www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Het regent…

17 augustus 2018 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Het moeras met aan de horizon de Oostvaardersdijk, gezien vanuit het vliegtuig.

Regen. Aan lange periode van droge, warme dagen kwam vorige week eindelijk een einde. En dat was meer dan welkom! Zoals in een eerder blog door één van mijn collega’s al is aangekaart, is menig vis slachtoffer geworden van de hitte en het uitblijven van regen. Maar wat is de stand van zaken met betrekking tot dode vissen en botulisme op het moment? Daarover praat ik jullie graag bij.

Regelmatig vliegt Rijkswaterstaat over het gebied heen om kolonievogels te tellen. Op ons verzoek hebben zij woensdag extra gelet op dode vogels en vissen in het moeras. Het eerste wat opviel waren de grote aantallen steltlopers, meeuwen, lepelaars en reigers door de lage waterstanden. “We hebben geen botulisme van enige betekenis gezien in het achterland en dat is wel opvallend bij de hoge temperaturen van de afgelopen weken. Wel is er veel sterfte van grote karpers, brasems, windes en snoekbaarzen.”, vertelt Mennobart van Eerden, medewerker van Rijkswaterstaat.

Dode vissen duidelijk zichtbaar vanuit het vliegtuig.

Waarom is er nu juist bij de vissen sterfte? Het water van de verschillende poelen en plassen is de afgelopen periode flink opgewarmd. Dit heeft effect op het zuurstofgehalte in het water. Hoe meer het water opwarmt, hoe minder zuurstof er in het water zit. Op een gegeven moment zit er te weinig zuurstof in het water voor de vissen om te leven, waardoor ze sterven. Het ruimen van deze dode vissen in de Oostvaardersplassen is nagenoeg onmogelijk. In het moeras is  het probleem dat je tot ver over je middel in het moeras weg zakt en er niet meer uit komt. Bij het werken met een schepnet is het risico groot dat de dode vis in stukjes uiteen valt wat de kans op verspreiding van eventuele bacteriën vergroot.

Dat er nu geen botulisme heerst is erg opvallend en positief. Ik denk daarom ook niet dat de dode vissen nu nog een grote bron voor een uitbraak zullen vormen. Ze zijn daarvoor al te ver heen waardoor zuurstofloosheid die de start van botulisme moet vormen niet (meer) optreedt,” aldus Mennobart.

We blijven als boswachters natuurlijk alert. Als we plekken zien waarbij het vermoeden is dat een vogel door botulisme dood gegaan is, nemen we contact op met het Waterschap en laten we deze onderzoeken. Ook ben ik samen met twee collega’s gisteren over het gebied gevlogen om de situatie in met name het moeras te bekijken. De afgelopen week hebben we een dode meeuw voor onderzoek weggebracht.  We hopen dat het onderzoek uitsluitsel geeft over of het dier door botulisme gestorven is of dat er een andere oorzaak is.

Waterstanden in het moeras zijn behoorlijk laag door de afgelopen droge periode.
reageren

geef een reactie

  • Sylv
   4 september 2018 om 09:17

   De laatste dagen de grote hoeveelheid levende vogels bij de Ovp mogelijk geteld Niek?

   Ook N. Dijkshoorn heeft de gigantische aantallen aan levende vogels/dieren gezien.

   Graag een beetje meer vertrouwen in SBB want ze doen er alles aan wat ze kunnen om een n grotere doorbraak te voorkomen.

   En Niek L dat laatste weet je zelf ook wel.

 • Sylv
  26 augustus 2018 om 02:02

  Astrid en Jos

  Soms hebben mensen redenen waarom zij nog rondom tijden wakker zijn , als andere mensen hun ‘dreaming sleep’ slapen.

  Wel’ te rusten !

  Sylv

 • Sylv
  26 augustus 2018 om 01:58

  Beste Aad 24 aug 9.41

  Eerlijk gezegd vindt ik je opstelling dusdanig minder realistisch , dan dat het vaak in de ogen van anderen lijkt.

  Dus ja dan krijg ik de lachkriebels en reageer zoals ik deed.

  Nee geen excuses daarvoor , je maakt zelf ook nog de opmerking te hopen dat de kano’s hopelijk toch wel goed onderhouden zijn .

  Als je werkelijk serieus had gereageerd dan had je m.i. sowieso SBB niet hoeven te adviseren.
  Immers zij weten heus wel wat te doen en waarom zij zaken eventueel laten.

  Doch die blubber in…. dat weet iedereen die het gebied kent, dat dat op dit moment met de lage waterstand, een belachelijke vraag is en vrijwel onmooglijk .

  grt
  Sylv

  Gelukkig is er vandaag veel regen gevallen….dus lagere temperaturen….

 • Astrid Damstra
  25 augustus 2018 om 00:45

  Ssstt… zachtjes Jos, laat haar maar lekker slapen. Wel zo rustig. Maar denk hetzelfde..

  Met en zonder regen een zonnig weekend voor je gewenst!

  • Jos
   26 augustus 2018 om 00:13

   Psssst Astrid,

   dank je wel. Lukt tot nu toe prima.
   En voor jou natuurlijk ook.

   Daghoor, Jos.

 • Jos
  24 augustus 2018 om 11:44

  Sylv,

  wat heb jij je laten gaan in jou reactie van 24-08 om 02.10 uur!! En het lijkt uit je tenen te komen!?

  Heb jij enigszins een idee wat het woord ‘gunnen’ betekent?
  En ik heb jou hier wel eens het woord ‘excuses’ zien gebruiken.

  Lijkt mij in deze, naar Aad, meer dan op z’n plaats.

  Met vriendelijke groet, Jos.

 • Jos
  24 augustus 2018 om 10:55

  Dag Astrid,

  zou ze dan toch weer eenuh………….. ; – )

  Heel fijne dag gewenst, en ook voor jou een warme groet, Jos.

 • Jos
  24 augustus 2018 om 10:46

  Aad,

  beste man. Nogmaals, als ik toch op zo een wijze mijn gedachten onder woorden zou kunnen brengen…………….

  In navolging van Niek L……. Dank je wel!

  Een heel goede dag gewenst, en met warme groet, Jos.

 • Aad
  24 augustus 2018 om 09:41

  Beste Sylv, niemand heeft alle wijsheid in pacht en ik wil graag iets leren, maar als ik jouw reactie lees, gaat mijn voorkeur van leraar toch naar iemand uit, die op een volwassen wijze iets zinnigs en geargumenteerd te vertellen heeft.

  De heer Dijkshoorn, die zich overigens nooit smalend over SBB uitlaat, weet waar hij het overheeft en wellicht zijn er bij het Waterschap nog mensen werkzaam, die de grote uitbraak in 1983 hebben meegemaakt. Ik zou alle voorhanden zijnde kennis en ervaring meenemen in de besluitvorming.

  https://twitter.com/NicoDijkshoorn1/status/1031940744746070018

  Even voor alle duidelijkheid in tegenstelling tot jou gun ik niemand of welk levend wezen dan ook vast te blijven zitten in het moeras. De luchtfoto’s van de paarden, die vastzaten in het moeras wellicht als het gevolg van de wanhopige zoektocht naar een beetje voedsel en een gruwelijke dood stierven staan op mijn netvlies gebrand.

  Niemand, maar dan ook niemand zit te wachten op botulisme waar dan ook in de wereld. Niet alleen de (water) vogels zijn hiervan de dupe, maar ook de overige dieren, die uit de met botulisme besmette wateren moeten drinken.

  Botulisme is zeker niet iets wat alleen in de OVP plaatsvindt. Echter de gevolgen van botulisme in de OVP zijn niet te vergelijken met botulisme in een boerensloot met slechts enkele dode watervogels. Denk hierbij aan de botulisme uitbraak van 1983 met ruim 30.000 dode vogels.

  Het lijkt mij dan ook wijs dat alle zeilen worden bijgezet en opties worden onderzocht om een verdere uitbraak te voorkomen

  • Niek
   24 augustus 2018 om 10:03

   Dank je wel Aad!

 • Astrid Damstra
  24 augustus 2018 om 07:28

  Hoe later op de avond, hoe meer jij helemaal jezelf wordt Sylv…..

 • Sylv
  24 augustus 2018 om 02:10

  Aad,

  Je ‘wilt” echt niet leren heh?

  ‘k Gun jou met hr Dijkshoorn echt zoooooo van harte een vaartochtje in die blubber……en echt al blijf je 3, 4 , 5 dagen vastzitten in die blubber,,,wat zou ik daar toch graag geheel de wereldpers van mee laten genieten….
  ….Help Sbb…. Help Sbb…..Help ons aub…..

  Oh jij denkt dat de hr Dijkshoorn het wél op zich zou nemen??? En ‘hij” zou wel meteen weten hoe deskundig te handelen? Ach een klein kanolabje aan boord zou niet verkeerd zijn…..Ha ha ha…..Het moment dat hij jou mee vraagt en daarna pas na een week vastzitten in de drab, nog eens terug komt samen met jou of jij er achter aan strompelende….heeft hij meteen alle juiste onderzoeksuitslagen en adviezen……Handig voor SBB, eindelijk gelijk-gerechtigheid voor jou en hr Dijkshoorn……

  Kgeloof dat de Lelystadse politie het die dagen ”elders” in de gemeente het erg druk heeft……Blub, blub blub…….

  Botulisme is nu 1 maal niet alleen iets van de OVP…..

 • Aad
  23 augustus 2018 om 20:53

  Beste Sylv, wat je opmerking “gelijk hebben en geen gelijk krijgen” betreft van 19.08.18 (02.13) het volgende. De heer Dijkshoorn had gelijk en kreeg gelijk en nu maar hopen dat de kano’s goed zijn onderhouden want hij adviseert overigens ook om de dode dieren te verwijderen. Dit advies zou ik als Staatsbosbeheer gezien de kennis van deze persoon zeker ter harte nemen.

  https://twitter.com/NicoDijkshoorn1/status/1032644700623257602

 • Aad
  23 augustus 2018 om 20:39

  Boswachter een vraag. Nieuwe dode gevonden vogels worden verwijderd om zo eventuele verspreiding tegen te gaan, maar …………. de “oude” 25 dode vogels blijven liggen om zo de rust van de aanwezige vogels niet te verstoren.

  Is een tijdelijke verstoring en het verwijderen van deze kadavers niet een betere optie dan deze kadavers te laten liggen met de kans op een botulisme uitbraak met duizenden dode vogels?

  Wat verwijderen van kadavers/botulisme betreft vond ik een interessant artikel op http://www.vogelopvangcentrum.be/nl/botulisme. Enkele citaten zijn:

  HOE VERLOOPT DE BESMETTING?
  Het gif van de bacterie wordt vooral gevormd in vogelkadavers die blijven liggen, maar het is ook mogelijk dat de toxine aangemaakt wordt in water en bodemslib, via allerlei invertebrata (ongewervelde dieren) die daar aanwezig zijn. In kadavers van hogere dieren, zoals vogels en zoogdieren, kan het gif in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Soms bevat 1 gram spierweefsel voldoende toxine om 40 eenden aan botulisme te doen sterven.
  Verder is duidelijk dat ook vogels, die er op het eerste gezicht gezond uitzien, besmet kunnen zijn. Onderzoek in een door botulisme getroffen gebied wees uit dat dit bij 88% van de vogels het geval was. De sporevorm van de bacterie is inactief in het maagdarmkanaal van de vogels aanwezig. Gaat een vogel dood – aan eender welke oorzaak – dan krijgt Clostridium
  botulinum in het zuurstofloze kadaver alle groeikansen. Het is op dat ogenblik dat de gifproductie op gang komt.
  Bij warm weer met hoge watertemperaturen gaan kadavers van watervogels die in het water liggen snel tot ontbinding over. Toxische deeltjes spierweefsel zakken naar de bodem en worden door foeragerende watervogels opgenomen. Op die manier kan een botulisme epidemie
  van beperkte omvang optreden. Het uitbreken van een grote botulismeramp
  geschiedt echter op een andere, laat ons zeggen een meer ‘doeltreffende’ wijze.

  HOE WORDT DE BESMETTING IN DE HAND GEWERKT?
  Een kadaver trekt steeds een groot aantal vleesvliegen aan. Die leggen elk ongeveer honderd eitjes op het kreng zodat de uitkomende larven er het nodige voedsel vinden. Uit de eitjes ontwikkelen zich diezelfde dag nog de larfjes. Na tien dagen metamorfoseren de maden tot vliegen en vier dagen later zijn de wijfjes legrijp. De korte duur van een generatie (ca. veertien dagen) en het grote aantal nakomelingen stellen vliegen in staat zich op zeer grote schaal te vermenigvuldigen.
  Vliegenlarven kunnen ontstellend veel botulinumgif bevatten, maar zijn hiervoor zelf ongevoelig. Intussen worden deze ontelbare larven gretig verorberd door vele watervogels,vooral grondeleenden die de op het water drijvende larven ‘opslobberen’, maar ook allerlei steltlopers die de maden zorgvuldig wegsnoepen. Andere vogelsoorten, zoals meeuwen en kraaiachtigen, pikken de larven zelfs van de rottende kadavers weg. Onderzoek heeft aangetoond dat één larve reeds voldoende toxines kan bevatten om een volwassen eend aan botulisme te doen sterven.

  • Hans-Erik Kuypers
   27 augustus 2018 om 12:59

   Beste Aad,
   Zoals in de blog beschreven hebben we in overleg met het waterschap besloten om de dode vogels voor de Grauwe Gans niet weg te halen. Dit heeft alles te maken met het mogelijk verspreiden van botulisme naar andere plassen e.d.. De verstoring is één ding, maar het tegengaan van verspreiding is belangrijker. Natuurlijk blijven we de situatie in de gaten houden.

   Groet,

   Hans-Erik

 • Niek L
  23 augustus 2018 om 20:36

  Toch maar contact opnemen met Nico Dijkshoorn…..
  Ervaring genoeg met het bestrijden van botulisme….

  Ik begin te vermoeden dat de tikkende tijdbom meer SNN zelf is en de handelingsbekwaamheid ….

  Ik begin te geloven dat de bedoeling is dat alles daar gewoon crepeert.
  Niks paarden, herten opruimen, runderen zijn er toch al slecht aan toe…
  Wat de winter niet voor elkaar kreeg, krijgt de zomer wel voor elkaar….

  Tea, ik denk dat er nog een stel dieren zich aanmeld voor de excuses van SBB.

  • Niek L
   23 augustus 2018 om 21:40

   En de SNN is natuurlijk SBB

 • Astrid Damstra
  23 augustus 2018 om 20:20

  Botulisme dus.
  Hoe is het mogelijk dat het argument wat ik nu lees om de vogels niet weg te halen is dat de rust van die beesten verstoord wordt???!!! Je moet bij botulisme ALLES proberen!
  Als je de dode dieren echt niet kan verwijderen omdat er niet bij te komen is op wat voor manier dan ook zal ik daar niets van zeggen, maar wat is dit voor een bespottelijke reden! Kan er met m’n verstand niet bij.
  Waarom niet gewoon open informatie??
  Jullie weten toch dat bacterie nog maanden door kan sudderen? Waarom aantal dode vogels bagatelliseren? Die zijn er, op verschillende plekken.
  Net als gevaar voor GG wordt bedekt met een zacht dekentje in de reactie.
  Symptomen zoals stijf lopen zijn door jullie niet waargenomen lees ik.
  Stram lopende koeien zijn wél door veearts Hegen op 13 augustus waargenomen. Boswachter Hans-Erik was daar nota bene bij aanwezig!
  (En nee, ik beweer niet dat de dieren dús aan botulisme lijden, wel dat dat mogelijk zou kunnen zijn en zeker dat er stram lopende dieren zijn.)

  ps: Ga verslag niet plaatsen van dr. Hegen, dat zou reden kunnen zijn dit bericht weer weg te halen. Maar bij interesse: check bij 2.1 Dierinspectie in verslaglegging.

  • Aad
   23 augustus 2018 om 20:37

   Astrid, Het rapport Hegen kan je terugvinden op dit blog bij mijn reactie van 19.08.2018 – 10.58

 • Aad
  19 augustus 2018 om 10:58

  Beste Mikal, zoals in (een gedeelte van) de Zeevang (Natura2000 gebied) is net zoals in de OVP sprake van een gesloten watersysteem.

  Ik heb geen berichten kunnen vinden dat SBB de OVP net zoals in de Zeevang heeft “doorgespoeld”, maar misschien heb ik dat door de vakantieperiode gemist. Zeker gezien het rapport van de heer Hegen (2.3 en 3.7) is het zeker een goed plan om met het Waterschap van gedachten te wisselen m.b.t. een peilregime om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.

  Hoe verschillend de standpunten ook zijn m.b.t. het beheer door Staatsbosbeheer lijkt het mij logisch dat iedereen voorstander is van gezond en veilig drinkwater voor alle dieren in de Oostvaardersplassen.

  https://www.docdroid.net/Irg6rQr/ovp-rapport-veearts-hegen-voor-c-en-a-augustus-2018.docx

  Vrees voor botulisme in de Zeevang
  16 juni 2018 | categorie: Zeevang | bron: NHD

  In 2014 werd het Natura 2000-gebied tussen Warder, Edam en de N247 ook al getroffen door botulisme, dat wordt veroorzaakt door een giftige bacterie en gevaarlijk is voor mens en dier. ,,Op dit moment is er nog geen sprake van botulisme, maar wij maken ons grote zorgen’’, zegt dorpsraadlid Bert van Hoogenhuyze. ,,Het is al sinds begin mei erg warm, het water in de toch al ondiepe sloten verdampt en er is sprake van algengroei. Laatst zijn er door het hoogheemraadschap al honderd vissen uit de sloten gehaald, die zijn gestorven aan een tekort aan zuurstof. De watertemperatuur was 25 graden! Komt er een warme zomer overheen, dan zou botulisme zomaar opnieuw kunnen uitbreken.’’ Woordvoerder Marcel van Dun zegt dat Staatsbosbeheer niet bang is voor botulisme in de Zeevang. ,,We spoelen er al twee weken door. Dagelijks kijken we of we dode vissen vinden en dat is de laatste dagen niet meer het geval. We hebben ook het waterpeil wat verhoogd, waardoor de temperatuur van het water daalt. Ook is het buiten een stuk minder warm dan voorgaande weken.’’

 • Sylv
  19 augustus 2018 om 02:13

  Met ongeloof lees ik onderstaande reacties.
  Immers het wachten is op de uitslag van het onderzoek naar eventueel Botulisme. (’t’Lijkt me bizonder als dat zo zou zijn, doch dat terzijde)

  Steeds wordt er opnieuw de moeite gedaan middels Sbb om een ieder bij te praten middels dit blog en wat gebeurt er?

  Een Niek l, Corrie, Betty en Astrid verschansen zich opnieuw weer achter ‘hun” heilige huisjes , om toch vooral Mikal de wind van voren te geven, alsof men daar volledig het recht toe heeft.

  Punt is dat die houding om Mikal af te troeven -lees: te intimideren, niets meer met standpunten’/ meningen, te maken heeft, doch enkel een houding’ om toch vooral jullie gelijk aan te tonen ….
  Geen idee aan wie jullie gelijk getoond moet worden, doch van mij mag je het hebben hoor als dat helpt.

  Doch zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten
  Feit is dat Mikal zich in feite niet hoeft te verdedigen tegen de ‘gezochte” onredelijke discussiehouding van jullie. Immers elk woord van Mikal wordt door jullie op een hele fijne bijna grimmige weegschaal gelegd.
  Wordt daar maar blij van.

  Maar weet vooral het volgende :
  ‘Gelijk hebben is geen gelijk krijgen.’

  grt
  Sylv

 • Astrid Damstra
  18 augustus 2018 om 23:28

  @ Mikal: Begrijp je dat de ondoorzichtigheid van dit blog onduidelijkheid, wrevel, onbegrip en wie weet nog meer zou kunnen oproepen?

  Er worden al langer dan 3 weken dode vogels gesignaleerd!
  Tot voor een paar dagen geleden was er door SBB géén contact met het Waterschap opgenomen. (Maar inmiddels wel? Dat blijft onduidelijk, jammer.)
  Je laat weten dat afgelopen woensdag 1 meeuw voor onderzoek is weggebracht terwijl je ook vandaag in een replay dit laat weten:
  “Bij vogelkijkhut de Grauwe gans waren dus een aantal dode meeuwen aangetroffen. Om de doodsoorzaak daarvan vast te stellen zijn deze weggebracht.”
  Meervoud dus.
  (Komt vast over als mierencopulatie – ik houd het even netjes- maar waarom die ondoorzichtigheid??
  Botulisme is toch geen schande?
  Het negeren van mogelijk botulisme is dat natuurlijk wel.

  • Boswachter Mikal
   20 augustus 2018 om 09:37

   Hoi Astrid.
   We hebben de afgelopen weken nauw contact met het waterschap gehad, dus waar je die veronderstelling weg haalt vraag ik me dan wel een beetje af. Er is diverse keren gevlogen over het gebied, telkens met dezelfde melding, zoals ook nu in het blog. En ja, daar hebben we inderdaad niet over gecommuniceerd. Misschien hadden we dit moeten doen.

   Botulisme is geen schande, komt overal voor inderdaad. En het idee dat we het willen verstoppen klopt niet.

 • Corrie
  18 augustus 2018 om 21:42

  Herkennen
  Door botulisme aangetaste, zieke vogels zijn te herkennen doordat de vogels traag zijn, slecht of niet vliegen en moeilijk lopen. Ze zwemmen met gestrekte hals, laten de kop in het water hangen, liggen diep in het water en hebben afhangende vleugels. Dode vogels hebben vaak gestrekte poten, gedraaide hals, afhangende vleugels en ook slijm in de snavel

 • Corrie
  18 augustus 2018 om 21:36

  Beste Mikal,

  Ik vind het toch wel zeer slordig dat jullie als boswachters observeren of vogels kenmerken van botulisme vertonen, deze kenmerken niet eens kennen.
  Nergens is terug te vinden dat vogels met hun hals kop op het water slaan.
  Kenmerken zijn zoals eerder genoemd, verlamingsverschijnselen van hals, kop vleugels, niet meer kunnen vliegen.
  De vogels zouden zelfs gered kunnen worden als men er op tijd bij is.
  Prima dat jullie allert zijn maar dan moet je op ze minst toch weten waarop je moet letten.

 • Niek L
  18 augustus 2018 om 20:15

  Nou wacht ik even af of de link van Betty wel blijft staan.
  Er wordt weer wat selectief gewist.

  • Boswachter Mikal
   18 augustus 2018 om 20:25

   Zoals ik al vaker heb aangegeven, ook in persoonlijke mails naar een aantal mensen waaronder jij: huisregels worden gehandhaafd oa deze:
   Plaats inhoudelijke reacties op het onderwerp. Met andere woorden: blijf on-topic. Off-topic reacties worden verwijderd.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen, worden verwijderd. Wie deze regels op grove wijze en/of consequent overtreedt, kan worden geblokkeerd.

   Meer lees je hier: https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/over-dit-weblog/

  • Niek L
   18 augustus 2018 om 20:45

   Goh, en al die posts van Sylv en Tea en HenkK, beantwoorden aan de huisregels?
   Apart, er stond in de mail die ik kreeg dat je oa respectvol met mensen om moest gaan.
   En dan haal je een mail weg, die werkelijk interesant was, omdat die oftopic was….
   Helaas geen compliment van mij ….
   En in je huisregels staat het ook.

 • Tea
  18 augustus 2018 om 14:20

  Graag gedaan Mikal,

  Jullie zullen het druk hebben momenteel met deze uitzonderlijke weersomstandigheden.

  En dan de vraag, wat gaat de politiek besluiten….dat is ook voor jullie nog afwachten.

  Maar weet dat er altijd nog een paar mensen zijn op dit blog die jou/jullie wel goedgezind zijn en de hele situatie wel genuanceerder benaderen.

  Groeten
  Tea

 • Tea
  18 augustus 2018 om 12:38

  Kritiek op de reactie van de OVP op botulisme.
  Daar is de OVP te laat mee, vindt ‘men’.

  Is het bij deze criticasters ook bekend dat de situatie in de OVP zomaar heel anders zou kunnen zijn dan in andere natuurgebieden?
  Is het bij deze criticasters dan ook bekend hoe en wanneer ALLE andere natuurgebieden hierop hebben gereageerd??
  Is het bij deze criticasters ook bekend hoe de boswachters dagelijks ! in de weer zijn om het gebied te observeren.?
  Is het bij deze criticasters bekend dat ook de OVP niet zit te springen om blauwalg en botulisme?….” Of denkt men dat SBB zich nu van plezier in de handen staat te wrijven…..’ Ha fijn, lekker weer botulisme’,….(áls daar inderdaad sprake van zou zijn.)

  Vraag: Waarom moet zonodig de SBB/OVP wél hierop aangesproken worden.??…en andere gebieden niet?

  Antwoord.: Omdat de OVP onder een nationaal vergrootglas ligt en er middels dit blog er lekker ongenuanceerd op los ‘gezeurd’ kan worden.

  Ik zou me zo helemaal kunnen voorstellen dat dit blog om die reden alleen al helemaal opgeheven zou worden…….je zult dit toch allemaal moeten lezen en aanhoren als hardwerkende boswachter die geniet van zijn/haar werk in de natuur……
  Ik neem mijn petje af voor al dat geduld dat ze hebben met die criticasters….. die koste wat kost blijven zoeken naar iets…als het maar negatief is.

  Ik wens de boswachters dan ook veel sterkte en ….. blijf vooral genieten van jullie werk !u

  Nog 1 ding:
  een voorstel mijnerzijds:
  mocht het nou zo zijn dat er géén sprake is van botulisme in de OVP, zullen we dan afspreken dat AL die criticasters ‘en publique’ op dit blog hun excuses aanbieden aan SBB??…. Voor het onterechte wantrouwen in de boswachters !!!!

  Good….afgesproken.,
  Prettig weekend.

  • Boswachter Mikal
   18 augustus 2018 om 13:56

   Beste Tea, Bedankt voor je compliment.

 • Betty
  18 augustus 2018 om 10:18

  1 enkele dode meeuw voor onderzoek terwijl er 10 tallen dode vogels liggen?
  Waarom niet meteen meerdere dode vogels? En snap ook niet zo goed hoe vanuit de lucht geconstateerd kan worden dat er geen botulisme heerst? Terwijl daar toch echt gedegen onderzoek voor nodig is. Beetje natte vinger verslag…. Over een onderwerp dat toch echt wel serieus genomen zou moeten worden. Door dit verslag krijg ik dan ook de indruk dat staatsbosbeheer het allemaal niet zo serieus neemt…. En ook veel te laat Actie onderneemt op een best wel dreigende situatie. Maar goed…. We wachten het onderzoek op één dode meeuw af???

  • Boswachter Mikal
   18 augustus 2018 om 13:48

   Beste Betty, de overige vogels zouden we, als we die hadden kunnen bereiken, ook weggebracht hebben. Maar door dat de slikplaten niet te betreden zijn en zelfs levensgevaarlijk zijn. Je zakt zomaar tot je nek weg in het slip. De vogelaars die ons deze meeuw hebben zien pakken kunnen je hier uitleg en foto’s van laten zien, dit was niet iets waar je even heen loopt of met de kano even heen vaart.
   Wat betreft controle vanuit de lucht: het gaat met name over de delen die niet via de grond toegankelijk en zichtbaar zijn en dan wordt gekeken naar dode vogels en vissen die vanuit een vliegtuig goed te zien en te onderscheiden zijn.

 • Astrid Damstra
  18 augustus 2018 om 02:41

  Aan Mikal:

  Toch zou ik je graag nog wat verduidelijking willen vragen over botulisme.
  Denk dat het algemeen bekend is dat op veel plaatsen in Nederland botulisme heerst of dreigt, niet iets om de OVP als gebied in de vorm van verwijt aan te rekenen. Voor zover ik weet is er nergens terughoudendheid in het onderzoek naar botulisme. (Gelukkig!)
  En hoop dat jullie de schijn tegen hebben, maar lijkt dat er op de OVP erg laat wordt gereageerd op mogelijk botulisme.
  Vraag me af waarom jullie pas twee dagen geleden een meeuw voor onderzoek hebben opgestuurd? Dode vogels waren toch al veel langer aangetroffen? Wat is de reden van de late actie in deze? En waarom maar 1 vogel? Als er alleen al stuk of 10 dode meeuwen aangetroffen zijn? ( En er ook tientallen andere vogels van verschillende soort dood drijven.) Waarom niet een dozijn vogels voor een volledig beeld?

  In het vorige blog liet je op 16 augustus het volgende weten:

  “Er zijn met name heel veel dode vissen. Dode vogels zijn er niet in grote aantallen. Rijkswaterstaat bevestigd dit (heeft gister over het gebied gevlogen en geteld. Wel hebben we een meeuw weggebracht voor onderzoek, deze lag op een locatie waar circa 10 dode meeuwen lagen. Uitslag laat helaas een aantal dagen op zich wachten. We vermoeden dat het vooral jonge meeuwen zijn die door voedsel tekort/warmte gestorven zijn, maar willen uiteraard zeker weten dat het geen botulisme is.”

  Vraag me af hoe het zou kunnen dat een meeuw door voedseltekort zou dood zijn gegaan, terwijl ze omringt worden door vis?
  En dood door de warmte? Hoe dan?
  Je kan een jonge meeuw ( welke soort dan ook) toch makkelijk onderscheiden van een volwassen dier?
  Hoezo schrijf je dan ‘een vermoeden’?

  Mooi weekend gewenst voor iedereen!

  • Boswachter Mikal
   18 augustus 2018 om 13:54

   Dag Astrid, helaas waren de andere vogels echt niet bereikbaar. Ze liggen op slikplaten waar je lopend niet bij kunt (je zakt zomaar tot je nek weg in het slip). Deze meeuw lag het dichtste bij en hebben we met behulp van planken en veel ploeteren letterlijk binnen kunnen harken. De vogelaars die op dat moment in vogelkijkhut de Grauwe Gans aanwezig waren kunnen je foto’s laten zien waarop dit duidelijk te zien is. Als er meer dieren binnen bereik waren hadden we die zeker meegenomen. Verder is het zo dat we tot nu toe geen dieren gezien hebben die kenmerken van botulisme vertonen. Met name watervogels vertonen bij botulisme een vrij herkenbaar gedrag oa door met hun nek/kop op het water te slaan. Wat betref je vraag over voedseltekort: zoals gezegd is dat een vermoeden (aangezien ik hier nog niet veel ervaring mee had heb ik de ervaren collega’s hierover geraadpleegd).

  • Betty
   18 augustus 2018 om 19:18

   Oooo waar haal je de wijsheid vandaan dat vogels besmet met botulisme met hun kop op het water slaan? Ook van je meer ervaren collega’s gehoord ?
   Wel beste Mikal, vogels besmet met botulisme raken verlamd. De eerste herkenning, hun vleugels hangen…. ze kunnen niet meer vliegen. Ze hangen een beetje op hun afhangende vleugels…… Ook hun poten raken verlamd. Botulisme tast namelijk het zenuwstelsel aan… Dus misschien beter om niet meer naar “ervaren” collega’s te luisteren maar zelf te leren. Door te lezen… Misschien hebben ze wel ervaring met Jakob’s kruiskruid of zwart mosterd.. Maar vogels herkennen besmet met botulisme? Daar zou ik toch maar niet van uit gaan….

 • Tea
  17 augustus 2018 om 23:20

  Ik begrijp het Sylv…..dat je een beetje paal en perk wilt stellen…

  ……ik wil eigenlijk ook alleen nog maar op positieve reacties reageren….maar ja….. de geest is blijkbaar soms toch ook een beetje zwak!….:-( 🙁

  Maar goed, we doen ons best…..ik blijf het proberen.

  En ja …regen kunnen we allemaal gebruiken !!!….het doet je wel nadenken hoe dat moet zijn in landen waar het soms maanden of jaren niet regent…vreselijk.

  Het klinkt misschien raar en zeker ‘overdreven’….maar het was net of ik het persoonlijk begon te voelen…..of mijn lijf of ‘mind’ dat gebrek aan regenwater begon te voelen …… Ik miste gewoon iets…..en ik werd er bijna ‘onrustig’ van 🙂

  ….. Ja, het klinkt idioot , ik weet het…..maar toch …..gewoon het zólang
  ‘niet regenen’….. dat is on-Hollands en dat gebrek aan water is iets dat niet bij
  ons hoort.

  Maar als het goed is krijgen we volgende week nog meer hemel(s)water.

  Groeten
  Tea

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 20:24

  Aad 16:01

  Excuus een latere reactie, doch kmoest even bekomen van mogellijke nieuwe familierelatie’s.

  Toen…..in 1983… was het waterpeil hoger , dus dat gebeurde vnl middels een bootje of kano;s en heeeeele hoge regenlaarzen….en vooral zorgen dat de collega’s/onderzoekers niet kopje onder gingen…..of vast bleven zitten… Ook nadien zijn er voor diverse onderzoeken kano;s gebruikt , zelfs dichtbij het eventueel op dat moment bijna/beter te bereiken moerasgebied ;).

  grt
  Sylv

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 20:05

  Hallo Tea en Yvette ter Meulen

  en in die context Tea 19.44- is geheel terecht.

  Zoals ook al door SBB vernoemd is,
  dat is dat het onmooglijk is om op dit moment onderzoek te doen in het moerasgedeelte.

  Mennobart van Rijkswaterstaat houdt de OVP al jaaaaaren mee in het oog, dus geloof maar dat dat ALS er iets van met zekerheid botulisme” te melden zou zijn geweest, dan had dat al op dit blog gestaan.

  Dus iedereen’ keurig wachten’……. op het volgende bericht betreffende botulismeonderzoek dode meeuw.

  grt
  Sylv.
  P.s. Tea ben jij toevallig ook familie van mij 🙂 🙂 🙂 ?

 • Tea
  17 augustus 2018 om 19:44

  Yvette,

  Dat is heel verstandig van u…….afwachten wat de boswachter straks uitlegt dan wel toelichten kan over botulisme.
  Dat moeten we allemaal doen

  Maar ik zou me wel voor kunnen stellen dat dingen van boven af nog wel eens duidelijker en overzichtelijker overkomen…..en in die context heb ik het gelezen.

  En zoals ik mij excuseerde…ik had het over blauwalg…..dat was zeker van boven af goed te zien……
  Voor alle duidelijkheid: dat waren geen opnames van/in de OVP !

 • Yvette ter Meulen
  17 augustus 2018 om 19:05

  Beste Tea, leuk dat u mij probeert uit te leggen wat de Blogbososwachter in zijn verhaal probeert te vertellen, maar dat is niet nodig want de tekst is duidelijk genoeg. Mocht u nog twijfelen of het over Botulisme gaat, leest u dan deze tekst uit dit blog nog eens:
  ” Regelmatig vliegt Rijkswaterstaat over het gebied heen om kolonievogels te tellen. Op ons verzoek hebben zij woensdag extra gelet op dode vogels en vissen in het moeras. Het eerste wat opviel waren de grote aantallen steltlopers, meeuwen, lepelaars en reigers door de lage waterstanden. “We hebben geen botulisme van enige betekenis gezien in het achterland en dat is wel opvallend bij de hoge temperaturen van de afgelopen weken. Wel is er veel sterfte van grote karpers, brasems, windes en snoekbaarzen., vertelt Mennobart van Eerden, medewerker van Rijkswaterstaat. ”
  Ik wacht toch liever even tot deze boswachter het een en ander zelf uitlegt.

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 17:57

  Aad 16.01

  Kben het overigens geheel en al met die HenK eens,.
  Fijn dat er iemand anders ook eens een duidelijke andere mening laat weten .

  grt
  Sylv

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 17:42

  Even niet geweest, doch wat moet je toch veel verifieren voordat je als mens erkent wordt .
  Geldt dat voor iedereen hier op dit blog?

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 17:38

  Ha ha ha Aad, je wordt nog eens humoristisch ook .
  Sylv schrijf je echt anders dan Henk.
  Wie weet zijn we wel familie 🙂

  Doch Aad maakt niet uit hoor, schrijf ik voortaan toch ook Aademin 🙂 ipv Aad

  grt

 • Tea
  17 augustus 2018 om 17:12

  Sorry, ik bedoelde te zeggen: de blauwalg….is te zien van bovenaf.

  Maar SBB bedoelt in dit geval niet het botulisme, denk ik, maar dat ze van bovenaf een nog beter zicht hebben dan van de grond om het als GEHEEL, te overzien.

  Althans….zo lees ik dat.

 • Tea
  17 augustus 2018 om 16:53

  Dat was op TV ook te zien vanuit de lucht !!…van boven af dus.

  • Jos
   18 augustus 2018 om 11:08

   Pedanterig?

 • Yvette ter Meulen
  17 augustus 2018 om 16:32

  Beste Boswachter, kunt u mij verduidelijken hoe Rijkswaterstaat botulisme waar kan nemen vanuit een vliegtuig? Ik ben zeer benieuwd naar uw uitleg. Bij voorbaat dank.

  • Boswachter Mikal
   18 augustus 2018 om 13:44

   Beste Yvonne, vanuit het vliegtuig is duidelijk te zien of er dode vissen en vogels in het gebied liggen. Er zijn dus geen dode vogels aangetroffen in het moeras (de delen die vanaf de grond niet toegankelijk zijn). Bij vogelkijkhut de Grauwe gans waren dus een aantal dode meeuwen aangetroffen. Om de doodsoorzaak daarvan vast te stellen zijn deze weggebracht.

 • Tea
  17 augustus 2018 om 16:31

  Meneer Aad,

  Bent u zelf wel eens met een kano dat moeras in geweest?
  En denkt u nou echt dat SBB dat niet zou doen ALS ze wél de mogelijkheid daartoe zagen?

  Maar dát gelooft u dus gewoon niet…..en dát is nu de hele crux van alles:
  U en uw ‘medegenoten’ vertrouwen SBB bij voorbaat al niet…..en uiten dat op een schijnheilige manier alsof het om uw ‘oprechte interesse en bezorgdheid’ gaat ( zie nog mij laatste ‘bijdragen op het vorige blog)…..

  Als u nou inderdaad zóveel vragen hebt ga dan met ze praten ‘van man/vrouw tot man/vrouw’ zal ik maar zeggen….. ipv. al die zgn. Kritische, Interessante en ‘bezorgde’ vragen en links ‘en publique’ op dit blog te gooien.

  Gelukkig zijn er mensen die SBB inschatten toch wel over enige intelligentie te beschikken.
  En als de boswachters zeggen en aangeven dat iets niet of wel kan….na zoveel jaren ervaring met dat gebied….dan zou ik als buitenstaander toch maar het fatsoen hanteren om een toontje lager te zingen…..en niet zo pedanterig te doen zoals we dat al maanden op dit blog ‘mogen’ aanhoren.

  Zoals ik op het vorige blog nog aanhaalde: selectiviteit viert hoogtij op dit blog.
  [Ook uw aanmerking op HenkK op het vorige blog bijv. is uiterst selectief gekozen…..en daar heb ik u op het vorige blog nog even op gewezen.
  Maar mocht u dat ontgaan zijn, dan wil ik dat hier toch nog even herhaald hebben.]

  Veel plezier in uw kanootje…… Hoop nog van u te horen……want het zou zomaar kunnen dat……

 • Aad
  17 augustus 2018 om 16:01

  Beste Sylv of moet ik zeggen HenkK? Ik neem aan dat sommige gedeeltes wel met de kano te bereiken zijn, maar misschien kan SBB uitleggen hoe ze in 1983 de dode vogels uit het moeras hebben gehaald ?. Laten wij in ieder geval maar hopen dat er geen uitbraak komt, want de gevolgen zullen dramatisch zijn.

  • Boswachter Mikal
   18 augustus 2018 om 14:00

   Op dit moment zijn grote delen van het moeras niet toegankelijk met de kano (waarmee in 1983 veel dode vogels uit het moeras gehaald werden). Door de lage waterstanden is het onmogelijk om die delen in te gaan. Dus de opmerkingen van Tea en Sylv kloppen inderdaad. Gelukkig zijn er dus vanuit de lucht eigenlijk geen dode vogels gezien in het moeras zelf. Zoals ik in eerdere reacties ookal aangaf geldt hetzelfde voor de andere meeuwen. Deze liggen/lagen voor vogelkijkhut de Grauwe Gans, op een slikplaat zo’n 200 meter van de kade af. We hebben deze meeuw met veel moeite en planken letterlijk binnen kunnen harken. Verder is te gevaarlijk om te gaan. Je zakt zo tot je nek weg in het slip. Een kano kan dus ook niet ivm lage waterstanden.

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 15:30

  Uh ….met een kano Aad, het drogere zompige moerasgedeelte in, waar een kano , meteen’ vast blijft zitten ???
  :0) :0) ;0)

  Ha ha ha ha ha ha
  Stel Aad jij gaat daar vooral in het moerasgebiedmet je kanootje eens kijken wat de botulisme-waarheid is ……bel me dan aub even, want dan organiseer ik echt wat aantallen fotografen en journalisten.

  Want als jij daarna nog meent op die zelfde dag’ ook in je kano nog eens terug te kunnen voor je avonddis …. 🙂 🙂 🙂

  Geen idee of de Lelystadse politie tijd heeft, om je op tijd nog uit dat moeras te trekken….!!!

  Die kano?….. zal vast ooit nog wel weer bewoond worden door bodem en waterdiertjes ….. 🙂 🙂 🙂

  grt
  Sylv

 • Niek L
  17 augustus 2018 om 15:11

  Zodra de verslagen binnen zijn natuurlijk!
  Ik had gelezen dat ze nog niet binnen zijn.

  ( Het lukt niet via de reageer knop, dus vandaar deze aanvullende op vorige post.

 • Tea
  17 augustus 2018 om 14:53

  14.41uur

  Kijk…dát noem ik dus zuigen!…. :

  ” misschien wel eerlijk, maar transparant…. .??”…,,

  Maar misschien biedt NiekL zich spontaan aan voor een
  ‘rondje moeras zwemmen’?
  Kan ‘hij’ met eigen ogen aanschouwen en maatregelen nemen ??!!!
  Dan heeft ‘hij’ alles zo uit de eerste hand en kan er geen twijfel meer zijn over:
  ” misschien wel eerlijk, maar transparant?”……

 • Niek L
  17 augustus 2018 om 14:41

  Dank je Mikal!

  Ik houd nog wat slagen om de arm, en zou graag weten, waar de verslagen van de doodsoorzaak te vinden zijn.

  Nog een reactie opvorige blog.

  Helaas zijn er teveel dingen gen misgegaan ten koste van dieren.

  Je geeft aan eerlijk te zijn.

  Dat denk ik ook, maar niet transparant, door eenzijdige berichten.
  En is het dan nog helemaal eerlijk?

 • Tea
  17 augustus 2018 om 13:59

  Hele duidelijke en logische toelichting Mikal…over water, zuurstof etc.
  Ook opmerkelijk dat verschillende natuur omstandigheden weer zo’ n effect hebben op dieren….vogels in dit geval, zoals jij noemt de steltlopers etc. ( ik herinner nog even aan die prachtige foto’s op een vorig blog),

  En ja…..een rondje zwemmen in het moeras!??? …

  Misschien dat sommigen die zó ‘zorgen maken’ om de OVP zich spontaan aan willen bieden om een rondje te gaan zwemmen in het moeras en dan zo de dode vissen en vogels kunnen weghalen????

  We zijn allemaal blij met de regen…en hopen eigenlijk op nog meer!!,….het is in ieder geval wél nodig….Hard nodig.

  Ben het ook geheel eens met je toelichting op het vorige blog……botulisme en blauwalg is niet alleen een ‘zaak’ die de OVP treffen kan.
  Ook een heel logisch gegeven!
  Ook andere gebieden kunnen er ‘slachtoffer’ van worden….of ZIJN slachtoffer geworden!!!……elk gebied op eigen manier en omstandigheden.

  Nogmaals….laten we hopen dat er nog meer regen komt……dat zou voor alles en iedereen goed zijn.

 • Sylv
  17 augustus 2018 om 12:52

  Dank u wel boswachter Mikal voor deze actuele informatie.
  Hopelijk is de uitslag van de onderzochte meeuw alsnog positief te noemen als het geen botulisme als doodsoorzaak zou zijn.

 • pieter
  17 augustus 2018 om 11:45

  Hallo ,

  Waarom schij ven jullie dit?
  lees het AD. vandaag pagina 3 Rijkswaterstaat en waterschappen droogte maatregel blijven van kracht

  mvg. Pieter

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog