www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kuddebeheer in de Oostvaardersplassen

6 maart 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen

Een van de solitaire stieren in wandelgebied De Driehoek (Momenteel afgesloten voor publiek omdat het een winterrustgebied is voor de dieren).

Begin maart. We zijn inmiddels in de staart van de winter van 2019/2020 terecht gekomen. Hoe gaat het met de grote grazers in het gebied? Dat is waar we je in dit blog graag meer over willen vertellen.

De afgelopen periode werd ook Flevoland  gekenmerkt door veel neerslag en harde wind. Ook in het terrein is dit terug te zien. De Waterlanden, een plasdras gebied in de Oostvaardersplassen, zijn flink volgelopen, met als gevolg enorme aantallen vogels, zoals kieviten en goudplevieren. Het grazige deel is een stuk natter dan afgelopen januari. Door het hele gebied heen zijn echter ook veel droge delen waar de grazers droog kunnen staan en voldoende voedsel kunnen vinden.

Het grazige deel is een stuk natter geworden de afgelopen periode, maar er zijn door het hele gebied heen zijn echter ook veel droge delen.

Grazers en de natte winter

De runderen, paarden en herten in het gebied hebben zo hun eigen manieren waarop ze om gaan het met de harde wind en het wisselvallige weer. Met hun dikke vacht houden ze de kou van het lijf en bij harde wind zoeken ze beschutting in het Kotterbos, achter de beschuttingsrichels in het gebied, tussen het hoge landriet of lekker dicht bij elkaar. Ook kunnen ze goed leven van het voedsel dat de natuur in de winter te bieden heeft. Een gevarieerd menu van  grassen, brandnetels, distels en andere kruiden. Ook staan twijgen en bast op het menu.

 
De dikke wintervacht is bij deze jonge dieren goed te zien.

Deze week viel het op dat de konikpaarden vaak de ondiepe poeltjes in het ondergelopen grasland als plek zoeken om te grazen, terwijl een meter of 20 verder gewoon droge graslanden beschikbaar zijn. Maar juist in die ondiepe poeltjes lijkt het gras extra te groeien.

In de nieuwe ondiepe poeltjes met het warmere water lijkt het gras extra te groeien.

Kuddebeheer in de praktijk

In deze periode gaan de dierenarts en boswachters vaker op pad zoals vorige week voor een quickscan en begin deze week voor de ronde waarin de conditiescores zijn opgenomen.

Tijdens de ronde met de dierenarts aan het begin van deze week hebben we geconstateerd dat, ondanks het natte en onstuimige weer de conditie van de runderen sinds begin februari slechts licht gezakt is van een gemiddelde Body Condition Score (BCS) van 2,8 naar 2,6. Nog ruim boven de ‘bijvoergrens’ van een gemiddelde BCS-score van 2 die met de Provincie Flevoland is afgesproken. De conditie van de paarden is nog steeds goed. Verreweg het grootste deel van de paarden heeft een BCS van rond de 3 tot 4. We zien zo aan het einde van de winter dat de jaarlingen iets interen  en dat de drachtige merries aardig rond worden. Dit beeld geldt ook voor de paarden in de vangweide. Er is deze maand in de grote kudde 1 veulen geboren. Met een aangeboren dikke winterjas en een zorgzame moeder heeft zij de afgelopen weken goed doorstaan.

Stieren die oud genoeg zijn vormen stierengroepen die los van de grote kuddes samen optrekken.

De edelherten in het gebied zijn in goede conditie. Een enkel jong dier is, net als bij de andere grazers, soms wat minder. De dieren zijn alert en actief. De hindes zijn vaak in grote roedels bij elkaar te vinden. In de randgebieden zoals het Kotterbos en Oostvaardersbos verblijft met regelmaat een groot aantal mannelijke herten. Een deel van hen heeft hun gewei inmiddels afgeworpen. De komende maanden zal daar weer een nieuw gewei gaan groeien zodat ze uiteindelijk in het najaar weer klaar zijn voor de bronst.

De afgelopen tijd zijn er enkele dieren uitgevallen in het kader van vroeg reactief beheer.

De edelherten zijn nog in goede conditie.

Oostvaardersveld

Bij de konikpaarden in het Oostvaardersveld zien we eigenlijk hetzelfde beeld als bij de paarden in de Oostvaardersplassen. De dieren zijn in goede conditie. Een paar jonge dieren lopen iets terug in conditie, wat een normaal beeld is voor de tijd van het jaar.

In het noordelijk deel van het Oostvaardersveld hebben we vorige week een aantal jonge konikpaarden gechipt, zodat ze verplaatst kunnen worden. Zoals in een eerder blog aangegeven gaat het om een groep paarden die het afgelopen jaar veelvuldig door mensen benaderd, geaaid en gevoerd is. Gevolg hiervan is dat de dieren soms als groep op recreanten afkomen, wat bedreigend overkomt en gevaarlijk kan zijn. De groep paarden is verplaatst naar een gebied dat niet toegankelijk is voor wandelaars, waardoor er geen kans is op ongelukken met recreanten.

Vrijdag 6 maart is de groep konikpaarden verplaatst naar het de Trekweg.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog