www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Managementplan in uitvoering

19 oktober 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen

Momenteel staan er ruim 150 konikpaarden in de vangweide in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. In augustus zijn de hekken naar het 55 hectare grote gebied opengezet. Deze groep paarden is spontaan de vangweide in gelopen. Om de activiteiten uit het managementplan voor de Oostvaardersplassen uit te voeren, waaronder de vermindering van het aantal grote grazers in het gebied, vangen we deze paarden en gaan ze naar de slacht.

Doelstand

Om de doelstand van 1100 paarden, edelherten en heckrunderen te behalen en te behouden worden jaarlijks paarden, herten en heckrunderen uit het gebied gehaald. Voor de paarden geldt daarbij dat de dieren naar de slacht gaan, tenzij er een ander geschikt natuurgebied is waar konikpaarden gewenst zijn. Op dit moment zijn er geen gebieden waar de dieren naartoe kunnen verhuizen. Bij het verminderen van de paarden wordt altijd rekening gehouden met de samenstelling van de kudde.

De koniks in de vangweide krijgen deze week een chip en een paspoort. Dat is noodzakelijk voor het vervoer naar het slachthuis, dat deze week of volgende week zal plaatsvinden. Het vlees van de paarden wordt zo veel mogelijk aangeboden voor consumptie. Hiervoor wordt het vlees eerst getest, onder toezicht van de NVWA.

Telling

Ieder jaar tellen we eind oktober met een helikopter het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. Daarmee weten we wat de stand van zaken is en wat nodig is om de doelstand te bereiken. Na de bronsttijd van de edelherten gaan we verder met het verminderen van het aantal edelherten en heckrunderen.

Waarom minder dieren?

Het aantal grazers in het gebied is bepalend voor de variatie van verschillende vegetatietypen, zoals grasland, ruigtes, struiken en bomen. Door het reduceren van het aantal dieren zal er meer variatie in de vegetatie ontstaan en ontstaan er meer leefgebieden voor verschillende soorten planten en dieren. Om deze diversiteit te kunnen versterken wordt het aantal grazers teruggebracht naar een totaal van 1100 dieren (edelherten, runderen en konikpaarden). Voor de konikpaarden en de heckrunderen is afgesproken dat er ruimte is voor 600 dieren in totaal van deze soorten. Voor de edelherten geldt het aantal van 500 dieren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog