www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Konikpaarden onderweg naar Spanje

15 maart 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen
konikpaarden gaan op transport

Deze morgen zijn er 29 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen op transport gegaan naar Paleolítico Vivo nabij Atapuerca in Spanje. Voordat de paarden in de wagen werden geladen, zijn de paarden gekeurd door de dierenarts van de NVWA. Het inladen van de paarden is rustig verlopen.

De paarden gingen per familiegroep de vrachtwagen in. Er zijn 11 hengsten en 18 merries onderweg naar de Spanje. De dieren zijn in zeer goede conditie. Eén van de hengsten heeft een oude verwonding aan het oog. Dit leverde geen belemmering op voor transport, zo hebben de dierenartsen geconstateerd. De hengst heeft er in zijn dagelijks leven geen last van. De paarden komen morgenochtend in Spanje aan.

Paleolítico Vivo 
Paleolítico Vivo nabij Atapuerca is een natuurgebied in het noorden van Spanje, circa 15 kilometer ten zuidoosten van Burgos, en het is momenteel een kleine 1000 hectare groot. De konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen komen in een nieuw deelgebied van 175 hectare. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit open bos met een ondergroei van gras en op verschillende open plekken heide. De dieren worden, samen met een kudde van 18 Schotse Hooglanders ingezet voor het natuurlijke beheer in het gebied en om de variatie in de vegetatie te houden. Alle deelgebieden zijn publiekstoegankelijk en er vinden regelmatig jeepsafari’s plaats. De beheerders van het gebied hebben veel ervaring met vormen van natuurlijke begrazing met onder andere prezwalskipaarden, konikpaarden, heckrunderen, wisenten en ezels en controleren de kuddes bij hun dagelijkse ronden.

Bijgevoerd
Aan het einde van de winter is ook in Atapuerca het gras kort en wordt er in de verschillende gebieden sinds afgelopen herfst bijgevoerd. De paarden hebben de afgelopen dagen in de vangkraal hooi aangeboden gekregen. Om de overgang van de paarden naar het nieuwe gebied te vergemakkelijken en de gewenning soepeler te laten verlopen is er daarom een wagen met hooi mee. Dit hooi helpt de paarden om de beginperiode goed te overbruggen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Stuur dan een e-mail naar de boswachters van de Oostvaardersplassen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog