiken worden in de komende periode ca. 240 paarden uit het gebied gehaald. Momenteel staan er ca. 120 dieren in de vangweide. Zoals eerder aangekondigd zullen deze dieren in de komende periode naar het slachthuis worden gebracht.

Momenteel buigt de rechtbank zich over de afgifte van de paspoorten die nodig zijn voor het vervoer van de paarden. De uitspraak hierover wordt a.s. donderdag om 16 uur verwacht.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog