www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Rasters in het Hollandse Hout ter bescherming tegen vraat van reeën

10 maart 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Voor de meeste Flevolanders is het inmiddels een bekend verhaal. De afgelopen jaren zijn de essen in de Flevolandse bossen aangetast door ‘essentaksterfte’. Deze wordt veroorzaakt door een niet te bestrijden schimmel die via de bladeren en de takken van de essen geleidelijk de stam aantast en uiteindelijk zorgt voor het afsterven van de boom.

De schimmel is sinds 2010 in Nederland aanwezig en heeft inmiddels een spoor van de dode bomen getrokken in onze polder, waar de es van nature goed wil groeien. Staatsbosbeheer zag en ziet zich genoodzaakt om kwijnende en dode bomen te verwijderen en te vervangen door een menging van verschillende soorten bomen. De afgelopen jaren hebben we dan ook hard gewerkt aan de herplant van deze vrijgekomen percelen.

Nu dient zich een nieuwe werkelijkheid aan. Bij verschillende controlerondes in de gebieden met de nieuwe aanplant, in het Hollandse Hout, is gebleken dat een deel van het plantsoen is aangevreten door reeën die zich te goed doen aan de verse knoppen van de stuiken en bomen. Het gevolg hiervan is dat een groot aantal bomen is afgestorven of onder de zogenoemde ‘vraatgrens’ zijn gebleven. De toppen van de struiken en bomen worden daarbij opgegeten, waardoor deze niet verder de hoogte in groeien. We vinden dit als beheerder uiteraard zonde van de nieuwe aanplant en het werk.

Vraatschade voorkomen

Om vraatschade in de toekomst te voorkomen hebben we besloten om de nieuwe aanplant te beschermen door een raster te plaatsen rond de percelen waar we komend plantseizoen aan het werk gaan. In het Hollandse Hout zult u vanaf deze week aannemers aan het werk zien die palen en gaas plaatsen langs de randen van ‘vakken’. Het gaat hierbij om een aantal percelen met een totale oppervlakte van 13 ha. De inschatting is dat deze rasters na 4 a 5 jaar hun werk hebben gedaan en dat de struiken en bomen boven de vraatgrens uitgegroeid zijn. De rasters kunnen dan weer gebruikt worden om andere percelen met nieuwe aanplant te kunnen vrijwaren van het grazen van de reeën.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog