www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in de winter; hoe staat het er voor.

15 februari 2018 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van de maandrapportage ‘grote herbivoren’ van januari ontvingen wij de afgelopen week via sociale media veel vragen en opmerkingen over het beheer in de Oostvaardersplassen. Via deze blog wil ik graag nader ingaan op het beheer zoals we dat in de winter in het gebied uitvoeren en hoe de praktijk van het beheer er uit ziet.

Het beheer in het kort
Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is er op gericht om natuurlijke processen zoveel mogelijk te volgen. Dit betekent dat we volgens het vastgestelde beleid  ‘vroeg reactief beheer’ uitvoeren. In de Oostvaardersplassen bepaalt de natuur hoeveel dieren er in het gebied aanwezig zijn. Als beheerder grijpen we in wanneer de conditie van het individuele dier in combinatie met de (terrein)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het beheer volgt het  vastgestelde beleid waarvoor de basis is geformuleerd in de adviesrapporten ICMO 1 en ICMO 2. Deze afspraken zijn in het Managementplan Oostvaardersplassengebied vastgelegd. De Beheer Advies Commissie (BAC)  stelde in 2014, in haar evaluatie vast dat het ‘vroeg reactief beheer’ een werkbare vorm van beheer is en dat het dierenwelzijn op dit punt is geborgd. Het vroeg reactieve beheer is nauwkeurig vastgelegd in protocollen en deze worden zorgvuldig gevolgd in het dagelijks beheer.

In de praktijk betekent dit dat we dagelijkse ronden maken door het gebied en volgens het protocol een beoordeling maken van de conditie van het individuele dier. Bij deze beoordeling wordt ook het (sociale) gedrag, de weersomstandigheden en de terreinomstandigheden meegewogen. Belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van het protocol is dat er niet ‘gewacht’ wordt tot het dier een natuurlijke dood sterft,  maar dat er, om mogelijk onnodig lijden te voorkomen, eerder wordt ingegrepen. Het is dus ook niet zo dat er alleen dieren met een slechte conditie (score 1 of 2) uit worden gehaald, maar dat de inschatting of een dier de winter kan doorkomen  mede gebaseerd wordt op gedrag en omstandigheden.

Natte periode
De afgelopen twee maanden werden gekenmerkt door extreme regenval. De maand december was een van de meest regenachtige decembermaanden ooit. Dit was zichtbaar in de hele Flevopolder en liet ook de Oostvaardersplassen niet ongemoeid. Op grote delen van het grazige deel van de Oostvaardersplassen stond het water op het maaiveld. Om de grote grazers voldoende droog gebied te kunnen bieden hebben we begin januari  besloten om de beschuttingsgebieden, Oostvaardersbos en Kotterbos eerder dan andere jaren open te stellen voor de grote grazers en te sluiten voor publiek.

Aantallen en percentages
In de maandrapportage van januari 2018 hebben we vermeld dat er ongeveer 700 dieren sinds 1 december 2017 zijn afgevallen. Dit betreft een kleine 15% van de aantallen die in oktober zijn geteld. In de Oostvaardersplassen zien we, net als in andere grote natuurlijke systemen, een jaarlijkse uitval van zo’n 20-30% van de dieren. Dat het dit jaar in absolute aantallen om meer dieren gaat dan in het voorgaande jaar heeft alles te maken met de relatief zachte winters van de afgelopen twee jaren, waardoor dus meer dieren de winter zijn doorgekomen. Deze winter is relatief streng begonnen; niet zozeer door koude temperaturen, maar door overvloedige regenval. Voor de boswachters is het hard werken, maar we zijn goed in staat om uitvoering te geven aan het vroeg reactief beheer volgens de afspraken die er gemaakt zijn (ICMO en BAC). De (weers)omstandigheden van de komende maanden zullen bepalend zijn voor het aantal dieren dat nog zal afvallen.

Ik wil hier benadrukken dat het in de social media regelmatig opduikende beeld van ‘verhongerende’ dieren geen recht doet aan de situatie in de Oostvaardersplassen. Door het vroeg reactieve beheer wordt juist voorkomen dat dieren mogelijk onnodig lijden.

Wellicht ten overvloede wil ik hier nog vermelden dat we bij de uitvoering van het beheer regelmatig begeleid worden door een onafhankelijke dierenarts die ons adviseert over de invulling van het protocol.

reageren

geef een reactie

 • Vincent
  11 mei 2018 om 11:36

  Om even te reageren op Mark hieronder: wolven loslaten is niet echt een realistische oplossing. Het verschil tussen Yellowstone National Park en Oostvaardersplassen is dat Yellowstone ongeveer 150 keer groter is (ongeveer 1/4 van Nederland). Daardoor is dat een veel toegankelijker gebied is voor wolven, die graag rondreizen. Verbinding met andere natuurgebieden is ook niet echt mogelijk door de onhandige ligging van de Oostvaardersplassen en door de grote versnippering van de natuurgebieden in Nederland.

  Het is eigenlijk heel normaal dat grote grazers het zwaar hebben in de winter. In de lente- en zomermaanden leggen ze een goede vetlaag aan waar ze de rest van maanden op zouden moeten kunnen teren. Er heerst dus strenge selectie, omdat de zwakkere dieren sterven, terwijl de sterke dieren blijven leven. Dat is net per se een slecht ding, dat is de natuur.
  Het nadeel is wel dat het in de Oostvaardersplassen om wel erg veel dieren gaat, waardoor er ook meer dieren zijn die lijden en er meer competitie is. Ze maken het met die beheer in mijn ogen onnodig moeilijk voor zichzelf. Dit grote aantal grazers is eigenlijk niet echt goed voor een gevarieerd landschap.
  Wat mij betreft brengen ze het aantal grote grazer terug naar een goed te reguleren populatie van ongeveer 200 gezonde dieren . Dan heb je nog steeds het beleid van de begrazing, die nodig is voor het behoud van het gebied zoals die nu is, maar heb je ook minder lijden.

 • Mark
  7 mei 2018 om 20:29

  Ik zeg introductie van wolf gewoon doen. Hebben ze in Yellowstonepark ook gedaan. Hier zou dat dus ook moeten kunnen, op kleinere schaal uiteraard maar desalniettemin is het mogelijk.
  Voordeel minder grote grazers af te schieten, bijvoeren wordt overbodig, bij te veel wolven gaan de zwakkere dood, bij te veel grote grazers komen er meer wolven en zo door.
  Nadeel… geen wandelingen meer door het gebied ivm apex predator. Hoewel het nadeel eerder een voordeel is.

  https://www.yellowstonepark.com/things-to-do/wolf-reintroduction-changes-ecosystem

 • Alie Kuik
  9 april 2018 om 20:39

  Geef toe dat jullie wangedrag leidt tot onnodig dierenleed

 • Niek L
  6 april 2018 om 09:45

  Nadat de 57% is bereikt, ze hebben nog 13% te gaan voor de 70% uitval die ze nodig hadden er is.

  Wil je dat het stopt, dit tunnelvisiebeleid, vergeet dan niet de petitie te tekenen:
  https://welzijngrotegrazers.petities.nl/

 • C. Versluis
  5 april 2018 om 13:55

  Goedemiddag,

  Trots…
  Hoogmoed komt voor de val!
  Schaamrood moet er inmiddels toch wel op de kaken staan bij verantwoordelijk voor deze “Killing Fields”
  Gehoor gevende aan uw oproep.. nee niet persoonlijk hoor.., hoewel er werd mij altijd verteld: je bent verantwoordelijk voor wat je zelf onderneemt… Beschamend dit!

 • Nico
  23 maart 2018 om 21:34

  Helaas is de opzet onnodig lijden totaal mislukt.
  Als dat het enige was, wat mislukte…..
  Evaluatie, reflectie, conclusies trekken uit de feiten.
  Oogkleppen op en door de.
  Als ik mijn vingers in mijn oren doe, is het groeiende protest er niet.

  Maar er wordt pas gestopt met rammelen en morren, op het moment dat deze trieste vertoning is gestopt.

  Jullie luisteren niet, al jaren niet.
  Je doet er niks mee, al jaren niet.

  Tja, dan roep je de boosheid ook wel over je af…
  Tis niet zoiets als steeds vergeten de vuilnisbak buiten te zetten ?

 • cees
  22 maart 2018 om 21:37

  In het buitenland waar ik regelmatig ben wordt met grote verbazing en enige verontwaardiging gekeken naar het Nederlands natuurbeleid. Het is namelijk niet uit te leggen. Of het nu om de Waterleiding Duinen van Amsterdam gaat, SB Oostvaardersplassen of Deelerwoud III, het blijft aanmodderen, hoewel de drie beheerstypes onderling uiteraard niet te vergelijken zijn. Nu is er niets mis met experimenten. Wie niets doet kan ook niets fout doen. Je leert tenslotte van alles wat. Maar eigenwijs doorgaan met wensdenken is onwenselijk. Niet willen toegeven dat een project mislukt is ten koste van dieren zegt iets over de bedenker van zo’n natuurvisie of verantwoordelijk orgaan. Wanneer je een hek plaatst om een beperkt terrein heb je beslist geen “wilde natuur”. Ook zonder hek niet in Nederland. Daar zijn wij te klein voor als landje. Het is hier geen VS, Canada of Afrika. Neem nou het Nationale Park De Hoge Veluwe: een hek, alles kunstmatig aangelegd en geen dierenleed. Hoe kan dat nou? Gewoon goed en verantwoord beheer. Niet meer en niet minder. Kortom, stop nu eens een keer met die onzin van “wilde natuur”, want dat is wensdenken in een veel te klein land. Boswachters belagen is een ernstige zaak. Die mensen doen hun werk in opdracht van SB, dat is de Nederlandse Staat. Daar moet je dus zijn: in de Tweede Kamer. Wanneer je als actiegroep lef hebt dan ga je daar eens protesteren in plaats van boswachters pesten.

 • Rob
  22 maart 2018 om 16:02

  Hoe zit het eigenlijk met de inteelt in deze kudde met dieren, zit er nog wel voldoende nieuw bloed in? Als er op dit moment zoveel dieren rondlopen lijkt mij het zeker geen gezonde situatie om de hekken open te zetten. Klinkt misschien niet diervriendelijk, maar is het wel verantwoord om deze dieren uberhaubt nog te vrij telaten migreren naar andere natuurgebieden als dit ooit overwogen zou worden?

 • Janine
  22 maart 2018 om 15:23

  De OVP is een kleren van de keizer verhaal. Het ziet er mooi uit aan de buitenkant en als je maar hard genoeg blijft vertellen hoe goed het is, de natuurlijke processen volgen, en de Natuur zichzelf laten reguleren. Dan ga je het nog geloven ook.
  Maar helaas, het experiment is ten dode opgeschreven.
  De bio diversiteit van de Natuur is tanende, veel planten en vogelsoorten zijn verdwenen, voor de dieren betekent het een ongekende lijdensweg die zijn weerga niet kent op het noordelijk halfrond, en voor de mensen is er ook geen lol meer aan te beleven. Toch ? Als je een beetje gevoel hebt voor elkaar, en voor de dieren en de Natuur, dan moet je toch wel de conclusie trekken, dat dit niet nog langer kan.
  Dit project is failliet. Tijd voor een nieuw beheer, zonder grote grazers, en wel weer met natuurschoon.

 • Pim Geurts
  18 maart 2018 om 00:39

  Het blijkt dat de oostvaardersplassen druk zijn met grote grazers, wat vooral duidelijk wordt in dit soort winters met een lange natte periode vooraf.
  Geboorte beperking is lastig, dus afschieten wanneer nodig is diervriendelijk.
  Afschieten is niet leuk om te zien.
  En gaat ook niet 100% goed, met name niet als er actievoerders storen.
  Een juiste balans tussen hoeveel afschieten en hoeveel laten hongeren (let op dat ik niet zeg doodhongeren) en dan alsnog afschieten is lastig.
  Bijvoeren is uitstellen, en zal leiden dat het volgend jaar in december al is kaalgevreten.
  Kaalvreten is ook niet goed voor de natuur.
  Beste actievoerders, denk eens goed na over goed rentmeesterschap zoals God ons dat geleerd heeft.
  Mijn persoonlijke mening is dat er minder grote grazers moeten zijn in dit gebied, en afschot ook voor consumptie geschikt moet zijn, en daarmee nuttig ( nuttig = voorzien in een behoefte). Dus de oostvaardersplassen meer als een scharrelvleesboerderij beheren, dan als een concentratiekamp voor grazers.
  In ieder geval graag wat meer respect voor de handhavers van het huidige beleid.
  Heren boswachters, mijn respect heb je, ook al hoor je vooral beroepsschreeuwerts/actievoerders, en niet mij, want ook ik heb een normale baan (en dus geen tijd om bij een hek te lopen zeuren)
  Blijf alsjeblieft uitleggen wat jullie aan het doen zijn, ook aan de mensen die alleen tegen jullie schreeuwen.
  Groet van Pim

 • Astrid Damstra
  15 maart 2018 om 01:08

  Hans-Erik,

  Met verbazing lees ik weer dat er niet gewacht wordt met afschot tot het dier ‘een natuurlijke’ dood sterft. Aan rapporten geen gebrek, maar nergens lees ik terug welke lichamelijke gevolgen er terug te vinden zijn bij de dieren, en dat zijn de meesten, die in conditiefase 1 of 2 worden geschoten.

  Hoe kan u stellen dat er geen onnodig lijden is bij langdurige onthouding van voedsel aan de dieren zonder dat u dit onderbouwd met bewijs?

  Op de site van de PvdD (een partij die de heer Luten blind volgt in zijn wijsheid…) lees ik het volgende van de dierenarts van de OVP, Henk Luten, die ‘regelmatig’ de dieren controleert.

  “Sinds 2010 ben ik erg gelukkig met het ICMO2 advies: vroeg reactief beheer om ondragelijk lijden te voorkomen. In de winter ga ik 1x per maand kijken en scoor de dieren op conditie. Er is goed overleg met faunabeheer over welke dieren geschoten moeten worden. M’n eerste taak is om dierenwelzijn en management te monitoren en begeleiden. Diergezondheidszorg is andere taak -samen met collega dierenartsen- om te kijken of er geen ziekten aanwezig zijn die van belang zijn voor de rest van Nederland. Die ziektes zijn er niet, maar we willen het wel monitoren door middel van jaarlijks bloedonderzoek en sectie op overleden dieren. ”

  Waar kan ik de uitslagen van bloedonderzoek en sectie teruglezen? Is het werkelijk zo dat alleen de dieren op de OVP zonder bijvoorbeeld -invaliderende- orgaanschade maanden zonder voeding kunnen leven voor zij doodgaan?
  Wat denkt u zelf?

  Ik zou het ontzettend waarderen wanneer u openheid van zaken in deze zou geven. Laat het me ook weten wanneer de sectierapporten geheim moeten blijven, al zou ik dan wel graag de reden hiervan vernemen.

 • Tea
  11 maart 2018 om 23:15

  Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet !!

 • Jos
  11 maart 2018 om 06:33

  Mevr. Tea,

  ik snap niet dat ze u nog niet hebben ingevlogen als deskundige!!!
  Ongelooflijk!!!!

 • Tea
  9 maart 2018 om 14:47

  Dat is vreemd. De mensen lopen te demonstreren bij de Oostvaardersplassen onder het roepen van leuzen als : ‘ Hekken Weg’.
  En dat wordt van harte toegejuicht door alle aanwezige demonstranten.
  Maar hier, op dit blog, wordt nu beweerd dat een ecologische doorgang geen nut heeft.

  Zullen we dan afspreken dat de demonstranten dan ook niet meer zullen roepen ‘Hekken Weg’ omdat het volgens mevrouw Hennekes zinloos is ??

  Het is nergens specifiek bewezen dat het de problemen vergroten.
  Dat zijn beweringen van sommigen waar andere weer tegenover staan.

  Het gaat overigens ook niet om ‘vergroting’ van gebied maar om ‘verbinding’ van natuurgebieden. Dit alles geheel volgens de EHS doelstellingen.

 • Erica Hennekes
  8 maart 2018 om 16:17

  Het voorstel van de corridor naar het Horsterwold komt altijd opduiken bij de discussie over het dierenleed en de jarenlange hongerwinters, deze discussies lopen al meer dan 14 jaar. Er is nu absoluut geen politieke meerderheid voor, dus als je hiervoor kiest zal je nog minstens 10 jaar zo door moeten modderen. Een vergroting van het gebied met voortzetting van hetzelfde kuddebeheer is op termijn alleen een vergroting van de ellende, hongerlijden en bomen en struiken schillen.
  Mocht er ooit nog weer een hongerwinter in de OVP uitbreken, zal het protest nog veel heftiger worden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit de laatste is geweest en dat de Cie van Geel met een aanvaardbare oplossing komt. Zal waarschijnlijk niet voor alle partijen ideaal zijn, maar alles is beter dan de huidige situatie.

 • Tea
  7 maart 2018 om 15:05

  Reactie op mevrouw Den Engelsman,

  Uw opmerking.: Zorg dat ze kunnen migreren!!!
  Helemaal mee eens, maar dáárvoor moet u nou juist bij de politiek zijn en niet bij Staatsbosbeheer!!!
  Ik heb het op dit blog al meerdere keren aangehaald: het project Oostvaarderswold/wissel moet weer van de plank gehaald worden.

  De POLITIEK !!! heeft dat in 2012 bij monde van de toenmalig Staatssecretaris, de heer Henk Bleker, verhinderd door het stopzetten van de ecologische doorgang, de Oostvaarderswold/wissel.
  Het is dus een politiek besluit geweest om de dieren NIET te laten migreren.!!!
  Ik raad u daarom aan bij de politiek aan te kloppen ipv. Staatsbosbeheer hiervan te beschuldigen.

 • Aad
  7 maart 2018 om 08:44

  Uit de media heb ik begrepen dat de oren en staarten als eerste door de vossen worden opgegeten. Maar wie zaagt de stangen van de kadavers af?

 • B. Den Engelsman
  7 maart 2018 om 01:51

  Hoe kunt u nu zeggen dat men de dieren niet onnodig laat lijden? Dat er dagelijks wordt rondgereden om te kijken naar de conditie van de dieren??!
  Ik heb zondag konik paarden gezien die zo mager waren dat men de ruggengraat zo kon vast pakken.. En de ribben te tellen waren.. Hoe lang heeft dit dier dan al niet gegeten? Zien jullie dan niet wat wij zien? Kijk een naar de grote vlakte? Kijk dan eens goed?? Waarom zie ik daar verdwaasde herten letterlijk in hun vacht hangen.. Liggen.. In een troosteloze bruine dode vlakte?? Deze dieren hebben GEEN eten.. Er is gewoon weg niets meer te eten..!!!!
  Nergens beschutting.. Voor de weersinvloeden.. Geen drinken.. Want er is nergens een drink wak gemaakt!!!
  Waarom zie ik een veulen van 3 a 4 weken oud, hout eten??? Hoe lang wachten jullie dan voor je een dier uit zijn/haar lijden helpt??? Het konik paardje heeft echt al weken niets gegeten… Zat vast in het ijs en had het duidelijk opgegeven.. Demonstranten.. Hebben het dier uit het ijs getrokken.. Op adem laten komen… Want het kon niet eens meer opstaan!! Een en al knook!!! Hoe lang was dit dier al aan het lijden!!! Wij vinden dit geen natuur…. In de natuur groeien namelijk geen hekken!!! Dit zijn gehouden dieren… Geen wild… Geen natuur… Dus doe jullie plicht!!!
  In ons burgerlijk wetboek staat dat een ieder de plicht heeft een dier in nood te helpen…. Wel help dan verdomme.. Je kunt geen terrein pakken er een hek omheen zetten en ze het dan maar verder uit laten zoeken.. De dieren zitten daar gevangen.. Zij kunnen daar niet wegtrekken om ergens anders naar voer te zoeken.. Dus worden deze dieren daar GEHOUDEN!!! Letterlijk..
  Doe aan geboorte beperking.. Zorg dat ze kunnen migreren.. En voer bij als dat nodig is.. DAT IS JULLIE PLICHT.!!!!
  Ik vind het echt zeer beschamend om hier nu zo een verhaaltje neer te zetten die de werkelijkheid niet is…
  Jaren geleden zag ik een interview met Andre kuipers.. De ruimtevaarder.. Dat interview werd gehouden in de oostvaardersplassen.. Ik zag daar heel veel dode herten liggen. Ik ben me werkelijk naar geschrokken.. En dacht wat gebeurt daar in hemelsnaam.. Waar loopt hij in godsnaam. En ben gaan zoeken. Ondertussen weet ik wat daar gebeurt.. En ik vind het diep diep triest.. 1700 dieren dood deze winter.. Een record aantal…!!! 1700 dieren die vreselijk aan hun einde zijn gekomen… Waarom???? Omdat jullie daar voor God willen spelen??
  Jullie zijn geen God!!!! Jullie zijn dieren mishandelaars die NIET willen toegeven dat het projectje van idioot Vera mislukt is.. Dat zijn projectje een hel op aarde is geworden… Voor de grote grazers… Dat alle zeldzame vogels die er leefden zijn verdwenen.
  Dat de flora en fauna helemaal naar de fuck is.. Vanwege het wanbeleid van SBB….
  Schaam u diep!!!! ?
  Heeeeel diep!!!!

  Niet vriendelijk groetend

  Betty Den Engelsman

 • E.Rijsdijk
  6 maart 2018 om 14:13

  Leuk theorie verhaaltje die voor de buitenwereld in elkaar is geflanst om te verbergen wat het daglicht niet kan verdragen!
  Goed dat jullie bepaalde tijden van het jaar bepaalde stukken afsluiten voor pottenkijkers anders kon toch zomaar iedereen zien dat het een kale vlakte vol dood en verderf is met liegende en bedriegende dierenhaters
  Jammer dan toch he al die ophef van mensen die jullie proberen te ontmaskeren en iedereen tonen wat jullie in stand houden.
  Met dank aan velen en mijzelf ….leer uw kinderen anders!

 • Mirjam Eitjes
  5 maart 2018 om 16:06

  Ik zag de heer Bleeker op tv onder wiens bezielende leiding het doortrekken naar het Hosterwold werd afgeschoten. Er was geen geld. Nu zei deze zelfde heer, dat bij het doortrekken van dit gebied en eventueel nog verder, er geen dier in de OVP blijft. Dat snap ik wel met al wat we de afgelopen jaren al niet gezien en vernomen hebben. De kuddes gaan op zoek naar vreten, want dat hebben ze in de OVP niet. Het wordt leeg, als dat zou gebeuren. Misschien moeten we de dieren daar gewoon helemaal weg halen. Grazers horen in grazige weiden en niet op kale vlakten waar nog geen spriet gras groeit en bomen en struiken kaal zijn gevreten. Mensen die roepen, we laten de natuur zijn gang maar gaan heb ik niets mee. Dat doe je thuis ook niet, dan moeten er heel wat mondjes gevoed worden. Gewoon weg met de grazers zoek er een andere bestemming voor.

  Er schijnt nu weer een commissie Geel te zijn, die e.e.a. voor de zoveelste keer bestudeert. Ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Denk dat ik het wel weet, de heer Kuypers en zijn club moeten ook eten op de plank hebben, als zij in de commissie zitten is 1 en 1 twee, maar misschien ben ik te somber en wordt het ten goede van de dieren opgelost. Veel succes en wijsheid vooral!!!!!

 • Schultink
  4 maart 2018 om 17:16

  This animal feeding situation needs to be put in perspective. The size (less than 30,000 acres – about the equivalent of a large what farm in western Nebraska) and its history (originally planned as an industrial park) translate to the current situation – a “glorified zoo” with introduced species (with recreational values for the regional population). As such, it should be managed as a nature park, with population management (potential removal for consumptive use) and supplementary feeding as necessary based on specific species concerns. This also requires occasional re-introduction of specimen to keep the gene pool viable with the interbreeding.

 • schout
  4 maart 2018 om 11:28

  Ik kan niet begrijpen dat wij dit met zijn allen laten gebeuren, dieren zo laten lijden jullie zijn “wijze heren” maar stel dat je je eigen dieren zo zou behandelen zou jij dan nog lekker slapen ??
  lekker warm in jullie bedje slapen en deze dieren dood laten vriezen.
  ons vertrouwen is minachting geworden !!

 • Antoinette
  3 maart 2018 om 20:16

  Gelegaliseerde dierenmishandeling, knap hoor! En wij burgers hebben niets te zeggen.

 • J. van Dijk
  2 maart 2018 om 23:04

  Waar is Frans Vera (1 van de grondleggers van dit gebied) eigenlijk in dit hele verhaal??? Ben erg nieuwsgierig hoe hij hier momenteel in staat!

 • Tea
  2 maart 2018 om 13:49

  Even een reactie op de opmerking van Jacco van Grol over de verbinding van de Oostvaardersplassen en het Hosterwold!
  DAAROM blijf ik pleiten voor de toentertijd geplande ecologische doorgang, de Oostvaarderswold/wissel.
  De bedoeling was dat dat jaren geleden al zou zijn gerealiseerd, maar de heer Bleker, toenmalig staatssecretaris, heeft dat geblokkeerd om financiële redenen.

  Dus gezien uw uitspraak hierover zou ik u eigenlijk willen aanraden.: ‘Blijf dáár op aandringen’ ….ondanks dat dit onderwerp een heel ‘gevoelig dossier’ is voor de Provincie Flevoland, gezien deze voorgeschiedenis.

  Maar om daar op te blijven aandringen dient naar mijn mening een veel groter en diervriendelijker doel dan al die ‘wilde reacties’ die ik voorbij heb zien komen.

  Het is zinvoller om met een gerichte oplossing te komen dan wild negatief om je heen te slaan, zoals dat nu ook op dit blog weer gebeurt.

 • René PleinAir
  2 maart 2018 om 12:35

  Wat voor een mooie theorie je ook ophangt Hans Erik uiteindelijk komt het veel mensen ook neer op compassie en diervriendelijkheid. Alle mooie praatjes camoufleren niet de ellende die zich daar voltrekt, ik mijn beleving zijn jullie een groep harteloze dierenmishandelaren die voor de rechter gesleept moeten worden dat jullie ook nog gedekt worden door de provinciale commissaris maakt dit zeker niet goed. Dat mensen die het anders zien “het niet kunnen verdragen” of als niet ter zake kundig weg te zetten is flauw en aristocratisch.

  Ik zou er niet jwillen werken maar wellicht is jouw geweten wat anders ingericht.

 • Paula kroon
  2 maart 2018 om 11:18

  Jullie en de regering en een ieder die hiervoor verantwoordelijk is moeten zich diep schamen “wilde dieren” achter een hek zonder enig voedsel? Hoe dom denken jullie dat wij zijn zeg. Haal de hekken weg zul je zien hoe snel deze dieren hier verdwenen zijn. O wacht dat kan niet in ons kleine landje zonder natuurgebieden op de Veluwe na misschien. Kom er gewoon voor uit dat dit een totaal mislukt project is. Neem jullie verantwoordelijkheid en zorg dat aan deze mishandeling een eind komt! Is nu wilde vogels de winter door helpen ook verboden, dit word toch ook geadviseerd en deze zitten niet eens opgesloten in een hokje !!!! Te triest voor woorden dat dit gebeurt in een land als Nederland 🙁

 • Henny Schram
  2 maart 2018 om 09:20

  Eens Zuiderzee, toen ingepolderd land,
  “Vergeten gebied”.
  In bezit genomen door plant en dier.
  Toen door de mens opnieuw ontdekt.
  Hek erom, dit is Nieuwe Natuur.
  Perfecte Marketing.
  Grote grazers geintroduceerd met de beste intenties.
  Geen predatoren, explosieve groei.
  Anno 2018 lijkt het op een slechte film,
  met Grote Grazers als ongewilde acteurs,
  die doodhongeren in slechte tijden.
  Dit moet anders en beter kunnen dat weet ik zeker!

 • Jacco van grol
  2 maart 2018 om 02:44

  Beste.

  Ik snap de zin van een natuurlijk beleid
  En snap dat er sterfte is
  Ik snap dat er afschot is bij zieke dieren.
  Maar ik snap niet als je 2.pracht gebieden heb zoals het kotterbos
  Maar nog mooier het holsterwold
  Met een.ecoduc
  Dat deze niet permanent open zijn .
  Zet je dit open
  Met name holsterwold welke 3700 hectare groot is
  Met veel imheemse planten
  Dan los je toch een groot probleem op.
  En natuurlijk hou je wintersterfte
  Ook zie je dat terug onder de mensen
  De sterfte is in de winter groter.
  Maar je sterfte gaat wel na beneden
  Planten in de oostvaardersplassen kunnen aansterken en groeien
  Daar krijgen ze geen kans voor .
  En als je nu eens 60% van de dieren castereert en steriliseert
  Dan hou je met het sterfte cijfer een natuurlijke balans
  Welke.over een grotere gebried verspreid gaat.
  Dan nog een tip
  Bagger de sloten en toegankelijkheid naar de plassen uit
  En waarom?
  Je krijgt een betere stroming in het water
  Welke.botelisme voorkomt
  De volwassen vissen kunnen het gebied in en uitrekken bij droogte want dan valt alles niet meer droog.
  Je krijgt weer jonge vis in de plassen en sloten
  Welke ook weer en gevolg heeft voor bepaalde vogels
  Die dan weer terug komen
  Zo hou je een natuurgebied op pijl

  Je hoeft helemaal geen geleerde te zijn om zoiets te kunnen te bedenken
  Beetje logisch nadenken
  Over de natuur.
  Zelfs een roedel wolven zou niet misstaan
  Ook.die kan je in.beleid houden door casteratie of sterilisatie
  Bv 50%
  Zodat de troep niet groot word

  Je kan zelfs vanaf hosterwold
  De doorgang naar de veluwe trekken
  De veluwe open zetten met duitsland
  En hoppa
  1 grote wilde natuurgebied
  Want dat willen we.toch?

  Mvg jacco van grol

 • Mirjam Eitjes
  1 maart 2018 om 23:56

  Diana inderdaad zijn het leugens. Het experiment om deze dieren daar los te laten 20 jaar geleden is een complete mislukking geworden. Het gebied zou verbonden worden met een ander gebied, zodat de dieren zich konden verplaatsen. De partij vd Dieren heeft zich hier hard voor gemaakt. Er was geen geld voor, het werd te duur. Nu moeten de dieren zich in leven zien te houden op deze steppe of savanne hoe wil je het noemen. Het lijkt een oorlogsgebied, als je er met de trein langs rijdt. Gisteravond was er een vogelaar in het programma van Umbertho, deze man die het gebied van kinds af aan kent wond er geen doekjes om. Een complete mislukking. Wie o wie neemt nu zijn of haar verantwoording. Men wijst allemaal naar elkaar en het protocol is heilig. Er zijn veel mensen, die hun brood verdienen aan deze verschrikking over de ruggen van deze arme dieren in een kunstmatige nep wildernis. Deze mensen zullen de gang van zaken willens en wetens nooit afkeuren.
  Ik mag hopen, dat de Provincie hier eens een stokje voor gaat steken en deze grazers weg gaat laten halen uit dit gebied. Neem uw verantwoording, we leven in een beschaafd land. Wij moeten voor deze dieren opkomen zelf kunnen ze dat niet.

 • Diana
  1 maart 2018 om 21:15

  Wat een leugens! Inmiddels gaan heel wat mensen het gebied in en allemaal maken ze filmpjes en foto’s. Ik heb inmiddels genoeg beelden gezien van zeer magere paarden!! Ook een koe die niet eens meer kon op staan voordat het afgeschoten werd. Vroeg reactief beleid noem je dat?

  Ik hoop dat alle grote grazers uit dit gebied worden gehaald. Ik walg van de oostvaardersplassen en ik walg ervan dat jullie snachts gewoon kunnen slapen.

 • John
  1 maart 2018 om 20:50

  Lang verhaal waar ik boos van wordt. Dieren binnen besloten hek is geen vrije natuur. Beheerder heeft te zorgen voor welzijn van de dieren. Survival of the fittest past niet op dergelijke kleine schaal. Gewoon voeren of anders populatie verkleinen door verplaatsing naar grotere gebieden.

 • harda
  1 maart 2018 om 19:59

  ik vind dat als je dieren hierheen haalt ook moet zorgen dat ze te eten en te drinken hebben. Jullie mogen het niet met me eens zijn hoor. maar als ik slecht met mijn huisdieren omga krijg ik een boete en worden de dieren bij ons weggehaald. Jullie hebben dieren die hier niet horen naar toe gehaald. wees er dan ook goed voor. dit noem ik geen natuurlijke selectie. Dit noem ik onnatuurlijk, waar ze vandaan komen kunnen ze verder trekken, hier niet. Is hier ook geen goed idee. Als jullie er niet voor willen zorgen haal ze dan ook niet naar Nederland. Nogmaals jullie hoeven het niet met me eens te zijn, zal ook wel niet, maar mijn hart bloed voor deze dieren. Het is voor mij leven.

 • chris
  1 maart 2018 om 15:16

  de dieren in Afrika als het gras op is kunnen verder trekken wel 500 km of meer ,hier staat een hek omheen omdat een paar hobbyisten { SBB} als god willen spelen .
  ook GroenLinks en de partij voor de dieren willen dit wat ik al helemaal niet begrijp.
  als er een koe in de wei een dag zonder water is zijn zei juist die het hardste roepen en huilen , het is en blijf gewoon een grof schandaal en de regering hier werk er ook aan mee snel bijvoeren aub wat een schande voor Nederland .

 • Janny
  1 maart 2018 om 14:52

  Heel veel reacties gelezen, het blijft een strijd tussen de menselijke bemoeizucht en de wetten van de natuur. De sterksten redden het. Natuurlijke selectie vindt plaats. Evenwicht volgt vanzelf. SBB draagt zorg voor de zwakke dieren. Meer moeten en hoeven ze niet te doen.

 • Tea
  1 maart 2018 om 14:28

  Het zal u niet verbazen, maar ik ben het geheel eens met Vincent.

  Oostvaarderswold:
  Met alle respect, maar. .. Het bezwaar tégen de Oostvaarderswold lijkt mij toch een onlogische manier van denken : in de tijd dat SBB al met de voorbereidingen bezig was voor de Oostvaarderswold was men vóór.
  Nu is men tégen “omdat het het probleem van de aantallen alleen maar zou vergroten”.

  Maar HOE dit zich echt zal ontwikkelen daar is geen onomstotelijk !! bewijs van en is niet gebaseerd op feiten.
  Het zou kunnen, maar misschien ook niet….dat ligt aan diverse verschillende omstandigheden. …omstandigheden die NIEMAND kan voorspellen.
  Maar de dieren hebben wél veel meer bewegingsvrijheid en migratiemogelijkheden.
  Dus die conclusie over de aantallen vind ik een beetje voorbarig en niet echt onderbouwd.

  Wél ‘hekken’ weg willen, maar géén Oostvaarderswold willen…..
  Die gedachtengang begrijp ik niet.

  Bijvoeren:
  Er zijn mensen die nu de dieren (willen) gaan bijvoeren.
  Maar inderdaad, daar kunnen de dieren fysiek ‘averechts’ op gaan reageren….. Men helpt deze dieren mogelijk fysiek van de wal in de sloot.
  Om nog maar te zwijgen over de verstoorde verhoudingen ( schade) die dat met zich meebrengt binnen de kuddes en onder de dieren.

  Bovendien weten we dat juist extra bijvoeren écht resulteert in nog meer dieren en grotere aantallen.
  Maar om diezelfde reden willen we geen Oostvaarderswold: omdat het de populatie/aantallen ZOU kunnen vergroten.!!???
  Dat noem ik ‘dubbelzijdig’ denken.

  De uitspraak ‘slimmigheidje’ voor de percentages afschot in andere gebieden, zoals dat hier wordt genoemd, vind ik meer een ‘bewijs’ van wegkijken voor de problemen aldaar/elders OMDAT men zich geheel focust op de OVP.
  ‘Wegkijken’ voor de problemen in andere gebieden om je geheel te focussen op de OVP heeft iets weg van een vorm van ’tunnelvisie’,

  Overigens deel ik ook zeker de mening van Vincent dat een deel van het ‘Jan Publiek’ zich abominabel slecht gedraagt op de ‘social media’ …..ook op dit blog ( zie mijn eerdere oproepen tot fatsoen op dit blog…. Maar het helpt niets …..zucht, zucht).

  Ik wens de boswachters van met name de OVP veel sterkte, geduld en nogmaals veel incasseringsvermogen toe.

 • Heleen
  1 maart 2018 om 13:12

  Schofterig dat jullie zo met dieren omgaan echt ongelooflijk als jullie de natuur zn gang willen laten gaan dan moeten jullie zorgen dat de dieren verder kunnen trekken wanneer het voedsel op is. En dat jullie nu de burgers beginnen te helpen alhet eten weg halen wat zijn jullie voor harteloze organisatie. Dan ook nog eens de burgers een bekeuring geven voor het bijvoeren. Schaam je diep. Hoop voor je dat je zelf nooit in zo’n situatie komt dat je geen eten of drinken hebt.

 • Helga van der Meer
  1 maart 2018 om 12:51

  Beste SBB, hoe kan het dan dat er foto’s video enz is van natuurlijke gestorven dieren. .? Toch te laat gezien ofzo? Toon dan wat ze eten? De paarden hebben absoluut vezels nodig dus ze zullen niet alleen sterven aan honger maar ook aan koliek en de gevolgen van maagzweren.
  Het gras is weg en zal voorlopig ook niet terugkomen.
  De veulens kunnen over een maand al geboren zijn.
  Er zijn gewoon teveel dieren voor die 54 hectare, zo groot is dat niet hoor.

  Haal ze gewoon weg in goede conditie, deze zomer, ze gingen ook wel naar Spanje.

  Alle andere gebieden gaan goed, daar is nog wat voer te vinden en daar word bijgevoerd.

  En water? Dat gaat nu echt niet lukken, geen paard of rund, hert krijgt dit nu nog voor elkaar.

  Simpel, neem nu zelf het heft in handen en geef ze goed voer want als het publiek ze komt voeren ben je het overzicht kwijt.

  Want geloof me, we zijn deze ellende, die al jaren duurt meer dan zat.

 • Vincent
  1 maart 2018 om 12:24

  Verschrikkelijk noem ik eigenlijk de reacties van de mensen die denken dat zij zo goed zijn! Kijk eens naar jezelf en hoe je je uit naar een ander! Klopt het anoniem blijven geeft kracht hè ?
  Dit is de natuur, en ja! Het klopt, de dieren kunnen er niet uit omdat er een hek om heen staat! Maar hebben jullie er wel eens aan gedacht dat er ook natuurlijke gebieden bestaan op deze wereld waar de dieren niet af kunnen en waar de natuur het evenwicht bepaald? Een voorbeeld nodig? Neem een eiland?
  Het OVP-gebied is een relatief jong gebied waar dit balans zich nog moet vormen en eerlijk gezegd werkt het bijvoeren van deze dieren totaal tegen dit proces in! Mocht je dit doen verdiep je dan a.u.b. even in wat de dieren wel en niet mogen eten, zij zijn niet alles gewend en de kans dat zij maagklachten krijgen is dan ook hoog (Denk aan diarree); Als een van deze dieren aan de diarree komt hebben ze geen kans om nog te overleven! En dan denk je ze mee te helpen…
  De hekken openbreken om de dieren eruit te laten… Ja goed idee! Dan komen zij in een totaal onbekend gebied en zullen zij de wegen, snelwegen e.d. oversteken en (Mogelijk dodelijke) ongelukken kunnen veroorzaken.
  Zo kan ik nog wel even door gaan, het gene wat mij echter het meest hoog zit is dat SSB en alle instanties welke eromheen staan maar beschuldigd worden en dat zij zich maar moeten schamen voor het werk wat ze doen. Deze mensen werken en doen zeker hun best om het in de beste banen te lijden!
  Weten jullie waar ik over denk dat sommige mensen zich voor moeten schamen? Dat een boswachter die zijn werk doet met de dood bedreigd wordt! Dat vind ik pas erg!
  Lieve mensen! Werk samen en als je dat niet wil of kan denk dan na voordat je acties verzint of onderneemt!
  Laten we genieten van zo een mooi gebied! De natuur is nu eenmaal hard en echt niet alleen in de OVP hoor! Ook daarbuiten.

 • Karen
  1 maart 2018 om 10:38

  Dit is geen natuur, dit is cultuur en dat hoor je te onderhouden en verzorgen. Leuk bedacht project maar inmiddels uitgelopen op een ongekend drama voor de dieren door te weinig voedsel voor te grote populatie .
  Laat degenen die dit hebben opgezet hun verantwoordelijkheid nemen.
  Voor nu selectief afschieten, uit het lijden verlosssen, de rest bijvoeren en zorgen voor geboortebeperking . Dan zal dit “ probleem” langzaam aan zichzelf gaan oplossen totdat daar geen grazers meer zijn. Einde project , Jullie als zogenaamde natuur liefhebbers moeten je diep , heel diep schamen.

 • Monique
  1 maart 2018 om 06:13

  Beste, natuurlijk evenwicht? Waar? Hekken = niet natuurlijk massale sterfte door verhongering tussen de hekken = niet natuurlijk.
  M.i zou men mogen spreken als er een predator zoals de wolf in het gebied zou lopen. Dan “mag” men spreken van een natuurlijk evenwicht. Nu lijkt het me meer 1 grote poppenkast met de dieren als lijdend voorwerp. Walgelijk!!!
  Wij als veehouders zouden op deze manier eens met ons vee moeten omgaan…..nou dan is NL te klein hoor!! Zitten wss heel veel loterijen en geldschieters achter. Shame on you

 • Vermeij
  28 februari 2018 om 21:06

  Wellicht dat er van alles schort aan het protocol?!!!

 • Borkus
  28 februari 2018 om 18:18

  Er is hier geen sprake van een natuurlijk proces. De dieren staan in een afgesloten gebied waar ze niet uit kunnen om elders voedsel te zoeken zodra er voedseltekorten ontstaan in de winterperiode. Gevolg is dat de dieren van de honger sterven. Wanneer een (hobby)boer zijn vee geen voedsel geeft met de dood of ondervoeding als gevolg, wordt deze aangeklaagd voor verwaarlozing en mishandeling. De nog levende dieren worden vervolgens weggehaald. De natuur bepaalt hoeveel dieren er in het gebied aanwezig zijn, schrijft staatsbosbeheer. Het is een omheind gebied waaruit geen dier kan ontsnappen of verder kan trekken: DAT IS GEEN NATUUR!!! Dat noemen we in NL dierenmishandeling. Als je 5 konijnen in een hok zonder voer zet en dood laat gaan is dat ook geen natuur.

 • George Koppert
  28 februari 2018 om 17:07

  Zowel het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland zijn al jarenlang doof voor alle kritiek van “gewone burgers” rondom de wintersituatie in de Oostvaardersplassen. Door Provinciale Staten van Flevoland is maar weer eens een commissie onder leiding van Pieter van Geel (oud politicus van D66- en CDA-huize en met helaas weinig affiniteit voor de natuur en het dierenwelzijn) ingesteld die voor de zomer moet komen met een voorstel over toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. De uitkomst daarvan is op voorhand al duidelijk vanwege de al jarenlange halsstarrige houding van Staatsbosbeheer daar waar het de Oostvaardersplassen betreft. Van de politiek – die elkaar steeds weer het goed betaalde balletje toespeelt – hebben we zoals gewoonlijk ook weinig te verwachten. Voor de boswachters en een ieder die namens Staatsbosbeheer werkzaam is in de Oostvaardersplassen heb ik een simpele vraag. Staatsbosbeheer weigert in te grijpen in de natuur. Hoe zijn de grote grazers daar gekomen? Had dat ook niet te maken met het door mensen creëren van een stukje prachtige natuur dat qua aantallen grote grazers volledig uit de hand gelopen is? Tenslotte zijn er “maar” 700 dieren vanaf 1 december 2017 afgevallen! En dat noemt men dierenwelzijn. Beschamend!!!

 • Erica Hennekes
  28 februari 2018 om 12:21

  Even een reactie op het betoog van Thea,
  Het lijden van de dieren zit hem niet zozeer in het afschot. Elk dier gaat een keer dood en dan is afschot niet zo vreselijk, zeker ook wanneer je het vergelijkt met de dieren die in vrachtwagens naar de slachthuizen gaan. Het lijden zit hem in de jaarlijkse maandenlange hongerperiode de verzwakking en kou. Deze dieren zijn niet verzwakt door ziekte of pech met geboorte of gebroken poot, maar door het crepeerbeheer van SBB. Meestal jonge dieren die niet genoeg vetreserves hebben. Onder de huidige omstandigheden zal het steftepercentage ver boven de 30% uitkomen.
  De vergelijking van afschotpercentages tussen de Veluwe en de OVP duikt steeds weer op, dit is een slimme vondst. De diersoorten reeën (meestal een tweeling) en wilde zwijnen(makkelijk 8 biggen, worden vergeleken met dieren die doorgaans 1 jong krijgen, paarden, herten en runderen.
  Het plan Oostvaarderswold lost niets op maar vergroot alleen het probleem, groter gebied meer dieren meer kaalslag, verlies aan natuurwaarden. Gaat politiek gelukkig ook niet lukken, dus nu niet aan de orde.

 • Tea
  28 februari 2018 om 01:22

  Even een reactie op de vraag van F.
  F. vraagt waarom mensen niet reageren op sommige stellingen’ die op dit blog geplaatst worden (zoals ICMO en onnodig lijden door honger etc.).

  Ik denk dat deze kritiek niet alleen voor F. telt.

  Ikzelf heb nl. ook diezelfde vraagtekens ……want in deze discussie over de dieren EN het beleid in de Oostvaardersplassen (= OVP) valt het mij op dat niemand van de tegenstanders :

  1e. reageert op en stilstaat bij de cijfers van dieren die in andere natuurgebieden geschoten worden. Deze natuurgebieden worden bij lange na niet zo bekritiseerd als de OVP. En dat terwijl er in die gebieden 70 á 90% !! van de GEZONDE dieren geschoten wordt dmv. pro actief beheer. En dát nu lijkt men niet bezwaarlijk te vinden.

  Bovendien hebben we het afgelopen jaar ook informatie ontvangen over andere natuurgebieden in Nederland….. Informatie waaruit ik concludeer dat ‘daar’ de situatie ook niet echt ‘ideaal’ is omdat er teveel !! dieren zijn….en er dus 70-90% van de gezonde dieren moet worden afgeschoten.

  En dáár hoor ik niemand over , maar daarentegen raken we niet uitgepraat over een afschot percentage van 30% !! van ZIEKE en ZWAKKE dieren in de OVP die daardoor niet onnodig hoeven te lijden.

  Het valt mij op dat men:
  2e. ook niet reageert ( op1 reactie na ) op het voorstel om het oorspronkelijke Plan Oostvaarderswold weer van stal te halen.
  En dat terwijl tegelijkertijd ook heel veel critici bezwaar hebben tegen het feit dat de dieren niet weg kunnen…de ‘hekken’ zijn hen een doorn in het oog.
  Waarom negeert men dit plan Oostvaarderswold dan toch?
  Het zal misschien niet makkelijk zijn in de uitvoering ervan, maar het zou de dieren migratieruimte geven…..en dat is toch wat ‘we’ willen?
  Maar ook over dat voorstel blijft het heel erg stil op dit blog.

  Ik begrijp die vreemde ’twist’ in denken en doen niet.

 • Mirjam Eitjes
  28 februari 2018 om 00:20

  STAATSBOSBEHEER ik citeer SBB beheert 265000 Ha natuur van en voor alle NEDERLANDERS. Natuur om van te genieten in te wandelen, te sporten of vakantie te vieren. Dat lees ik op uw site, als je deze mooie woorden nu eens afzet tegen hetgeen er nu aan de orde is in de Oostvaardersplassen met alle dieren, die daar een armetierig bestaan hebben, dan is het toch een verhaal wat totaal niet klopt!!!! Ik kan me hier zo boos over maken. Haalt u die tekst maar van de site, het slaat nergens op. Zie de foto’s van dode dieren, die afgevoerd worden als oud vuil. Ik krijg de indruk van Zuid Afrika in een droge periode waar dieren sterven van dorst. Als je in de trein langs het gebied rijdt waan je je op de steppen van Siberië. Een kale bende met hier en daar een stronk van een kale boom. De provincie Flevoland gaat zich er dit jaar over buigen. Ik ben benieuwd en de dierenarts die over het protocol gaat is wat mij betreft iemand die hoognodig geassisteerd moet gaan worden door een tweede dierenarts, misschien wel een derde. Ik kan er gewoon niet over uit. Vreselijk deze situatie.

 • Aad
  27 februari 2018 om 21:16

  Dat gevoel hebben vele dierenliefhebbers, daarom is het ook zo belangrijk dat de kiezers weten dat de Partij voor Dieren NIET OPKOMT voor de stumpers in de OVP en onze stem niet verdienen, zeker omdat ze voor het huidige uithongerbeheer zijn. Als je in de provincie Flevoland woont meld ik dat Partij voor de Arbeid en GroenLinks het huidige beheer ook ondersteunen.

  Als je op facebook kijkt zie je dat al veel kiezers niet meer op de PvdD gaan stemmen omdat ze meten met twee maten. Koe Hermien wel helpen (velen denken dat dit puur was omdat Hermien van een boer was), maar zonder enige schaamte de koeien in de OVP laten creperen onder het mom van de natuurlijke processen.

  De uitbreiding van het gebied komt er naar verwachting nooit en bovendien als het beheer niet verandert en het nieuwe gebied ook is kaalgevreten zullen er straks 10.000 dieren of meer verhongeren. De kop in het zand steken noemen ze dat.

  Laten wij hopen dat er een ander beheer komt en een partij opstaat die wel voor ALLE de dieren opkomt. De huidige Partij voor de Dieren is dat zeker niet.

 • Doride Jansen
  27 februari 2018 om 20:24

  Dank voor de info. Natuurlijk hoor ik dat ook over de PvdD. Met veel rechts stemmers om mij heen word ik er om uitgelachen in die partij te investeren. Maar wie anders kan landelijk nog iets voor dieren bereiken, zoals bijv. populatiebeheer?? En herten, ook castratie? Het klinkt toch niet zo onredelijk wat op hun site staat. Zij weten ook dat de OVP voor veel kiezers heel belangrijk is, zeker in deze koude periode voor de verkiezingen.
  Verder blijft er dan toch alleen nog Dion Graus over als het echt over hart voor dieren gaat?
  Ik lig er echt wakker van en heb me er de laatste dagen veel in verdiept op al die websites. Ik zal er zeker nog meer over gaan lezen, maar voel me, hoe meer ik er over lees, zo intens machteloos…

 • Aad
  27 februari 2018 om 19:28

  Juist Partij voor de Dieren (en schrik niet de Dierenbescherming) willen geen ander beheer en houdt een ander beheer tegen samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks (Provincie Flevoland). Verdiep je aub in de materie en je zult je rot schrikken.

  Ze willen alleen uitbreiding van het gebied, maar als er geen natuurlijke vijanden zijn wordt de populatie alleen maar groter en als het gebied dan is kaalgevreten is het probleem eens zo groot.

  Er moet populatiebeheer komen bijv. castratie van de runderen en paarden. Kijk maar eens op de website of facebook van Partij voor de Dieren en waar staan hun protesten tegen dit dierenleed, en waar wordt geld ingezameld om de hongerige dieren te helpen en waar zijn de Kamervragen. Ze willen helemaal niets doen aan dit dierenleed, want deze dierentuin is volgens de PvdD echte natuur.

  Ik heb jaren PvdD gestemd en was heel fanatiek, maar sinds ik weet hoe zij de dieren in de OVP in de steek laten schaam ik mij dat ik mij zo voor de gek heb laten houden.

 • Doride Jansen
  27 februari 2018 om 18:56

  Schelden is zeker geen oplossing voor dit drama, maar de afschuwelijke beelden zijn geen verzinsel en het is begrijpelijk dat het mensen schokt. Er is allang aangetoond, dat er te weinig, inmiddels uitgeputte grond, is voor 5000 dieren.
  De overheid is in deze natuurlijk de hoofdschuldige. De Partij van de Dieren doet wat het kan, maar treft andere partijen met andere belangen tegenover zich, zoals dat gaat in een democratie. Zie deze link.
  https://www.partijvoordedieren.nl/standpunt/oostvaardersplassen
  Als dierenwelzijn je echt ter harte gaat is De PvdD de enige partij die in de politiek iets kan teweegbrengen. Stem en wordt lid!

 • Laureen demuijnck
  27 februari 2018 om 18:02

  Ik ben het niet met het beleid eens omdat er van natuur geen sprake kan zijn.in de natuur is het zo dat de dieren andere gebieden gaan zoeken waar wel voedsel is ,maar deze dierenzitten als ratten in de val, er staat een hek omheen,dus mensen kom in actie

 • F.
  27 februari 2018 om 17:58

  Juist het merendeel van de critici zijn personen, die herhaaldelijk met feiten en inhoudelijke argumenten komen en waar Staatsbosbeheer en de personen, die het huidige beheer geweldig vinden, opmerkelijk genoeg niet op reageren.

  Waarom geen antwoord op het herhaaldelijk gestelde dat volgens ICMO 2 dieren niet onnodig lang aan honger mogen worden blootgesteld en dat er moet worden bijgevoerd als er geen voedsel is en/of als er een populatiecrash dreigt. Dit is bepaald door tal van deskundigen zonder overigens dit te hebben overlegd met onwetenden, linkse rakkers of de-beste-stuurlui-staan-wal zoals critici door de aanhangers van het huidige beheer worden betiteld.

  Ja het incasseringsvermogen van de dieren wordt eindeloos op de proef gesteld en ja ik schaam mij diep voor deze hel op aarde c.q. the killing fields of the Netherlands waar na maanden van uithongering en lijden niet met losse flodders maar met “scherp” wordt geschoten.

 • Tea
  27 februari 2018 om 15:51

  Ben het geheel met Inge eens !!!
  Ook ik heb geprobeerd om de mensen tot een beetje fatsoen te manen….( zie ook mijn eerdere reactie op dit blog )… Maar het wil maar niet lukken…. Alle remmen gaan blijkbaar gewoon los…. En de ‘losse flodders’ blijven maar afgeschoten worden ( om maar in die sfeer te blijven ) op dit blog en op internet.
  Mensen blijven schelden en tieren op internet…..
  Om iemand te zeggen dat ‘ ze ook maar afgeschoten moet worden’!!!…… Wie verzint zoiets???…wederom een bewijs van een bedroevend laag niveau.

  Ga een discussie aan op grond van feiten en inhoudelijke argumenten, maar doe het met respect voor elkaar en elkaars mening….en sla niet domweg wild om je heen.

  Dat we het niet eens zijn met elkaar, dat zal altijd zo blijven…..dat moet ook kunnen hier in Nederland. Maar doe het op een fatsoenlijke manier en veroordeel elkaar niet omdat we van mening verschillen.

  Dit onbehouwen gedrag doet je bijna schamen dat je een mens bent.
  Ik denk dat een dergelijk ‘collectief wangedrag op internet’ wél ‘ interessant’ voer voor psychologen is.
  Maar de uitslag zal ons waarschijnlijk niet ‘vrolijk maken’!
  Is het soms lafheid.????….. Lekker lui thuis onzichtbaar en anoniem achter een schermpje??

  Ook ik wens de betrokkenen van Staatsbosbeheer alle sterkte toe…..en een groot portie incasseringsvermogen is ook onontbeerlijk.!!!

 • Inge
  27 februari 2018 om 14:12

  Beste boswachters,
  sterkte met alle discussie die jullie over je geen krijgen. Ik gaf twee dagen geleden mijn mening op Facebook en vandaag vond iemand al dat ik moest worden afgeschoten. Belachelijk zoals mensen reageren.
  Sterkte, ik sta achter jullie.

 • Roos
  27 februari 2018 om 08:54

  Kan er iemand mij vertellen hoe je op een stuk grond waarvan is bewezen dat er maar 800 grazers op kunnen er nu ruim 5000 op moeten leven. De rare zin “ het nastreven van de natuur” gaat hier ook allang niet meer op. Foto’s in de media zeggen genoeg !!
  Geef toe mislukt project en stop er mee

 • F.
  27 februari 2018 om 08:31

  Misschien kunnen sommige mensen zich eerst beter verdiepen in de materie voordat ze een opmerking plaatsen. Een ander beheer is wel de oplossing en wat de prachtige Oostvaardersplassen betreft vergelijk eens foto’s van vroeger met nu. Een kaalslag en een terugloop van de biodiversiteit dankzij de overpopulatie. Wat het bijvoeren betreft, dit is een taak van Staatsbosbeheer want in ICMO 2 staat dat dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld. Voorts moet er worden bijgevoerd als er een populatiecrash dreigt en er geen voedsel voorhanden is. Helaas, dit gebeurt niet met een massale sterfte als gevolg.

 • Monique
  26 februari 2018 om 23:29

  Stop met dit vreselijke dierenleed, teveel dieren in een te kleine omgeving met geen voer, vreselijk!!!

 • John
  26 februari 2018 om 23:03

  Wat een hersenloze reacties hier en op Facebook. Mensen ga je bezig houden met zaken waar je wel invloed op hebt en stop met schelden, beledigen enzovoorts.. Lekker volbouwen met industrie is dat dan de oplossing? Gelukkig hebben ze daar tientallen jaren geleden vanaf gezien met de prachtige Oostvaardersplassen als resultaat. En al die zogenaamde dierenliefhebbers die balen hooi over de hekken gooien kunnen maar beter gewoon in Drenthe blijven.

 • Jan
  26 februari 2018 om 18:46

  Ik heb ondervonden dat eerlijke maar kritische verhalen worden verwijderd door SBB .

 • Doride Jansen
  26 februari 2018 om 17:16

  Het is inderdaad om wanhopig en woedend van te worden. Vorige week op tv zo’n opgewonden natuurexpert over het spotten van een wolf in Nederland… Wat moet zo’n stakker in ons overbevolkte land met overal snelwegen? De laatste wolven hier in de buurt zijn dood langs de weg gevonden. Blij?! Het zou ook zo leuk zijn als die zich ging vestigen in natuur gebied en daar ging jagen. Prachtig evenwicht, maar waarom zou die wolf moeite doen achter een hert aan te gaan als hij ook een schaap uit een weide kan pakken. Ik hoorde dat boeren zo’n wolf onmiddellijk dood zullen schieten. Zijn we dan ook blij? Waarom wordt het individuele lijden van een dier toch zo weinig gerespecteerd door de natuurexperts. Het welzijn van IEDER dier telt en zeker als het binnen onze verantwoordelijkheid valt, d.w.z. in een door de mens afgesloten gebied. Wat moeten we met al die regels, wetten en protocollen als dieren aantoonbaar lijden????

 • mieke t
  26 februari 2018 om 15:52

  ik heb nu sinds 2018 een paar keer daar gewandeld.vind het een schande zoals sommige herten er armetierig en mager uitzien..niks te eten alles kaal.heb jullie reacties gelezen.afschieten als het eigenlijk al te laat is…dierenarts???nog nooit gezien…een oude man in een groen karretje rijd in het rond..voor de rest zijn er mensen in het gebouw. verders niks en niemand te zien alleen wandelaars die er allemaal schande over spreken.ik heb partij voor de dieren aan geschreven en die verwijzen ernaar dat jullie er wat aan moeten doen..dat is makkelijk om de vinger te wijzen naar andere en zelf niks doen.als je wilt voeren krijg je een bon want dat zien ze wel en..je kan nooit genoeg geven voor zoveel dieren.op de hoge Veluwe worden de dieren bij gevoerd….als jullie niet zoveel dieren daar willen hebben omdat het toevallig een mooie zomer is geweest,geef ze dan anti conseptie door het “bijvoer eten”.hebben mensen ook.het beleid wat jullie voeren is niet correct.ga eens praten met degene die de hoge veluwe voert.dit is een schande arme dieren en dat alles weer eens door de mens (monsters) gecreeerd.ik snap dat jullie via natuur alles willen laten gaan maar weet ook wanneer dat niet goed gaat en te weinig is en voer ze dan bij…jullie laten ze echt lijden en dat is een schande..deze dieren hebben hier niet om gevraagd…houd van de dieren en zorg goed voor ze zodat vele diervriendelijke mensen er nog van kunnen genieten,maar laat ze NIET LIJDEN….een nieuw gebouw???eerst de dieren dan de gebouwen .een gebouw leeft niet maar een dier wel…en zolang ik nog kan praten voor de dieren zal ik en vele met mij dat doen.wees trots op je dierenrijk en ZORG ervoor…vele met mij willen gezonde dieren zien..geen magere scharminkels die door toedoen van boswachters Staatsbosbeheer partij van de dieren GEEN BIJVOER krijgen.HELP DE DIEREN…..NU….NU…..Nu….

 • Doride Jansen
  26 februari 2018 om 15:23

  Uit de vele artikelen van natuur experts over de OVP begrijp ik dat het gebied geschikt is om 800 grazers te herbergen. Ondanks de recente afschot van 700 dieren zijn er nu rond de 5000. In de bovenstaande up-date lees over Uw verantwoordelijkheid w.b. het welbevinden van het individuele dier, dat er nooit “gewacht” wordt tot het dier een natuurlijke dood sterft, d.w.z. dat er door U ingegrepen wordt. Ook lees ik op Uw site dat dode dieren altijd weggehaald worden.
  Graag zou ik van U horen hoe het mogelijk is dat er zoveel getuigenissen van wantoestanden zijn. Mijn eigen man heeft eens met de vogelaar Arjen Dwarshuis de OVP bezocht en was geschokt over het grote aantal kadavers. En wat betekenen de foto’s en films van hongerende en uitgemergelde dieren..?? Kunt U mij misschien geruststellen. Ik begrijp het n.l. absoluut niet dat dit in Nederland mogelijk is en lig hier letterlijk wakker van. Het enige wat ik wel begrijp is dat er waarschijnlijk geen andere oplossing meer is dan grootschalige afschot omdat verplaatsing niet haalbaar is? In Afrika verplaatsen ze olifanten en neushoorns als dat noodzakelijk is ivm voedsel tekort, dan moet dat met paarden en runderen toch ook mogelijk zijn?
  Ik zie Uw antwoord graag tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  Doride Jansen

 • Esther vd Brink
  26 februari 2018 om 13:02

  Waarom zien het er voor de dieren er op de Veluwe dan heel anders uit?

 • Mirjam Eitjes
  25 februari 2018 om 22:55

  Met alle respect wat ik nog het ergste vind, dat alles wat daar plaatsvindt met geld gefinancierd wordt uit de belastingpot. We werken hier eigenlijk allemaal aan mee. Ik wil hier helemaal niet aan bijdragen links of rechtsom. Dan is er nog een rechter, die dat alles goedgekeurd heeft! Of was het toevallig een slager, die zijn eigen vlees heeft gekeurd. Ik kan er echt niet bij met mijn verstand om in een beschaafd land willens en wetens zo om te springen met levende wezens. Zij hebben hier immers niet om gevraagd. De mens maakt hier de dienst uit. Ik schaam me dood. Weet u, als je de mens leert kennen, dan ga je van de dieren houden!! Stop met deze nep natuur Oostvaardersplassen. Het is tot dierenkwellerij verworden. Het is leuk geprobeerd, maar het werkt niet. We schoppen hier tegen heilige huisjes aan en velen, die hier hun brood verdienen beweren natuurlijk anders ze praten recht wat krom is. Bah, wees
  eerlijk!!

 • jacinta
  25 februari 2018 om 18:39

  experiment afgerond, patient overleden!
  Zo mag je NOOIT met levende wezens omgaan.
  Shame, shame, shame. Zeg 1000 x sorry. Maar verschuil je niet achter ‘protocollen’.
  Los het probleem wat SSB zelf gecreëerd heeft zo spoedig en diervriendelijk mogelijk op!!!

 • Aad
  25 februari 2018 om 14:24

  Dit staat in ICOM 2 – Zie de volledige versie en niet de samenvatting.

  The overall conclusion of ICMO2’s ethical considerations is that long periods of food restriction resulting in large scale unnecessary suffering and subsequent starvation of animals as a result of living conditions partially created by man is morally not acceptable, and has to be prevented.

  En wat gebeurt er? Maandenlang verhongeren de dieren en worden afgeschoten als zij op sterven na dood zijn terwijl onnodig lijden door Staatsbosbeheer voorkomen moet worden. Dit mag wel, maar als je de Oostvaardersplassen wilt betreden om de dieren bij te voeren wordt je bekeurd terwijl je in Nederland verplicht bent een dier in nood te helpen.

 • Tea
  25 februari 2018 om 14:23

  Mensen, dat jullie het niet eens zijn met de situatie en het beheer in de Oostvaardersplassen is inmiddels wel duidelijk.

  Maar alsjeblieft, GEDRAAG je een beetje.!!!!!!!

  Ten eerste zegt al dat schelden meer over jou dan over de medewerkers van Staatsbosbeheer…. En dat is niet echt positief (understatement)….geloof me!!

  Ten tweede is het sowieso mensonwaardig om je zó laag, lafhartig en onsmakelijk uit te laten tegen anderen en over anderen.

  Dit blog dient om de mensen van informatie te voorzien, en om desnoods een INHOUDELIJKE discussie aan te gaan, … maar niet om ‘in oorlog’ te gaan en elkaar te verwensen en te veroordelen omdat men een andere mening heeft ….het heeft geen enkel nut om te verzanden in een kanonnade van scheldpartijen.

  Wat is dat toch met internet, dat alle remmen los gaan???….dat men er niet voor terugdeinst om ‘de ander’ voor ‘r.tte vis’ uit te maken en elkaar ‘de tent uit te slaan.

  Wij zijn mensen….we zijn hopelijk toch allemaal wel opgevoed met het begrip ‘fatsoen’ ….. gedraag je daar dan ook naar.

  ( Ik ben bang dat ik eventuele reacties hierop al kan voorspellen!!!!…. zucht, zucht).

 • E. M.
  25 februari 2018 om 14:01

  STOP dit dierenleed!

 • F.
  25 februari 2018 om 09:37

  De Oostvaardersplassen, de hel op aarde, die wordt goedgepraat onder het mom van natuurlijke processen, maar waar niets natuurlijks aan is.

  Dit beheer wordt ondersteund door de Dierenbescherming, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Houd hier rekening mee als je wilt doneren en gaat kiezen. Geloof je het niet? Waar zijn de berichten op social media dat Partij voor de Dieren protesteert tegen dit dierenleed, waar zijn kritische kamervragen tegen het huidige beheer en waarom wel met een crowdfunding voor koe Hermien organiseren, 50.000,00 ophalen en de runderen in de OVP laten creperen? Ze willen alleen het gebied uitbreiden, maar het huidige beheer handhaven. Een kind begrijpt dan dat het probleem niet wordt opgelost maar vergroot.

  De dieren in de Oostvaardersplassen kunnen niet stemmen, jij wel!

 • Lianne
  25 februari 2018 om 01:11

  Het is letterlijk en figuurlijk ” bij de beesten af ” hoe er hier met de ” flora en fauna ” wordt omgegaan . De dieren hebben bij voorbaat al geen schijn van kans op overleven omdat het terrein niet geschikt is voor de grote getallen grazers wat er loopt . Dit is gewoon niet nodig en pure dierenmishandeling .

  Ze moeten jullie van het winter de straat op gooien zonder eten. Kijken hoe jullie het doen in de ” overlevingsstand” . Mogen de sterkste overleven en de zwakke knallen we toch gewoon ff af?

 • Nynke
  25 februari 2018 om 00:54

  Hé Boswachter,

  Met je hippe blog. Ik heb een idee. We gooien jou en al je vriendjes van Staatsbosbeheer even een winter lang in de OVP, achter slot en grendel. Kunnen jullie zelf gaan overwinteren in jullie overlevingsstand.

  Rasidioten dat jullie zijn.

 • Irma
  24 februari 2018 om 21:42

  Je kunt het allemaal mooi vertellen met je beleid van welke planeet komen jullie eigenlijk met je dierenarts erbij? Gewoon walgelijk dit goedpraten onder het mom van het volgen van jullie beleid. Wel eens bv in het bos van de utrechtse heuvelrug geweest? Ziet er echt een stuk diervriendelijker uit daar. Misschien met jullie collegas daar eens om de tafel hoe ze dat doen? Maar met jullie telkunsten zeg ik reken er maar niet op. Schandalig om op deze wijze dieren geen kans te geven. Ga hooi halen of zo ipv tellen hoeveel er dood zijn gegaan. Schandvlekken

 • poepstinkt
  24 februari 2018 om 21:25

  wat jullie doen is gewoon pure dierenmishandeling en nalatigheid, vandaag vanaf de praambult lichamen van dode dieren zien liggen. en ook gezien dat er geen enkele grasspriet meer te eten is voor de grote grazers.

  de dieren zien er mager uit en steken heup beenderen al uit, hoe lang willen jullie nog je eigen leugen van zogezegd “wilde natuur” geloven.
  wilde natuur bestaat niet in de ovp dieren kunnen nergens heen omdat hun gebied omheind is met hekken, zelfs aan de andere kant van de praambult/praamweg word 1 dode kale boel omdat t is kaal gevreten.

  jullie zouden de ogen uit je kop moeten schamen voor alle dierenleed die jullie creëren, jullie zouden hier niet mee weg mogen komen

 • Ria Luijten
  24 februari 2018 om 21:00

  Een organisatie in diens van de Rijksoverheid mag straffeloos wilde dieren opsluiten en laten verhongeren. Als een boer zo zo omgaan met zijn vee dan kreeg deze direct een proces-verbaal. Nederland moet zich schamen voor dit stukje fake natuur. Wilde dieren hebben we de tent uit,maar we sluiten met gemak andere wilde dierensoorten weer op.

 • Mirjam Eitjes
  24 februari 2018 om 13:43

  Wie of wat geeft iemand het recht om zo met dieren om te gaan. Het is te schandalig voor woorden. DIEREN BESCHERMEN IS MENSEN BESCHAVEN. Er valt nog veel te beschaven. Hier moet nodig een stokje voor gestoken worden en zo snel mogelijk wat mij betreft. In een dergelijk gebied moet je niet zoveel dieren houden. Ze kunnen nauwelijks vet reserves op de boten vreten in de zomer/herfst. Dit gebied is gewoon te Klein en dat weet men. Neem uw verantwoording, dit is geen Beheer. Het is indirect moord op onschuldige dieren.

 • Caroline
  24 februari 2018 om 11:36

  Jeemig, zulke grote kuddes met zo weinig eten op de vlaktes. Het lijkt wel een woestijn. Bizar contrast met onze cultuur natuur in de rest van Nederland. Ik kan er niets aan doen..maar een vergelijking met een ‘concentratie’ kamp voor dieren doemt wel in mijn hoofd op. Voelt niet goed.

 • Patricia Ahlström
  23 februari 2018 om 22:14

  In de natuur hebben dieren de mogelijkheid om te migreren naar meer voedselrijke omgevingen. Om de natuur na te bootsen door dieren op te sluiten, is per definitie (ondanks uw z.g. ‘protocol’) ONNATUURLIJK, wreed en pure dierenmishandeling (onnodig leed en dood veroorzaakt door mensen).
  Er zullen veel mensen zijn die banen en adviesinkomen te danken hebben over de ruggen van de dieren. Schaam jullie!!

 • Tea
  23 februari 2018 om 21:36

  Dit is het laatste wat ik even wil zeggen over dit blog onderwerp:
  Ik hoop dat alle, soms niet zo ‘aangename’ , reacties de heer Hans-Erik Kuypers niet zullen verhinderen om toch met actuele informatie te blijven komen.

 • Larissa
  23 februari 2018 om 11:36

  Hier moet onmiddellijk iets aan gedaan worden. Te triest al die dieren die niet kunnen drinken door de vorst, en geen voedsel kunnen vinden! Dit is niet dierwaardig!!!!

 • M. Bosse
  23 februari 2018 om 09:28

  Béste lezer
  ASJEBLIEF DOE DIE OOG KLEPPEN AF. VOER DIE ARME DIEREN GEWOON. WAAR GAAT HET PBER. NEDELAND IS EEN LAND WAAR ALLES KAN VOOR DE MENSEN DIE NIKS KUNNEN. EN WEER GAAT HET OP. ZO TRIEST DIT. BAH ?

 • Tea
  21 februari 2018 om 19:30

  De pad als ‘notenkraker’ ….. de gouden kooi en het vrije vogeltje ….. !!!
  Ik zal ze nooit meer vergeten 🙂 :-).
  Zo leren we nog eens wat van Oosterse wijsheden.

 • Sylvia
  20 februari 2018 om 23:24

  Beste alle medelevende mensen hier.
  Als jullie naar de bakker gaan, krijgt de bakker dan ook zo’n beste-stuurlui-aan-wal-reactie als nu SBB? Nee dat brood had toch iets hoekiger uit de oven moeten komen. En dát brood daar had een mespuntje minder scharreltarwe door gemoeten en het afbakken… daar moet u bakker de volgende x toch maar een uurtje eerder voor opstaan….. Mijn punt is dat Hans-Erik K. (SBB) gedegen vakkundige informatie geeft en alsnog reageren er vele betweters zoals de pad’ van een Russisch spreekwoord. De Russische pad wil erg graag ‘noten kraken’, doch hem ontbreken de tanden.’ Hoe” wetenschappelijk ook uitgelegd kan worden waarom die pad geen tanden heeft, het is maar de vraag of de pad ,met het antwoord tevreden zou zijn. Steeds probeert SBB zich hier via de blog correct te verantwoorden . Dat menig reageerder daarna, meent de meeste wijsheid in pacht te hebben, daar valt nog maanden over te discussieren, Wijsheid’ echter , dat blijft natuurlijk voor ieder levend wezen een georganiseerd leven ‘hoe’ dan ook. Dat leven vooruit geleefd moet worden en achteraf pas goed begrepen wordt, dat heet “leven’. In deze zouden vele reageerders ook eens wat meer vertrouwen mogen hebben in de overlevingsstrategien van de betreffende flora en fauna . Daarom is er zoveel verwondering elk seizoen opnieuw weer te behalen bij de OVP . Een gebied wat geen enkel ander referentiekaderheeft en door overtuigende vaklui respectvol beheerd wordt. In het gebied zelf zijn natuurlijke krachten welke wij als mens amper kennen. De Natuur op zich is niet altijd mooi en schattig, doch het 1ste Heckrund, Edelhert of Konikpaard welke zich zou melden bij een mega/megastal zou iedereen verbazen. Weersomstandigheden kunnen immers nog door geen mens geregeld worden En zoals een Chinees gezegde luidt: Een eenvoudige twijg, is de vogel altijd nog liever, dan een gouden kooi.

 • Erica Hennekes
  19 februari 2018 om 15:10

  Bij de vorige reacties gaat het vooral om dierenwelzijn en dat is ook de belangrijkste reden om dit experiment te veroordelen. Een andere reden is het verlies aan natuurwaarde, niet nakomen van Natura-2000 doelstelling.

  Er wordt gesuggereerd dat het voor “de natuur” heel belangrijk is om vooral het huidige beleid voort te zetten. De OVP zijn inmiddels uniek in Nederland en waarschijnlijk daarbuiten voor wat betreft deze vorm van aantalsbeheer door middel van verhongering. In de AWD en het Deelerwoud liepen ook dergelijke experimenten maar daar heeft men wel de link gelegd tussen overbegrazing=verlies bio-diversiteit.
  SBB verschuilt zich nu achter de inmiddels sterk verouderde ICMO rapporten. Terwijl nu is gebleken uit jaarverslagen, SOVON broedvogelrapport en het promotie-onderzoek van Perry Cornelissen, dat er een enorme achteruitgang is in aantallen soorten planten, insecten, vogels kleine zoogdieren en amfibieën. Als je bijvoorbeeld ziet hoe alle oeverbeplanting van sloten en vaarten door de grazers is verdwenen. Paarden die 50 cm onder water nog de wortels van rietplanten opgraven en daarmee broedgelegenheid en schuilgelegenheid voor tal van watervogels vernielen. Dient geen enkel doel deze voortdurende dierenmishandeling, er loopt geen langjarig wetenschappelijk onderzoek, de enig denkbare reden voor zoveel halsstarrigheid is niet kunnen/willen toegeven na de jarenlange kritiek en strijd van mensen die wél empathie met dieren hebben,

 • Tea
  18 februari 2018 om 13:50

  Ik heb ooit eens een verstandige uitspraak gehoord, die ik u niet wil onthouden:
  “Hij die NADENKT, kan van gedachten veranderen”.

 • F.
  18 februari 2018 om 09:03

  Als mensen hun mening bijstellen aangaande het huidige beheer naar aanleiding van verkregen informatie van onafhankelijke mensen ben ik benieuwd naar wie dit zijn en/of deze onafhankelijke mensen en mensen met praktijkervaring en empathie voor de natuur en dieren het GEEN probleem vinden dat Staatsbosbeheer niet handelt conform het gestelde in ICMO 2 m.b.t. het langdurig blootstellen aan honger/onnodig lijden en de regels NIET in acht neemt m.b.t. het bijvoeren. Deze regels en adviezen zijn immers opgesteld door een leger van deskundigen.

  Zijn deze onafhankelijke personen net zo onafhankelijk als de door Staatbosbeheer betaalde zgn. onafhankelijke dierenarts (wiens brood met eet, wiens woord men spreekt) of zijn het volgelingen van Frans Vera. Hopelijk zal de uitleg van de heer Dijkshoorn, die overigens wel onafhankelijk is, praktijkervaring en empathie heeft voor de natuur en de dieren, voor velen een eye-opener zijn. De komende maanden zal de kogel de ogen van honderden zo niet duizenden uitgehongerde dieren voor altijd zal sluiten en dit alles om een mislukt experimenteel beheer in stand te houden. Staan ego’s boven de wet en dierenwelzijn?

 • Tea
  18 februari 2018 om 04:39

  Dag meneer Dijkshoorn,

  Dank voor uw reactie en toelichting. Ik begrijp uw ‘relatie’ met de OVP, gezien de achtergrond informatie die u hier geeft over uw betrokkenheid bij de natuur en de OVP. Ik maak ik hier uit op dat u in tijden van uw ‘werkzame’ leven bij de OVP betrokken bent geweest en dus weet waar het over gaat.

  Ik begeef mijzelf niet op Twitter en dat soort ‘social media’……juist om reden zoals ik in mijn reactie aan Ad ook heb uitgelegd. Ik vind het verzanden in persoonlijke aantijgingen en veroordelingen en het gaat geheel voorbij aan de zaak in kwestie. Datzelfde lijkt ook al hier op dit blog te gebeuren en dat is, lijkt mij, niet de bedoeling van dit blog.
  Vandaar dat ik besloten heb om niet te reageren dan alleen als er sprake is van respect en men ruimte laat voor verschil van meningen, visies, overtuigingen….ook als die sterk die uiteen lopen.

  Nu uw reactie….. Ik doe dat even puntsgewijs.
  1e. U zegt dat de Tweede Kamer en de Provincie een ander, diervriendelijker beleid willen. Wat ik tot nu toe hiervan merk is: de Tweede Kamer heeft het beleid aan de Provincie overgedragen, maar voor zover ik begrijp ( de voorwaarden lezende) heeft, als puntje bij paaltje komt, Den Haag toch het laatste woord. En ikzelf kreeg niet zozeer het idee dat Den Haag verandering zoekt, maar het misschien wel ‘makkelijker’ vindt om de Provincie met deze problematiek te laten ’tobben’.

  2e. De voorstellen voor de OVP die ik vorig jaar vanuit de Provincie hoorde, stemden mij helemaal niet gerust. Ik heb het gevoel dat men van de OVP een zoveelste ‘ ponypark’ wil maken …met meer recreatie voor de mensen ipv. ruimte voor de dieren. Zoals één van de Statenleden zei op TV: “De natuur is er voor de mensen”…. dit soort uitspraken doen mij de wenkbrauwen fronsen, en vind ik getuigen van een menselijke arrogantie die ik niet waarderen kan. Het roept bij mij de vraag op: “Wie zegt dat”???

  3e. Een ander Statenlid wist mij te melden dat men de dieren in de winter zou kunnen ‘ophokken’ en vond het kennelijk ook een diervriendelijk idee als de mensen/recreanten van een lekker stukje OVP-eco-vlees zouden kunnen genieten.
  Nou gun ik iedereen zijn/haar lekkere stukje vlees, maar om dát als uitgangspunt te gebruiken om de situatie in de OVP te veranderen, is voor mij toch een brug te ver.

  4e. Ik ben mij ook zeker bewust van de ‘kater’ die de provincie overgehouden heeft aan de hele gang van zaken omtrent de Oostvaarderswold/wissel. Ik heb dat heel bewust meegemaakt en was ook heel erg ontzet over de Haagse beslissing om deze ecologische doorgang te blokkeren ondanks dat er al zoveel geld geïnvesteerd was in de voorbereidingen.Men kon in de Provincie het woord ‘Oostvaarderswold/wissel’ niet meer horen omdat dat te ‘gevoelig’ lag.
  Maar ik ben van mening dat de Provincie nu 5, 6 jaar de tijd heeft gehad om haar wonden te likken en deze desillusie te ‘ verwerken’. Het zou goed zijn als de Provincie over haar eigen schaduw heen zou kunnen stappen om dit plan wederom bespreekbaar te maken. Ik ben van mening dat de Provincie eens serieus zou moeten gaan nadenken om de oorspronkelijke doelstellingen van de EHS toch nieuw leven in te blazen.
  Ik zal niet beweren dat het makkelijk is, maar ik ben er nog niet zo van overtuigd dat dit plan géén mogelijkheid zou kunnen zijn.
  Als men er bij voorbaat vanuit gaat dat iets ‘niet kan’ dan kan het ook niet en gebeurt het ook niet.
  Maar, mijn idee is uiteindelijk: waar een wil is, is een weg.

  5e. Ik begrijp uit uw commentaar dat u het niet met mij eens bent, u vindt dat de aanleg van de Oostvaarserswold/wissel niet haalbaar is, ook vanwege andere ‘landschappelijke’ obstakels en dat het geen oplossing biedt voor het ‘probleem’.
  Ik ben me er echt wel van bewust dat dit geen simpele ‘zaak’ is, maar ik weiger mee te doen aan negatieve input en beeldvorming die nóg minder bijdraagt aan een oplossing dan een voorstel voor een heroverweging voor de aanleg van een robuuste natuurverbinding.
  Ik vind het opvallend dat ‘wij Nederlanders’ moeite hebben met natuur.
  Situaties en ontwikkelingen in de veel grotere natuurgebieden in de wereld vinden we prachtig,…we gaan op safari etc. Maar hier in Nederland kunnen we de problemen aldaar, in die gebieden, niet ZIEN . Maar zodra het bij onze ‘voordeur’ gebeurt spreken wij er schande van omdat de (ook harde) natuur hier van zo dichtbij wél zichtbaar is.
  En ik geloof, in tegenstelling tot anderen, dat in die andere gebieden dieren ook uitdrogen, ook kou ondervinden, ook weinig tot geen voedsel vinden, ook jongen geen melk vinden bij de moeders….ook daar ondervinden de dieren wel degelijk de hardheid van de natuur…..
  En ja, ik besef dat de dieren daar aangegeten en opgegeten worden door predatoren, waardoor de lijdensweg en doodsstrijd van dieren kan worden verkort en beëindigd. Dat geldt echter zéker ook niet voor álle zwakke, zieke, oude en jonge dieren. Ook daar vindt echt wel dierenleed plaats.
  Maar datzelfde scenario in Nederland kan men niet verdragen en als de dieren dan een uitweg/migratie mogelijkheid zou worden geboden dmv. de Oostvaarderswold/wissel dan wordt dat idee ‘afgeserveerd’.

  Hoe dan ook, het is duidelijk dat we van mening verschillen, maar dat moet kunnen.
  Nogmaals dank voor uw reactie.

 • Nico Dijkshoorn
  17 februari 2018 om 21:29

  Beste Tea
  Omdat je er naar vraagt, zal ik eerst mijn persoontje toelichten. Misschien ook wel fijn voor de andere lezers.
  Ik ben vanaf de beginperiode van de Oostvaarderplassen betrokken geweest bij dit gebied. Eerst bij de Wetenschappelijke afdeling van de RIJP: de grondleggers van dit prachtige gebied. Vanaf 1976 als “beheerder”, (opzichter natuurbeheer). In 1993 overgestapt naar een andere natuurorganisatie en inmiddels 5 jaar gepensioneerd. Gedurende deze ruim 45 jaar heb ik de ontwikkelingen binnen de Oostvaardersplassen nauwgezet gevolgd en beschreven in het afdelingsblad van de Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. afd. Lelystad.
  De laatste jaren hou ik me zeer intensief bezig met het lot van de grote grazers (hoewel ik vind dat het vooral om de natuur in de Oostvaardersplassen zou moeten gaan). Ik ben o.a. op Twitter ( @n.dijkshoorn1 ) erg scherp op Staatsbosbeheer. Vind ik niet leuk. Vooral niet voor de beheerders die momenteel de afschuwelijke taak hebben iedere winter weer tot 1500 dieren (soms meer, soms minder) te moeten ruimen. Met het instituut Staatsbosbeheer heb ik geen medelijden: de directie is in feite schuldig aan het voortbestaan van de huidige situatie. De politiek (eerst de Tweede Kamer en nu Provinciale Staten) wil een diervriendelijker beheer. Staatsbosbeheer anticipeert daar niet op en houdt vast aan ICMO2,terwijl ICMO2 al aangeeft dat langdurig en onnodig lijden door voedseltekorten maatschappelijk niet acceptabel is en voorkomen moet worden!! De protocollen die Staatsbosbeheer nu al jaren hanteert zijn interne richtlijnen en kunnen onnodig lijden niet voorkomen. De meeste koeien, paarden en herten worden pas in conditiescore 2 of 1 afgeschoten. Zij verkeren dan al in het eindstadium. Belangrijk bij het afschot is de omgevingscore. Die wordt volgens mij door Staatsbosbeheer niet juist berekend of de uitgangspunten zijn verkeerd.
  In mijn visie moet sterk ingegrepen worden in het aantal dieren. Nu liepen er 5000 dieren. m.i. moet dat terug naar 1000. Dan behoef je niet ieder jaar gemiddeld 1500 dieren, maar 300 dieren af te schieten om de populatie stabiel te houden. Het aantal grote grazers zal uiteindelijk afgestemd moeten worden naar gelang de ontwikkeling van de vegetatie.
  De Robuuste verbindingszone naar Horsterwold is geen oplossing en politiek onhaalbaar. De provincie zit met een gigantische kater. Men was al vergevorderd in het uitkopen van boeren en er waren gigantische bedragen gereserveerd om deze natuurstrook te kunnen aanleggen. De kater is veroorzaakt door de Rijksoverheid, die plotseling een streep door dit hele plan zette. De gronden en gelden zijn inmiddels door de provincie elders ingezet bij grote projecten Nieuwe Natuur.
  De natuurstrook zou ook geen oplossing bieden. De grote grazers planten zich heel snel voort. Daardoor moeten er ieder jaar zo veel dieren worden afgeschoten. Bij uitbreiding van het gebied zouden de populaties zeer snel groeien. Binnen enkele jaren zouden de gebieden weer overvol zijn. Dan zouden er geen 5000, maar 10.000 dieren lopen en er jaarlijks nog veel meer dieren moeten worden afgeschoten. Verbinding van de Oostvaardersplassen met gebieden op de Veluwe en in Duitsland is niet realistisch. Hoe wil je de dieren de Randmeren laten passeren zonder dat ze uitwijken naar gebieden buiten het hekwerk? (en al die snelwegen?) Op de Veluwe lukt het de jagers nu al niet om de populaties op het gewenste niveau te handhaven. En als hert ben je in Duitsland ook je leven allesbehalve zeker.

  Ik ben vaak erg boos en verdrietig als ik zie wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt. De beheerders doen hun best, maar zijn niet in staat lijden van de dieren te voorkomen. Hun vraag is dan “wat is lijden”. Dat lijden begint al in een veel eerder stadium dan conditie 2 of 1. En dat geldt dan niet alleen voor de verzwakte dieren (vooral de jonge dieren) maar voor de gehele kudde. Daarom blijf ik mij inzetten voor een ander beleid.

  Afgaande op de weersverwachtingen zoals die nu zijn (minstens 2 weken lichte tot matige vorst in de nacht, schrale oostenwind) verwacht ik de komende maanden een massale sterfte onder de dieren. (Vooral de Heckrunderen hebben het zwaar.) Sterfte niet alleen onder jonge en verzwakte dieren, maar ook de nu nog in redelijke conditie verkerende dieren dreigen in grote problemen te komen. Het zou me niet verbazen als dit leidt tot een “crash”. Vooral veroorzaakt door het grote aantal dieren dat hier aan het begin van de winter liep. Dat wordt door de beheerders volledig onderschat.
  Het kan uiteraard zijn dat de weersverwachtingen niet uitkomen en de temperaturen binnenkort toch omhoog schieten. Gebeurt dat niet, dan wordt dit een rampjaar.

 • Tea
  17 februari 2018 om 18:48

  Beste Ad,

  Eigenlijk wilde ik niet meer reageren op dit blog omdat ik dat ‘gehakketak’ van de meeste reacties een beetje zat ben, …..en met name de manier waarop dit gaat staat mij erg tegen.
  Bovendien ben ik van mening dat ‘alleen maar’ negatieve kritiek niets oplevert. Het heeft weinig zin om meningen te geven als het alleen maar een discussie oplevert van ‘beschuldigingen’ over en weer, omdat hij/zij een andere mening heeft.
  Ik krijg ook vaak het idee dat mensen niet echt goed ‘luisteren’ en vaak geen antwoord geven op hetgeen er ‘gezegd/geschreven’ wordt.
  Het is vaak alleen maar ‘gal spugen’ zonder dat er een discussie met inhoud ontstaat.

  Kritiek is goed, maar het ‘gebeuk’ naar mensen die een andere mening hebben, is naar mijn idee een zwaktebod….en ik ga dáár liever geen energie in steken.
  Ik vind echter uw laatste reactie wél kritisch, maar wél fatsoenlijk….en derhalve wil ik nog wel even reageren op uw laatste reactie.

  1e. Oostvaarderswold/wissel:
  De heer Dijkshoorn zegt inderdaad dat uitbreiding van het gebied het probleem alleen maar groter maakt…… Maar ik weet niet wie meneer Dijkshoorn is, uit welke hoedanigheid hij spreekt …..en daarnaast zou ik daar dan graag een toelichting/argumentatie op horen, want ik kan hier niet uit concluderen WAAROM dit het probleem zou vergroten!
  De oorspronkelijke gedachte was om dmv. de Oostvaarderwold/wissel de Oostvaardersplassen (OVP) te verbinden met andere Natura2000 gebieden in Nederland en Europa…..dit alles volgens de (vroegere) EHS richtlijnen.
  Wat is daar mis mee? vraag ik me dan af. En daarom vind ik de aanleg van de Oostvaarderswold/wissel zo belangrijk.

  2e. Wat betreft mijn hart voor dierenwelzijn:
  Ik maak uit uw opmerking op dat u daar aan twijfelt. Dat is jammer en dat is onterecht! ….maar ik zie langs deze weg geen mogelijkheid om u het tegendeel te bewijzen. Onze meningen liggen duidelijk ver uiteen. Maar gezien het feit dat wij lijnrecht tegenover elkaar staan vwb. onze meningen zou ik van mijn kant misschien ook aan u kunnen twijfelen….of aan al diegenen die een andere mening hebben dan ik. Maar dat vind ik een oeverloze zaak en heeft niets met deze ‘discussie’ te maken. Het heeft geen zin mij hiertegen te verdedigen….het oordeel over mij is geveld kennelijk omdat ik een ander visie heb ..maar daar laat ik het bij.
  Dus: dit verwijt aan mijn adres laat ik geheel aan u….het is uw goed recht om dat te denken.

  3e. Mijn loyaliteit aan Staatsbosbeheer:
  Ik kan u melden dat ik jaren geleden ook zéér kritisch was over de situatie in de OVP. Ik was ook hélemaal voor anticonceptie, bijvoeren, en tegen de hekken etc. Maar zoals ik eerder al aangaf: ik heb in de loop der jaren dermate veel informatie gekregen van onafhankelijke mensen die weten waar het over gaat en zeker ook mensen met praktijkervaring en empathie voor de natuur en dieren, dat ik toch van mening ben veranderd.
  Dus mijn zgn. ‘loyaliteit’ met Staatsbosbeheer heeft meer te maken met het feit dat ik door het verkrijgen van input van buiten af van mening veranderd ben.
  Wat niet wil zeggen dat ik niet vind dat er wat zou kunnen veranderen, maar dat heeft dan weer alles te maken met de realisatie van de Oostvaarderswold/wissel.

  4e. Uw opmerking over de dierenpartij kan ik begrijpen. Ook ik heb grote twijfels over deze partij, maar daar wil ik het dan verder bij laten.

  Kortom: ik constateer dat onze meningen ver uiteenliggen.
  Maar ik constateer ook dat het uiten van meningen over het algemeen verzandt in persoonlijke verwijten over en weer. Daar stopt voor mij de ‘discussie’.
  En dat is jammer!

 • Marten
  17 februari 2018 om 15:24

  OVP is sp(r)ookjesland en Tea een sprookjesfiguur. Onmiddellijk stoppen met deze miskleun.

 • Irene Eijkelhof
  17 februari 2018 om 13:39

  Nog steeds propageren jullie dat de oostvaardersplassen zo’n mooi stukje natuur is ! De realiteit wat er zich afspeelt achter jullie geplaatste hekken is diep, diep triest en jullie zouden je rot moeten schamen om zo met dieren om te gaan. Hoe is het mogelijk dat, als jullie zo goed dieren in de gaten houden, wat jullie maar bljiven beweren, dat dieren dood liggen te gaan van de honger. Het blijven leugens van jullie kant om het mooi opgepoetste plaatje wat jullie Nederland voorhouden, in stand te houden en vooral niet toegeven dat jullie hiermee een hele grote blunder hebben gemaakt.

 • Klaas Cock
  17 februari 2018 om 11:43

  Jullie moeten je allemaal diep schamen dat jullie al jaren lang beesten laten verhongeren ,en dan uit hun lijden te verlossen door een kogel.Het project van Frans Vera is gewoon een grote mislukking.
  Dat Nederland dit gewoon pikt.
  Die hele project is eigelijks een concentratiekamp voor grote hoefdieren.Je komt er nooit levend uit.

 • Ad
  17 februari 2018 om 09:21

  Beste Tea, zoals de heer Dijkshoorn duidelijk heeft verwoord is het uitbreiden van het gebied geen oplossing. Zonder populatiebeheer en geen natuurlijke vijanden (die ook bij de Oostvaarderswold/wissel niet aanwezig zullen zijn) is dit het probleem verleggen en zelfs vergroten.

  Wat u als “hakken” op Staatsbosbeheer ziet, is naar mijn mening terechte kritiek op het falend beheer van Staatsbosbeheer, die van ons belastinggeld wordt betaald.

  U zegt dat het dierenwelzijn aan uw hart gaat. Daarom begrijp ik uw loyaliteit naar Staatsbosbeheer ook niet. Zij stellen de dieren langdurig bloot aan honger (december t/m april) wat overigens niet mag volgens ICMO 2 en ook de voorwaarden m.b.t. bijvoeren “vergeet” Staatsbosbeheer voor het gemak, t.w. als:
  a. essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen) ontbreken of onbereikbaar zijn
  b. er vanwege onvoorziene (uitzonderlijke) omstandigheden (bijvoorbeeld overstroming) grote (massale) sterfte dreigt (een zogenaamde crash).

  Zowel a (geen voedingsstoffen voorhanden) als b (overmatige regenval en overstroming – zie de zo toepasselijke foto, die bij deze blog is geplaatst en een crash dreigt) is aan de orde. Het enige wat Staatsbosbeheer doet is de stumpers afknallen. Is dit onnodig lijden voorkomen??

  Wat de politiek betreft wijs ik u erop dat Partij vd Dieren, Partij vd Arbeid en GroenLinks juist de partijen zijn, die het huidige hongerbeheer willen handhaven. Dieren laten creperen is in hun optiek natuurlijker, terwijl iedereen weet dat in de ECHTE natuur zieke en verzwakte dieren gelijk door predatoren worden gedood en hierdoor niet lang zullen lijden. In het “sprookjesbos” mogen de dieren wel onnodig lijden en wachten op de kogel, als deze er tenminste komt.

  Volgens velen is het redden van koe Hermien en haar zus een ordinaire publiciteitsstunt van de PvdD. Want waar is het protest van de PvdD op social media, Kamervragen en steun voor de creperende koeien in de OVP?? Mijn stem zullen ze niet krijgen bij de eerstvolgende verkiezingen ook niet.

 • Hans Bulder
  17 februari 2018 om 01:52

  Zijn jullie van een andere planeet of zo. Hoe jullie het ook brengen en uit willen leggen, het klopt gewoon niet. Jullie beleid gaat veel te ver over de fatsoenlijke grenzen heen. Dit is niet normaal beheren. Door dieren bewust te laten hongeren en dan vervolgens af te schieten vindt je nergens op het Noordelijk halfrond. Jullie weten donders goed dat de Oostvaardersplassen een zomerbiotoop is waar vanaf begin november tot begin april geen hap vreten meer voorradig is. Wanneer dringt het een keer bij jullie door dat het absurd is om zoveel dieren per hectare te willen hebben. Ziekelijk bijna om zo te handelen. Het gebied heb ik nog gekend toen het nog een pioniersgebied was. Het was daar genieten van de vele vogelsoorten die nu al lang bij jullie zijn verdwenen. Wat is er nu nog over van het gebied? Niet meer dan een blubberig vies veldje van 1800 hectare met krankzinnig veel dieren erop die het alleen maar erger maken. Het maakt mij echt woest hoe jullie aanmodderen met alle gevolgen van dien en keihard in jullie waarheid blijven geloven . Als beheerder zou ik mij heel diep schamen in zo,n situatie als jullie gecreëerd hebben. Jullie gaan dit walgelijke natuurspelletje echt verliezen.

 • Boudewijn Olthof
  16 februari 2018 om 23:26

  De eufemistische term vroeg reactief beheer leg ik uit als te laat pro-actief beheer. Het blijft een cultuurlandschap en SBB is er verantwoordelijk voor. Overal in Nederland zijn natuurgebieden en boerenland met gezonde populaties reeën. Door pro-actief vrijwillig beheer. Stop dit experiment. Haal in de OVP een deel van de grote grazers weg voor een gezond stukje vlees of herplaatsing. Duurzaam pro-actief beheer, geen 700 nekschoten, meer gezonde dieren, een duurzamer verdienmodel, biologisch-dynamisch vlees, en geen destructie.

 • Antje
  16 februari 2018 om 23:24

  SBB wil geen gezichtsverlies dus jullie gaan niet toegeven dat het een totaal mislukt project is! Dieren achter hekken plaatsen en vervolgens laten creperen, een schande dat dit in Nederland mogelijk is! Maar jullie maken er wel een ‘prachtig’ verhaal van, zou bijna mijn mening bijstellen ……… Gelukkig wordt er steeds meer over deze praktijken bekend en ik hoop elke dag dat dit beleid aangepakt wordt.

 • lydia
  16 februari 2018 om 19:18

  Het moet niet gekker worden met al die protocolletjes.Die kloppen van geen kant en dat weten jullie drommels goed.Heb al heel wat leed gezien en dan gaan jullie gooien met protocollen?Hou toch op hiermee.Zorg ervoor dat dieren niet lijden en sterreliseer de dieren.Dat zou voor een heleboel dierenvrienden(de echte)wat uitmaken.Nu loopt er ook een dierenarts(onafhankelijk)bij jullie die dat zou kunnen staven .Waarom gebeurt dat dan niet?Is deze dierenarts wel zo onafhankelijk zoals jullie roepen?En wat in vrijheid leven?Er staat een hek omheen waardoor de grazers hun natuurlijk manier van leven is ontnomen.Kortom,project zwaar mislukt en ten koste van wie?DE ARME DIEREN

 • Deed
  16 februari 2018 om 18:58

  Ik kan kort zijn dit is het mislukte speeltje van zieke natuurmonumenten geesten
  die tot overmaat van ramp het idee hebben dat ze het goed doen.
  Dat dit natuurbeheer is…
  Een klein afgezet gebied met verhongerende dieren

 • Diony
  16 februari 2018 om 16:53

  Ik blijf me er over verbazen dat als er wordt gesproken over protocollen, (terrein) omstandigheden en reactief beheer… dat het simpelweg vermoorden van dieren toegestaan is.

  Onvoorstelbaar, onbegrijpelijk!

  Ik kan me niet voorstellen dat de “natuurliefhebbers” die werkzaam zijn in dit gebied het maar zien als “de natuur beslist”.

  DEZE DIEREN ZIJN ER DOOR ONS NEERGEZET ALS TEST. ER IS HIER GEEN GOED “NATUUR”.

  A.U.B. trek uw conclusie…
  Experiment gedaan, niet geslaagd… stop ermee! Alvast bedankt.

 • John slangen
  16 februari 2018 om 16:43

  Wanneer gaan ze inzien dat dit een totaal mislukt project van meneer vera is. Als een boer zo omgaat met zn vee , dan is de wereld te klein.
  Max 5 grote grazers per 100 beloopbare! hectars. Dat is de max.
  De rest?. Sbb neem je verlies. Zet een aantal jagers en boswachters in om naar een acceptabel aantal te werken. De kogel dus!!!. En stop met dat gejank van die geitewolle sokken oplossingen. Dit heeft lang genoeg geduurd. Het vlees wat er vandaan komt kan vanaf de slachter rechtstreeks naar de consument.

 • Linda
  16 februari 2018 om 16:19

  Het blijft een herhaling van verhalen over hoe prachtig dit gekunstelde stukje ‘natuur’ wel niet is. Feit blijft dat e.e.a gebasseerd is op een ideaalbeeld van Einzelgänger die samen met zijn ‘handlangers’ de kop in het zand blijven steken. De eerste die gewoon toegeeft dat er hier sprake is van een grote inschattingsfout en opportunisme moet binnen de SBB Oostvaardersplassenfamilie nog geboren worden. Gelukkig komen er steeds meer mensen die in gaan zien dat dit hele gebied niets anders is dan een vreselijk mislukt experiment. Het stadium van ‘we nemen het publiek wel even in het ootje’ is passé. #Groeiendverzet

 • Tea
  16 februari 2018 om 11:40

  Ik ben het geheel eens met de opmerkingen dat de dieren in de Oostvaardersplassen beperkte bewegingsvrijheid hebben en er geen predatoren aanwezig zijn……omstandigheden die juist bijdragen aan een zo natuurlijk mogelijk proces.
  Daarom blijf ik mijzelf herhalen:
  de Oostvaarderswold/wissel moet er gewoon komen….de dieren hebben dan meer bewegingsruimte en er zal ook sprake zijn van predatie.

  Het bevreemdt mij daarom eigenlijk een beetje dat niemand van de ‘critici’ hier aandacht aan besteedt. ….terwijl dit de oorspronkelijke en meest logische, duurzame en diervriendelijke oplossing is voor de dieren in de Oostvaardersplassen.

  Dus ik stel voor: ipv. negatief te blijven ‘hakken’ op Staatsbosbeheer zou het veel nuttiger zijn om deze positieve oplossing te blijven herhalen richting de politiek en te blijven pleiten voor de realisatie van de Oostvaarderswold/wissel.
  Laat de Provincie Flevoland horen dat hun plannen zoals zij die vorig jaar hebben voorgesteld, geen oplossing zijn voor de dieren maar meer dienen ter vermaak van de mensen.

  “Geef de Oostvaarderswold/wissel aan de dieren ipv. de Oostvaardersplassen aan de mensen”.

 • Ad
  16 februari 2018 om 10:15

  “De natuur bepaalt hoeveel dieren er in het gebied aanwezig zijn”
  – Wat dat maar waar. Als de grote grazers door het geplaatste hekwerk niet zouden worden belemmerd in hun natuurlijke gedrag om in tijden van voedselschaarste te migreren naar voedselrijke gebieden hadden de dieren deze kaalgevreten nepnatuur allang verlaten.
  “Het beheer volgt het vastgestelde beleid waarvoor de basis is geformuleerd in de adviesrapporten ICMO 1 en ICMO 2” en “De afgelopen twee maanden werden gekenmerkt door extreme regenval. De maand december was een van de meest regenachtige decembermaanden ooit”.
  – Het spaarzame gras wat er nog was, is vertrapt en begin mei – als de ganzen nog niet alles hebben weggevreten – is er pas voedsel beschikbaar. Zijn de vetreserves voldoende om vijf maanden te overbruggen? Dacht het niet. Ik zwijg nog maar over het lot van de talloze veulens en kalveren, die geen vetreserves hebben. In ICMO 2 staat vermeld dat de grote grazers niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld en wat gebeurt er?
  – Wat het bijvoeren betreft dient dat überhaupt te gebeuren als:
  – essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen) ontbreken of onbereikbaar zijn,
  – er vanwege onvoorziene (uitzonderlijke) omstandigheden (bijvoorbeeld overstroming) grote (massale) sterfte dreigt (een zogenaamde crash).
  Als SBB een crash wil (te lezen: MOET) voorkomen is ingrijpen noodzakelijk.
  “Belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van het protocol is dat er niet ‘gewacht’ wordt tot het dier een natuurlijke dood sterft, maar dat er, om mogelijk onnodig lijden te voorkomen, eerder wordt ingegrepen”.
  – Hoezo er wordt niet gewacht? Score 1 (slecht) en score 2 (matig) is het gevolg van maanden van voedseltekort c.q. onnodig lijden. Het langdurig bloot stellen aan honger MAG NIET en honger is stress, stress is lijden en onnodig lijden MOET SBB voorkomen.
  “Onafhankelijke dierenarts”.
  – Wordt deze onafhankelijke dierenarts niet betaald door Staatsbosbeheer en is dit ook niet de dierenarts, die door PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren als deskundige was uitgenodigd op de bijeenkomst van 1 februari 2017 om tegengas te geven m.b.t. het voorstel van SGP en VVD om het huidige beheer te veranderen? Hoe onafhankelijk is deze onafhankelijke dierenarts dan eigenlijk?
  “Ik wil hier benadrukken dat het in de social media regelmatig opduikende beeld van ‘verhongerende’ dieren geen recht doet aan de situatie in de Oostvaardersplassen”.
  – Beweert u dat foto’s die bijvoorbeeld op 7 februari 2018 op #grotegrazers zijn geplaatst geen goed beeld geven van de huidige situatie in de OVP? Is de situatie dan nog slechter?
  – De kaalgevreten vlaktes, met een langzame dood op het menu, zijn overigens ook zichtbaar op de foto’s van een boswachter van Staatsbosbeheer. Op deze foto’s mis je uiteraard de kadavers en het ruimen van de kadavers, want deze “natuurlijke processen” wil je natuurlijk niet delen met je volgers.

 • Nico Dijkshoorn
  16 februari 2018 om 09:52

  Het aantal van 160 grote grazers dat gestorven is buiten het zicht van de beheerders is gebaseerd op de zachte winter van 2015-2016. Toen zijn 160 grote grazers een “natuurlijke dood” gestorven. Dat wil zeggen, dat de beheerders deze dieren pas hebben gevonden nadat ze van honger gestorven waren. En dit is dan nog zonder de gesneuvelde dieren in het moeras. Hier lopen vele tientallen tot honderden edelherten. Niemand weet wat hier gebeurt, want de beheerders komen hier niet.

  Uiteraard gaan in de natuur massaal dieren dood. Maar meestal niet van de honger, want zij worden voordat ze in nood komen al door andere dieren gevangen en opgegeten. Ja, en dat is natuur.
  De herten, koeien en paarden in de Oostvaardersplassen zijn geen natuur. Deze dieren zijn opgesloten achter een hekwerk en kunnen niet wegtrekken naar gebieden waar nog wel voedsel is. Deze dieren zijn dus volledig afhankelijk van de mens. Staatsbosbeheer is eigenaar van de Oostvaardersplassen en heeft een zorgplicht voor deze dieren. Uitbreiding van het gebied met Oostvaarderswissel e.d. zal alleen het probleem vergroten.
  Dat er ook nu dieren buiten het zicht van de beheerders van honger sterven blijkt onvermijdelijk. Begin deze week lag er een dood hert in de rietstrook langs de Knardijk in het zicht van de fietsers en wandelaars. Het is vrijwel zeker dat dit dier van honger is gestorven, want anders zouden de beheerders dit kadaver wel hebben geruimd.
  Had ik dit moeten melden bij Staatsbosbeheer? Nee, Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor deze ellende en moet haar eigen boontjes doppen. Ze mag de controle niet afwentelen op bezoekers.

  Wanneer de weersverwachtingen van dit moment uitkomen, gaan de herten, koeien en paarden en de beheerders zware tijden tegemoet. Volgens de verwachtingen wordt tot begin maart in de nacht lichte tot matige vorst verwacht. Overdag heerlijk weer: veel zon en boven nul. Het lijkt dan wel lente. Maar het zal nog erg lang duren voordat het gras, de brandnetels, kleefkruid, riet e.d. gaan groeien.
  Kort na de introductie van de Heckrunderen in de jaren tachtig is het een keer volledig mis gegaan. Het leek toen ook wel voorjaar, maar het was schraal weer. De beheerders van de RIJP -waaronder ik- dachten dat de problemen voorbij waren. Totdat de runderen plotseling “met bosjes” omvielen. In aantallen viel het wel mee, want er waren nog maar enkele tientallen runderen. De dierenarts kwam met de verklaring dat de dieren aan het eind van de winter door hun laatste reserves heen waren en te vroeg actief waren geworden door het “goede” weer en onrust onder de dieren door de aanwezigheid van tochtige koeien.
  Als Staatsbosbeheer nu niet adequaat ingrijpt, is de kans groot dat dit zich gaat herhalen. Een massale sterfte in maart en april!!

 • F.
  16 februari 2018 om 09:00

  Uw mening deel ik niet. De echte natuur is hard maar dieren hoeven niet lang te lijden. Zieke of door honger verzwakte dieren worden snel gegrepen door (in de OVP ontbrekende) roofdieren. Een snelle dood in plaats van te moeten wachten op de kogel van de boswachters.
  De grote grazers worden gedwongen binnen de hekken te blijven. Zijn door de mens geplaatst om als grasmaaier te fungeren en voor recreatief vermaak, de kogel bepaalt de lengte van het lijden, worden de geweien van de dode dieren verkocht en de kadavers afgevoerd naar de vuilverwerking. In de echte natuur maken de kadavers onderdeel uit van het ecologisch evenwicht, wat hier ver te zoeken is. Tja, de Oostvaardersplassen zijn inderdaad een schoolvoorbeeld van echte natuur.

 • Tea
  16 februari 2018 om 01:23

  Quote Ad:
  “Wellicht bent u ooit getuige geweest van veulens en kalveren die tevergeefs naar melk zoeken bij hun uitgehongerde moeders”…..

  Ja dat is wreed en hard…..de natuur IS ook hard….Maar denkt u dan niet dat dit óók NIET in ‘de natuur’ gebeurt?…. ( andere natuur/gebieden dan de Oostvaardersplassen).
  Ook daar zullen zwakke, zieke, oude dieren en jonge dieren bezwijken door barre omstandigheden….Maar!…dáár moeten de dieren TOT het EINDE toe lijden, omdat daar geen vroeg-reactief beheer plaatsvindt.

  Daarnaast wil ik even wijzen op verschillen tussen de bio-industrie en de dieren in de Oostvaardersplassen. In de Oostvaardersplassen kunnen de dieren wél in vrijheid leven, hun partners kiezen, jongen krijgen etc.
  Dát ontbreekt ten enen malen in de bio-industrie. Daar moeten de dieren gedwongen produceren, jongen krijgen als de mens dat beslist en leven in onvrije omstandigheden.
  Van de dieren in de Oostvaardersplassen daarentegen wordt niet geëist dat ze jaarlijks miljoenen eieren leggen of miljoenen liters melk leveren etc.

  Dus inderdaad ja: WAT is dan natuurlijker?

  Maar daarom wederom: de Oostvaarderswold/wissel moet er komen!

 • Ad
  15 februari 2018 om 21:33

  Dat deze kaalgevreten vlaktes uw woonplezier verhogen is natuurlijk een kwestie van smaak. Wat ik niet begrijp is dat u het dierenleed in de bio-industrie verafschuwt en dat het dierenleed in de OVP – zoals nu gebeurt – wat u betreft mag blijven. Dierenleed is dierenleed in welke vorm dan ook. Misschien kan SBB binnenkort een excursie organiseren hoe de uitgemergelde kadavers worden geruimd (wat in de ECHTE natuur overigens niet gebeurt) en wellicht bent u ook getuige hoe veulens en kalveren tevergeefs melk proberen te drinken bij hun door honger verzwakte moeders en wegkwijnen. Als u hiervan getuige bent geweest ben ik benieuwd of u nog steeds van mening bent dat het met het dierenwelzijn goed gesteld is.

 • Lida Dijkman
  15 februari 2018 om 20:17

  Almere is een nieuwe stad. het feit dat dit ligt bij zo’n uniek gebied als de Oostvaardersplassen verhoogt mijn woonplezier. Ik wandel er geregeld en ga graag mee met excursies het gebied in. Wat ik niet begrijp is waarom dit gebied telkens weer in discussie komt. Ik zou willen pleiten om dit gebied en het huidige beheer eens 100 jaar d tijd te geven. Waarom altijd ingrijpen?
  Daarbij komt dat ik het moeilijk te rijmen vind dat hier zoveel discussie over ontstaat terwijl de kiloknallers in de supermarkten nog steeds verkocht worden. Dat de bio industrie waar heel wat meer dieren lijden, ze worden geslacht vaak onder erbarmelijke omstandigheden, ziektes krijgen waardoor ze PREVENTIEF geruimd moeten worden en mensen ook daad werkelijk ziek kunnen worden. Of verbranden met duizend tegelijk. Wat mij betreft mag wat er nu in de Oostvaardersplassen gebeurt gewoon blijven.

 • Tea
  15 februari 2018 om 19:46

  Ik kan mij eigenlijk geheel vinden in de logica van Bo W.

  1e. Dit is een serieuze vraag aan de heer Dijkshoorn: Wat bedoelt de heer Dijkshoorn precies met ‘buiten zicht van de beheerders’?
  Hoe kan het dat ‘buitenstaanders’ beter weten hoeveel dieren er sterven BUITEN het zicht van de beheerders.?
  Kunnen ‘buitenstaanders’ in gebieden komen waar de beheerders zelf niet kunnen komen?
  Of ZIEN ‘buitenstaanders’ meer dan de beheerders zelf, die dagelijks in het gebied aanwezig zijn?
  Als dat werkelijk zo is, dan zou het misschien aan te bevelen zijn dat deze ‘buitenstaanders’ de beheerders waarschuwen zodat zij actie kunnen nemen en ook deze ‘160 onzichtbare dieren’ uit hun lijden kunnen verlossen!??

  2e. Ook de logica betreffende de aantallen snijdt hout, wat mij betreft.
  300 van 1000 is inderdaad ook 30% van het totaal!!

  3e. Ik vraag mij af of de critici van de OVP wel beseffen wat er in andere natuurgebieden in de wereld gebeurt? Daar sterven dieren inderdaad een ‘langzame natuurlijke’ dood door honger, ziekte ouderdom etc. omdat daar geen vroeg-reactief beheer plaatsvindt zoals in de OVP , dat er op gericht is om onnodig lijden zoveel mogelijk te voorkomen.

  4e. Aanvulling punt 3: Het moet gezegd dat in die gebieden meestal wel sprake is van predatoren, hetgeen bijdraagt aan een natuurlijk verloop in die gebieden.
  Predatoren ontbreken inderdaad in de Oostvaardersplassen.

  5e. Daarom blijf ik ‘hameren’ op het plan Oostvaarderswold/wissel.
  Dit moet, naar mijn mening, weer van stal gehaald worden. Het geeft de dieren van de Oostvaardersplassen meer migratieruimte en kunnen zo onderdeel uitmaken van een zo natuurlijk mogelijk proces.

  Derhalve blijf ik mijn motto herhalen:
  “Geef de Oostvaarderswold aan de dieren ipv. de Oostvaardersplassen aan de mensen.

 • Bo W
  15 februari 2018 om 12:06

  Geachte heer Dijkshoorn,

  “Ondanks alle goede wil sterven er iedere winter veel dieren (tot meer dan 160) buiten het zicht van de beheerders.”
  Ik ben verbaasd; Klaarblijkelijk komt u in een deel van het gebied waar de beheerders zelf geen toegang tot hebben? Ik denk dat de beheerders ook graag willen weten hoe u daar dan komt zodat ze ook die dieren mee kunnen nemen in het beheer.

  “Wanneer het aantal grote grazers teruggebracht wordt tot ca. 1000 dieren, zal er geen sprake meer zijn van onnodig lijden en behoeven de beheerders jaarlijks slechts 300 dieren af te schieten om de populatie op het gewenste niveau te handhaven.”
  Maar dat is toch nog steeds 30%? Dan zit het aan de bovengrens van de huidige percentages is dat dan opeens wel acceptabel omdat het in aantal lager is? Ik vind dat (en vele met mij) een vreemde gedachtengang.
  Ik durf ook wel vraagtekens te zetten bij uw voorspelde einde aan het onnodig lijden; er groeit geen gras meer, ook niet als er minder grote grazers lopen. Ze zullen wellicht een paar dagen langer nog vers gras hebben, maar moeten hoe dan ook op een gegeven moment ook aan hun (daarvoor bedoelde) vetreserves beginnen. Wat overigens absoluut geen lijden is, maar een heel gezond proces. Slechts die dieren die hun vetreserves niet op orde hebben staan op de nominatie er uit te vallen anders zou de uitval toch jaarlijks richting de 100% moeten lopen?

 • Nico Dijkshoorn
  15 februari 2018 om 09:37

  Mijn dank voor deze heldere uiteenzetting en vooral voor de links naar achterliggende informatie.
  Het zijn moeilijke tijden voor de herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen. Maar ook voor diegenen die het vastgestelde beheer moeten uitvoeren.
  De strekking van het verhaal is, dat Staatsbosbeheer voorkomt dat de dieren lijden. Dat is m.i. een te positieve kijk op de situatie. Belangrijke vraag daarbij is: wat is lijden??
  Doordat er aan het begin van de winter meer dieren liepen dan ooit en de weersomstandigheden vrij slecht waren, is er sinds begin december vrijwel geen voedsel meer beschikbaar voor de dieren. Dat houdt in dat ca. 5000 herten, paarden en runderen honger lopen te lijden. (Door het al gepleegde afschot nu nog ca. 4000 dieren). Staatsbosbeheer probeert ernstig lijden te voorkomen en dieren die het eind van de winter niet zullen halen, af te schieten. Ondanks alle goede wil sterven er iedere winter veel dieren (tot meer dan 160) buiten het zicht van de beheerders. Daarnaast worden veel dieren pas afgeschoten, wanneer zij in de eindfase van het stervensproces verkeren. Dat is toch wel de praktijk.
  De Beheer Advies Commissie betitelde het vroeg reactief beheer als een werkbare vorm van beheer. Ik – en vele anderen met mij- ben het niet eens met deze conclusie. Zoals het beheer nu is vastgelegd in de protocollen, leidt dit tot langdurig en onnodig lijden van duizenden dieren. Terwijl in ICMO2 is aangeven dat langdurig en onnodig lijden niet acceptabel is en voorkomen dient te worden.
  Bij het huidig beheer zullen de populaties iedere keer weer tot de bovengrens uitgroeien. En ver daar boven. Met als gevolg dat er iedere winter te weinig voedsel voor de dieren is en de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen sterk worden aangetast.
  Bij het huidig beheer moeten gemiddeld iedere winter 1000-1500 dieren worden afgeschoten. Veel lijden voor de dieren en een zware klus voor de uitvoerenden. Wanneer het aantal grote grazers teruggebracht wordt tot ca. 1000 dieren, zal er geen sprake meer zijn van onnodig lijden en behoeven de beheerders jaarlijks slechts 300 dieren af te schieten om de populatie op het gewenste niveau te handhaven.

  Gezien de slechte terreinomstandigheden in de Oostvaardersplassen en de slechte conditie van veel dieren op dit moment, is de kans op massale sterfte de komende weken zeer groot. Zeker wanneer er dit jaar sprake is van een laat voorjaar. Het duurt nog ca. 8 weken voordat er weer voldoende voedsel groeit in de Oostvaardersplassen. Er breken nog zware tijden aan. Ernstige problemen zullen alleen voorkomen kunnen worden als Staatsbosbeheer verzwakte dieren eerder afschiet en daarmee de omstandigheden voor de resterende dieren weet te verbeteren.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog