www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Helikoptertellingen boven de Oostvaardersplassen

29 oktober 2018 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Deze week tellen we voor de achtste keer de grote grazers in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter. Op deze manier willen we inzicht krijgen in de aantallen edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen.

Er worden meerdere vluchten gedaan om zo precies mogelijk te kunnen tellen. De methode voor het tellen van de dieren in het gebied is acht jaar geleden voor het eerst gebruikt.

Tellingen en timing

Een internationale commissie van deskundigen heeft Staatsbosbeheer in 2010 deze telmethode geadviseerd, omdat eerdere tellingen verschillende uitkomsten opleverden. In het buitenland heeft men goede ervaringen met het tellen met helikopters in grote natuurgebieden. De tellingen worden in deze periode van het jaar gedaan omdat de bronst voor de edelherten is afgelopen, en het momenteel geen broedseizoen is voor vogels. Het effect van de helikopter op de dieren (zoogdieren en vogels) in het gebied wordt goed in de gaten gehouden. Het welzijn van de dieren in het natuurgebied gaat voor alles.

Door elk jaar op dezelfde manier de tellingen uit te voeren, krijgen we een zo nauwkeurig mogelijk beeld over het aantal grote grazers dat in het gebied loopt. We onderzoeken de mogelijkheden om de tellingen in de toekomst met drones uit te kunnen voeren, maar op korte termijn is dit nog niet praktisch uitvoerbaar.

Deskundig team

Er zijn verschillende externe deskundigen bij de telling betrokken. Er is een luchtteam, dat de telling uit gaat voeren en een team dat op de grond telt. Doordat een helikopter langzamer kan vliegen dan een vliegtuig en bovendien kan blijven hangen boven een plek met veel dieren, verwachten we zo precies mogelijke cijfers. Zodra deze bekend zijn laten we het je via onze boswachtersblog weten.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog