www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Geweien

21 juni 2013 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Geweien OostvaardersplassenIk hoorde van de week dat de Hollandse nieuwe weer in het land zijn. Grappig, want op het Buitencentrum zijn vanaf komende week ook de eerste geweistangen van de afgelopen winter weer te koop. Grote, kleine, in verschillende soorten en maten. Mensen vinden geweistangen altijd leuk, gewoon voor decoratie, of om er een wandelstok, kapstok of lamp van te maken.

Meten is weten
De verkoop is meer dan alleen maar het verkopen van geweistangen. Voor ons is het vooral het voortraject van belang. In de eerste plaats zijn de stangen gewogen en gemeten. De massa is bepaald, en door deze gegevens jaarlijks vast te leggen is duidelijk geworden hoe de geweien van populaties edelherten zich in gebieden als de Oostvaardersplassen ontwikkelen. Op dit ogenblik zijn er geen diepgaande uitspraken te doen, maar hoe langer de reeks wordt, hoe meer we te weten komen over de ontwikkeling van het gewei bij het edelhert in de Oostvaardersplassen.

Verkoop
Het Buitencentrum aan de Kitsweg 1 in Lelystad is zes dagen in de week geopend, dinsdag t/m zondag, van 10.00.uur tot 17.00.uur.Er is een ruime hoeveelheid geweien voorhanden, dus haast is niet geboden. Volgens mij is er genoeg voor iedereen. De prijzen zijn afhankelijk van het formaat en bedragen enkele tientallen euro’s voor 1 geweistang.

reageren

geef een reactie

 • Erica Hennekes
  29 januari 2014 om 12:13

  De heer Breeveld stelt dat er nog geen uitspraken te doen zijn over de ontwikkeling van de afgeworpen stangen. Inmiddels is het rapport van Jasja Dekker verschenen, waaruit blijkt dat er een duidelijke afname is van het gewicht en het soortelijk gewicht van de geweien. Dit komt doordat de plaatsherten, die aan de bronst meedoen, hierin zoveel energie=vetvoorraad steken, dit na de bronst niet meer kunnen aaneten (in tegenstelling tot de herten op De Veluwe) zodat ze het voorjaar niet halen. De mannelijke herten worden er niet ouder dan 6 á 7 jaar een zijn veel minder in aantal dan de hindes. Dus elk bronstseizoen zijn er meer vrouwelijke dieren beschikbaar voor
  mannelijke, die onder normale omstandigheden nog helemaal niet aan de beurt zijn om aan de bronst mee te doen. Ze moeten helaas later in het jaar het meedoen aan het feestje met de dood bekopen.

 • R. van Bergen
  1 juli 2013 om 10:06

  Ik schreef het al eens eerder.

  Wel jammer dat bij het zo ecologisch mogelijk willen beheren van de OVP zo een behoorlijke massa basis leeftocht voor vooral kleine dieren zoals muizen, aan het gebied wordt onttrokken.

  Evenals de kadavers en de overblijvende skeletten behoort ook een gewei tot de biomassa die eigenlijk terug moet worden gegeven lijkt me.

  Maar wellicht speelt ook de economie nog een rol gezien tegen de achtergrond van de nasleep van enen Bleker die zelfs SBB gronden wilde verkopen en waarvan zelfs nu een deel is verkocht.

  Roelf

 • Dick vd Brink
  23 juni 2013 om 06:41

  Dag Hans,
  prima manier om wat geld binnen te harken voor SBB. Ik ben eigenlijk benieuwd of de vrijwilligers van SBB aan de Hugo de Vriesweg van Stalling 31 in Almere, die grond van SBB huurt en er een hertenkampje heeft ook zijn stangen van de damherten bij jullie verkoopt. Dat leek mij wel een mooie samenwerkingsverband. Het viel mij namelijk een paar maanden geleden op dat zij ook de kadavers van de herten lieten liggen in hun parkje terwijl dat in het geheel niet is toegestaan volgens de Voedsel en Warenwet Autoriteiten. Het levert wel geweien op met echte schedels dus misschien wel een samenwerkingsverband tussen jullie? Dat ik van een overijverige SBB BOA een bekeuring kreeg omdat ik in de berm langs het raster liep van het hertenparkje om foto’s te maken van deze wantoestand is al opvallend te noemen. Dat vervolgens de SBB BOA geen zaak heeft gemaakt van het dierenleed in het hertenparkje, en het nalatig zijn in het opruimen van kadavers is nog opmerkelijker te noemen sterker nog het is plichtsverzuim aan zijn eed als BOA om daar wat mee te doen. Helaas vriendjespolitiek en elkaar de hand boven het hoofd houden dat is wat er is gebeurd. Men weet donders goed dat SBB in de OVP een uitzonderingspositie heeft wat het laten liggen van hertenkadavers betreft in een omrasterd park. Ieder ander heeft de verplichting om het op te ruimen. Nee dit is mij goed tegen gevallen hoe er verschil wordt gemaakt door een BOA van SBB. Dat de eigenaar nattigheid voelde voor controle bleek wel uit het feit dat de kadavers 24 uur later waren verwijderd. Gelukkig heeft de Voedsel en Warenwet Autoriteit wel zaak gemaakt van deze wantoestand. Iets wat de BOA van SBB diezelfde dag gelijk had moeten doen maar ja een bekeuring uitschrijven voor het lopen in de berm van een autoweg heeft meer prioriteit. Jammer.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog