www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Jaarrapportage Oostvaardersplassen verschenen

26 augustus 2014 Staatsbosbeheer in Oostvaardersplassen

De perioderapportage 2013-2014 is verschenen. In deze jaarlijkse reportage is te lezen wat er afgelopen jaar in de Oostvaardersplassen is gebeurd. Staatsbosbeheer vindt het van belang dat iedereen kennis kan nemen van de ontwikkelingen in het gebied.

Grafiek aantal dieren OostvaardersplassenDownload Perioderapportage Oostvaardersplassen 2013-2014.

In het dossier Oostvaardersplassen op Staatsbosbeheer.nl zijn de maandrapportages van afgelopen jaar en de jaarrapportages van voorgaande jaren te vinden.

boswachter Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • N.Dijkshoorn
  15 september 2014 om 21:04

  Beste Hans,
  Bedankt voor het berichtje over het uitkomen van de Jaarrapportage 2013/2014.
  Het is fijn dat Staatsbosbeheer op deze wijze informatie vertrekt over de ontwikkelingen in het gebied.
  Het is weer een rapport met veel waardevolle informatie.Een must voor diegenen, die betrokken zijn bij het beleid van de Oostvaardersplassen.

  Zelfs het grafiekje in jouw bericht is al zeer interessant. Daaruit blijkt dat door de beperkte sterfte/afschot onder de grote grazers door de zachte winter (en het lagere aantal dieren in het gebied) de populatie grote grazers in één jaar al weer met honderden dieren is toegenomen. Nog zo’ n winter en we zitten weer op het zeer hoge /te hoge niveau!!

  vr.gr.
  Nico

 • Erica Hennekes
  29 augustus 2014 om 20:20

  Wat valt er niet te snappen? De herten opruimen, omdat het een aflopende zaak is en je daarna nooit meer op herten hoeft te jagen. Van de koeien en runderen jaarlijks een aantal naar de slacht (niet jacht) afvoeren.
  Successie is het herstel van natuurwaarden, zoals bij het ontstaan van het vulkaaneiland Krakatau, Na een brand, zoals na de uitbarsting op Mount St. Helens. Hierdoor herstelt de natuur zich geleidelijk en wordt steeds gevarieerder, in tegenstelling tot de OVP een gebied wat steeds armer en eentoniger wordt.
  Volgens mij lees je niet goed en heb je mijn laatste zin het woord “Géén” over het hoofd gezien.

  • R.van Bergen
   30 augustus 2014 om 12:05

   Je hebt een volkomen eigen interpretatie van wat successie inhoudt. Gelukkig heeft de natuur zijn eigen regels en “wetmatigheden” ( staat niet voor niets tussen aanhalingstekens) die niet in overeenstemming zijn met wat jij als gewenst ziet. Ik accepteer, juist in de OVP de successie in wat het woord wel inhoudt: Voorgaande aanpassing van het gehele ecosysteem aan steeds veranderende omstandigheden waarbij alle deelnemers binnen dat ecosysteem hun invloed uitoefenen, van het kleinte plankton tot de top van de biosfeer vertegenwoordigd door predators en de niet biosfeer zoals het klimaat. Kortelings is er nog een aardige studie verschenen hoe in de USA wolven de loop van rivieren kunnen veranderen, dat is successie. De mens heeft daarin niets te zoeken zeker niet mensen die lafhartig vooral veel dieren willen doden omdat zij vinden dat er te veel van zijn en daarbij alleen kiezen voor de gezondste dieren die juist binnen een populatie een belangrijke functie hebben ten aanzien van het voortbestaan van die populatie. En alle wezens met zeker een besef van zijn, hebben het recht om op een fatsoenlijke manier hun leven te leiden waarbij ze zich geheel volgens eigen aard kunnen ontplooien en oud kunnen worden, zonder verstoring van enige barbaren die zich aanmeten dat ze zoiets als . regelen moeten toepassen daar waar de natuur er volgens hen absoluut geen verstand van heeft . En Erica, hoewel ik dus in je recente teksten meen wel degelijk een jacht adept te herkennen, ook jij denkt dat je voor natuur-regelaar moet spelen, ook jij denkt dat je daarin veel beter bent dan de natuur zelf. Ik weet niet of het tot jouw referentie kader behoort, maar het gezwets over rentmeesterschap op deze manier uitgevoerd is de , en ook die term hoort in de zelfde denkwereld thuis, bijzonder hovaardig.

  • Erica Hennekes
   31 augustus 2014 om 13:37

   Beste Roelff. Het idee om de natuur in de OVP volgens de wetmatigheden van de natuurlijke successie zich te laten ontwikkelen, juich ik van harte toe.
   Men had dan alleen geen grote grazers moeten invoeren. Het plaatsen van een hekwerk was dan ook niet nodig geweest.. Qua kostenplaatje, had het beheer van de OVP slechts een fractie gekost van het huidige budget.
   Het idee was om tegen te gaan dat het gebied zou dichtgroeien en er zich een bos zou ontwikkelen. Wat is er mis met een bos? Een spontaan ontstaan, niet geplant of ingezaaid bos. Net zoiets als het laatste helaas verdwenen oerbos het Beekbergerwoud. Een ruig, dichtgegroeid bos, waar zich steeds nieuwe soorten gaan vestigen, paddestoelen, varens, wie weet? Een, spontaan ontstaan bos op de voormalige zeebodem, uniek in Nederland, nee in Europa.
   Maar helaas er moest ingegrepen worden, dijk aangelegd tussen moeras en droge gedeelte. Binnen vierkanten van dood hout (tegen de overbegrazing) worden bomen en struiken geplant. De boswachters rijden rond met hun quads om dieren op te sporen, die rijp zijn voor afschot, vervolgens wordt een deel van de kadavers weggesleept. Zat menselijke invloeden dus, met als resultaat een kale vlakte vol giftig Jakobskruiskruid en distels.
   Je hebt het over het recht van de dieren om een fatsoenlijk leven te leiden, dat vindt ik ook en niet alleen van mei tot november, maar het hele jaarrond.
   Uit de nieuwe rapportage blijkt, dat er een studie verricht wordt, naar de Edelhertpopulatie. Gaan er alarmbellen rinkelen of zo? De uitkomst hiervan is wel te voorspellen, als je de lijn van de afgelopen jaren doortrekt. Geboortepercentages bij de herten dalen, dit jaar slechts 25%. De aantallen mannelijke herten nemen sterk af, doordat ze in de bronst zoveel energie verbruikt hebben, dat ze daardoor de winter niet overleven. Conclusie: binnen enkele jaren lopen er alleen nog hindes rond.

  • R.van Bergen
   31 augustus 2014 om 15:11

   Beste Erica. Ik ben het totaal met je oneens. Ik ga dan ook niet meer op de details van je verhaal in. Het is duidelijk, bij successie heb jij een ideaal beeld van wat jij als uitkomst “wilt” maar dat hebben “lust” jagers ook. Echter de natuur die met rust wordt gelaten heeft geen boodschap aan wat jij wilt, overigens ook niet aan wat ik wil . Ik wens een natuur die zoveel mogelijk zich zelf kan zijn en vooral dieren die zoveel mogelijk zich zelf kunnen zijn. Ik reageer vanuit de bekende zaken uit de ecologie en vooral ook uit die van de ethologie en ik verbaas me dat alles wat “lust” jagers zelfs ons biologen ( amateur en beroeps en vaak nog) hebben wijs gemaakt en dat lang is geslikt als zij zullen het wel weten ze zijn immers de deskundigen ( wat nu door de OVP, maar ok de AWD en nog meer gebieden) blijkt dat we ons daardoor heel lang zelfs in de wetenschap door voor aannames totaal hebben laten belazeren . Vossen blijken geen nacht en schemerdieren te zijn, Herten blijken geen specifiek bosdieren te zijn, sterker nog je kunt je gaan afvragen of herten überhaupt wel bos dieren zijn, op de Veluwe zijn ze ten faveure van de “lust” jacht ook uitgezet en die grote geweien doen vermoeden dat een bos eigenlijk een lastige omgeving moet zijn. Kortom er valt heel veel te leren van de OVP over hoe dieren zich in een niet door knallende mensen verstoorde omgeving ontwikkelen en natuurlijk is dat bedreigend voor de “lust” jacht , al hun gezwam blijkt niet te kloppen of is juist veroorzaakt door hun verstorende activiteiten , met andere woorden ze scheppen zelf de condities voor hun gelijk aangaande hun beweerde gedragingen van dieren. Jij blijft duidelijk volharden in het geloof in de bewezen onzin en creëert daar voor je zelf een ideaal beeld uit van wat de door jou gewenst inhoud van de successie van de OVP moet zijn. Voor mij heb je er niets van begrepen of , maar dat laat ik maar even niet meewegen, je hebt, evenals die “lust” jagers een verborgen agenda.

  • Erica Hennekes
   1 september 2014 om 11:42

   Ja Roelf, Ik beken, je hebt me door. De geheime agenda is niet geheim meer. Stiekum ben ik ambassadrice van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van lust- en plezierjacht.
   Van die sadistische geile mannetjes, die er opgewonden van raken als ze die lieve Bambi’s afknallen. (Het schijnt dat er ook enkele geëmancipeerde vrouwen bij zijn).
   Ook met die opmerking over “rentmeesterschap”, sla je de spijker op z’n kop. Als ik in Flevoland woonde zou ik op de SGP stemmen, van die fantastische meneer Sjaak Simonse, die zich zo inzet voor de dieren in de OVP. Maar ik kom van de streng gristelijke Veluwe, lange rokken, geen tv, dat is mijn kluppie. Dankzij jouw enorme mensenkennis en psychologisch inzicht heb je me door.

  • R.van Bergen
   1 september 2014 om 20:33

   Nou Erica, het hoge woord is er uit.

 • R.van Bergen
  29 augustus 2014 om 16:12

  “Afgezien van het financiële plaatje, vindt ik het doden van een dier, in een goede conditie, waarvan je het vlees gebruikt, fatsoenlijker dan dieren eerst laten verhongeren en dan de uitgemergelde kadavers weggooien. (in 2012/2013 meer dan 800 koeien en paarden in de kadaverbak). ” Deze uitspraak staat haaks op je eind uitspraak: :

  “Géén jaarlijkse jacht, hetzelfde beleid als in De Gelderse Poort, it Fryske Gea en vele andere natuurgebieden. Wat bewezen heeft, duurzame schitterende natuur op te leveren.
  Je ziet beste Roelf, ik ben géén jacht-adept.” Vooral dus dat geen jacht adept. En in de zelfde zin de jacht te promoten. Dat je dat zelf niet ziet, verbijsterend. Wat in de OVP gaande is is iets totaal anders dan de door jou aangehaalde gebieden. In de OVP is er sprake van successie en tevens van natuurlijke sterfte zoals het in een fatsoenlijk natuurgebied moet zijn. Tevens focus je steeds weer op incidenten, maar weiger je kennelijk om de structurele voortgaan van die successie te zien. Je hebt veel woorden nodig om duidelijk te maken dat je die successie helemaal niet wilt en wellicht gebruik je daarom dat woord ook maar niet, of kan ook zijn dat je de betekenis van dat woord niet kent. Daarnaast is er voor het eerst weer sprake van grote grazers die een volkomen natuurlijk niet door mensen gefrustreerd en gestrest gedrag kunnen vertonen en dieren die gewoon , bij edelherten zelfs onverwacht, heel oud kunnen worden. Maar daar heb je duidelijk helemaal niets mee en wens je daar ook geen oog voor te hebben. Ik vind dat het prima gaat inde OVP en die “niet jaarlijkse jacht” die jij opvoert als niet zijnde een jacht adept, laat mij iets heel anders zien , jawel dat snap je wel, gewoon een jacht adept die aan zelf ontkenning doet. “Plezier” jacht, zelf spreek ik de laatste tijd zelfs van “lust” jacht heeft geen enkele functie in onze natuur en richt alleen maar schade aan natuurwaarden aan en zou dus verboden moeten worden.

 • Erica Hennekes
  27 augustus 2014 om 22:27

  Beste Hans,
  Het eerste wat opvalt, is dat het rapport begin juli gedateerd is en nu pas openbaar wordt. Nou is in ieder geval wel vroeger dan vorig jaar, toen het 20 dec. verscheen. Vanaf 2011 komt er ieder jaar een schrijver bij. Eerst alleen Perry Cornelissen, het jaar erop met Jasper Kuipers, toen Jasja Dekker erbij en dit jaar werd Nico Beemster eraan toegevoegd. Wordt toch niet steeds duurder zo?
  Wat opvalt bij de Edelherten, dat dit duidelijk een aflopende zaak is, dat hun aanpassingsvermogen aan de barre omstandigheden nu wel de limiet bereikt heeft.
  Op pag 23 komt naar voren dat de verhouding hert/hinde inmiddels 1-10 is.
  Op pag 24 lees ik Geboortes bij Edelherten nam sterk af in 2013. De trends komen overeen met de populatieontwikkelingen van de drie soorten? Wanneer je de bijbehorende grafiek bekijkt, blijkt dat dit voor de Koniks en Heckrunderen sterk afwijkt van de grafiek van de herten.
  Introductie van herten die in de groei waren? Er zijn enkele herten uit Schotland geïmporteerd met imposante geweien, van wel 5 kg per stang, die na enkele jaren het loodje gelegd hebben. Als de dieren een gunstige leefomgeving hebben en zich goed kunnen ontwikkelen, kunnen ze genetisch dus flinke geweien ontwikkelen. In de OVP ligt het gemiddelde gewicht van de afgeworpen stangen op 1.9 kg.
  Er stierven deze winter voornamelijk jonge edelherten. Het aandeel van oudere dieren is zeer laag en er stierven geen dieren van 10 jaar of ouder……Zijn die er nog wel??
  Mocht dit experiment voortgezet worden dan voorzie ik dat binnen enkele jaren de hertenpopulatie alleen nog uit een paar vrouwelijke dieren bestaat.

  • R.van Bergen
   28 augustus 2014 om 16:23

   ” Mocht dit experiment voortgezet worden dan voorzie ik dat binnen enkele jaren de hertenpopulatie alleen nog uit een paar vrouwelijke dieren bestaat.” Krijg jij toch je zin. Of niet? Niets te jagen in de tussen tijd.

  • Erica Hennekes
   29 augustus 2014 om 09:20

   Nu de hertenpopulatie toch een aflopende zaak lijkt, is het voor de dieren en de natuur van de OVP het beste om al deze dieren uit hun rotleven te verlossen. Het jagen in de OVP zal echter lastig zijn is mij verteld, omdat de dieren je al van verre zien aankomen. Misschien is het mogelijk de mannelijke dieren tijdens de bronst te schieten en de rest in de wintermaanden richting het Kotterbos te drijven, of te lokken met ruwvoer en in dat bos op ze te jagen.
   De kuddes paarden en koeien kun je dan beheren, zoals dat in andere natuurgebieden gebeurt. Eén maal per jaar (november) in een kraal bijeendrijven, een aantal selecteren, de rest weer loslaten. De dieren in de kraal houden, voer en water erbij natuurlijk en dan via de mobiele slachtunits op een nette manier, zonder transport naar het slachthuis, doden.
   Als je de kuddes op 800 dieren houdt, wat volgens deskundigen en goed aantal is voor dit gebied, hoeven er per jaar ongeveer 300 geslacht te worden. Een heel verschil met de aantallen verhongerde dieren van de afgelopen jaren.
   Afgezien van het financiële plaatje, vindt ik het doden van een dier, in een goede conditie, waarvan je het vlees gebruikt, fatsoenlijker dan dieren eerst laten verhongeren en dan de uitgemergelde kadavers weggooien. (in 2012/2013 meer dan 800 koeien en paarden in de kadaverbak). Zie alleen maar voordelen in dit scenario, voor de grazers, het landschap voor de vogelstand en ook voor de boswachters is er veel minder werk. Kan het gebied ook rustig weer de hele winter opengesteld worden.
   Géén jaarlijkse jacht, hetzelfde beleid als in De Gelderse Poort, it Fryske Gea en vele andere natuurgebieden. Wat bewezen heeft, duurzame schitterende natuur op te leveren.
   Je ziet beste Roelf, ik ben géén jacht-adept.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog