www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Engbertsdijksvenen …. een veel besproken gebied…..

20 december 2015 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Overijssel

De afgelopen tijd heb ik, samen met diverse collega’s, verschillende bijeenkomsten in en rond het prachtige hoogveengebied Engbertsdijksvenen, aan de voet van Kloosterhaar, bijgewoond. Het ca. 1000 hectare grote veengebied is door de overheid aangewezen als Natura2000-gebied, behoort dus tot de Europese topnatuur, met zeldzame planten en dieren. Klik hier voor een filmpje over Natura 2000 en PAS.

EDV1Om in Nederland voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor industrie, verkeer en landbouw beschikbaar te houden en toch ook het hoogveen te behouden voor ons nageslacht, zijn er echter ingrijpende maatregelen nodig. Maatregelen, die er voor moeten zorgen dat er voldoende schoon grond- en regenwater in het gebied beschikbaar komt voor de veenvorming. Maar voor omwonende burgers en boeren als een bedreiging voor hun woongenot en bedrijven ervaren worden. Er is veel onzekerheid, en helaas ook veel onduidelijkheid. En dat is niet onder stoelen of banken gestoken. Het Platform ‘Engbertsdijksvenen’, maar ook het Platform ‘Achter het Geesterstroom Kanaal’ hebben in diverse bijeenkomsten, met politici en bestuurders, hun zorgen en wensen kenbaar gemaakt.

EDV3Vanuit Staatsbosbeheer is onze betrokkenheid erop gericht bij te dragen aan het wegnemen van alle onzekerheden, door het beschikbaar krijgen van al aanwezige informatie, en mede richting te geven aan nog uit te zoeken gegevens. Want er is in de loop van 60 jaar, dat Staatsbosbeheer betrokken is bij het beheer van dit mooie gebied, al veel onderzocht en veel bekend geworden.

 

 

 

 

 

Afgelopen week mochten we een bijdrage leveren aan een werkbezoek van Statenleden en bestuurders van LTO, Dorps- en gemeenteraden, zodat ook zij een evenwichtig beeld van de problematiek krijgen.

EDV2

We hopen dat, door het verder uitwerken en concreet maken van de te nemen maatregelen, waar vanaf 1 juli jl. door de overheid met het vaststellen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) toe is besloten, binnen afzienbare tijd een einde kan komen aan alle onzekerheid. En dat bewoners en ondernemers ervaren dat de aanpak van de provincie Overijssel rechtszekerheid oplevert en vertrouwen verdient.

Herman Brink                                                                                                     Provinciehoofd Overijssel

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog