www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Bijvoeren heckrunderen van start

19 maart 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen

Afgelopen maandag heeft de dierenarts samen met de boswachter weer een ronde gemaakt om de conditie van de grote grazers en de terreinomstandigheden in de Oostvaardersplassen in beeld te brengen en hebben we besloten om de heckrunderen te gaan bijvoeren.

Tijdens deze ronde is vastgesteld dat de Body Condition Score van de hele groep runderen nu gemiddeld 2,3 is. Bij de vorige ronde, twee weken geleden, was de BCS nog 2,6. De konikpaarden verkeren nog steeds in een goede conditie.

Op basis van afspraken tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland (beleidslijn bijvoeren) is het moment waarop de runderen een gemiddelde BCS van 2 hebben het tijdstip om het bijvoeren te starten. De conditie van de runderen nadert gezien de terugloop van de afgelopen 2 weken dit moment. Door de terreinomstandigheden, met natte delen en stukgelopen zode door de hevige regenval van de afgelopen weken is er minder gras beschikbaar voor de dieren. Daarnaast zijn er nu grote aantallen brandganzen in het gebied aanwezig die hun deel van de grasvoorraad opeisen. Op basis van de ervaringen van de voorgaande jaren is de verwachting dat zij nog enige tijd in het gebied blijven.

Aangezien de BCS van de runderen in de afgelopen twee weken verder is gezakt en het niet de verwachting is dat de voedselvoorraad ondanks de relatief hoge dagtemperaturen, in de komende periode snel zal toenemen is er besloten om bij te gaan voeren.

Vrijdag wordt er hooi in het gebied gebracht dat bij de vier kuddes heckrunderen wordt uitgespreid. We zullen naar gelang de behoefte van de runderen de hoeveelheid hooi opvoeren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog