www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kuddebeheer in de Oostvaardersplassen

13 januari 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen

Onderdeel van het kuddebeheer zijn de kuddecontroles. Boswachters die het kuddebeheer onder hun hoede hebben controleren meerdere keren per week de grote grazers. In dit blog lees je meer over de controles en de huidige conditie van de dieren.

In een eerder blog vertelden we dat tijdens de controles de grazers bekeken worden door de kuddebeheerders. Er wordt vooral gekeken naar het gedrag van de dieren. Een dier dat bijvoorbeeld apart van de kudde staat, wordt extra in de gaten gehouden. Soms zondert een dier zich tijdelijk af, maar het kan ook zo zijn dat een dier dat doet omdat hij ziek is of kreupel is. We blijven dit dier monitoren en hebben, als dit nodig is, contact met de dierenarts.

Eén van de koeien met haar kalf van een half jaar oud. Op de achtergrond een van de kralen waarin binnenkort bomen en struiken aangeplant gaan worden voor beschutting.

Kuddebeheer in de praktijk

De afgelopen weken zijn er weinig bijzonderheden bij de grazers. Eind december zag één van de boswachters echter tijdens haar ronde dat er iets niet goed was met één van de merries in het Oostvaardersveld. Ze schakelde de dierenarts in. De merrie bleek een afgestoten (overleden) veulen in haar buik te hebben. De merrie is verdoofd waarna de dierenarts het veulen en de placenta kon verwijderen en de merrie verder kon behandelen. De boswachter is bij de merrie gebleven totdat zij weer in de benen kwam. De volgende dagen is de merrie uiteraard goed gemonitord. Inmiddels is ze weer helemaal hersteld.

In december werd het eerste veulen geboren, vol in de wintervacht.

Nieuw leven

In zowel het Oostvaardersveld als de Oostvaardersplassen zijn inmiddels al enkele veulens en heckrundkalfjes geboren. De jonge dieren worden in deze periode geboren met een dikke wintervacht die hen goed beschermt tegen de kou. Met de pas geboren kalfjes en veulens gaat het goed. Ze drinken goed bij hun moeders en hobbelen goed met de kudde mee.

Begin januari werd dit hengstje geboren in het Oostvaardersveld.

Condities grote grazers

Ondanks dat de winter inmiddels al weer even onderweg is, blijft de conditie van de paarden gelijk. De gemiddelde Body Condition Score (BCS) van de paarden is nog steeds 4 op de schaal van 5, waarbij 5 heel dik is. Dit geldt ook voor de 38 paarden in de vangweide. De runderen lopen langzaam een beetje terug in conditie. Waar eind november de gemiddelde BCS ruim 3 was, is deze nu gezakt naar 2,9. De edelherten zijn op dit moment in goede conditie en vertonen normaal actief gedrag.

Edelherten op het stort.

Beschikbaarheid voedsel

We hebben samen met de dierenarts tijdens de ronde ook gekeken naar de beschikbaarheid van voedsel in het gebied. Door het hele gebied heen zijn plekken waar het gras aan de korte kant is, maar er zijn ook veel plekken waar meer dan genoeg gras en ruigte beschikbaar zijn voor de dieren. Ook in het Oostvaardersveld is tussen de ruigte nog genoeg gras te vinden, wat aan de conditie van de paarden is af te zien. Nu het winter is eten de paarden en herten ook af en toe boomschors. De twijgjes, boomschors en ruigte die ze eten zijn heel vezelrijk. Deze vezels leveren bij vertering in de darmen warmte op. Deze warmte kunnen de paarden gebruiken om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.

Bijvoeren

Op dit moment is het vooral een natte winter, maar er is nog voldoende voedsel beschikbaar voor de dieren. Als het nodig is gaan we bijvoeren. Uitgangspunt hierbij blijft dat gebrek aan voedsel geen aanleiding mag zijn voor uitval bij de dieren.

Hiervoor is de Body Condition Score de belangrijkste ‘meetlat’. Deze BCS wordt algemeen gehanteerd bij de conditiebepaling van paarden en runderen. Het is een vijfpuntschaal waarbij score 1 min of meer gelijk staat aan heel mager, score 3 optimaal is en score 5 heel vet is. De afspraak is dat we bij een gemiddelde BCS van 2 bij de runderen of paarden zullen bijvoeren.

Duizenden spreeuwen volgend de kuddes door het veld.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog