www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Aanleg ondieptes in Ketelmeer voor grote karekiet

11 maart 2016 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Overijssel

In het kader van N2000 doelstellingen en de kaderrichtlijn water worden rietvelden en ondieptes aangelegd bij de eilanden in het Ketelmeer. Stevig waterriet is van groot belang voor de grote karekiet die rond de IJsselmonding zijn Nederlandse kerngebied heeft.

Locatie van het project
Locatie van het project

Het riet wordt in zoden gerooid voor aanplant in ondiepe zones rond de koppen van de eilanden. Het riet komt uit ‘eiland 1’ (naast de Ramspolplaat, zie luchtfoto) op de plek waar het voormalige zanddepot ligt en wordt ook voor de andere projecten in het gebied gebruikt. Wij krijgen daarvoor in de plaats een meanderende geul met zijtakken (zie impressie).

De meanderende geul en het nieuwe rietveld op de kop van het eiland als het project is afgerond (Impressie: Ulco Glimmerveen).
De meanderende geul en het nieuwe rietveld op de kop van het eiland als het project is afgerond (Impressie: Ulco Glimmerveen).

Riet dat zich in de laatste tien jaar ontwikkeld heeft bij de eilanden in de IJsselmonding blijkt uitstekend geschikt. We wilden een stroomgeul maken dwars door het eiland. Door het uitgraven van rietstroken op het eiland ontstaan meanderende geulen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de natuurkwaliteit. Er ontstaat een leefgebied voor de roerdomp, ral, grote karekiet en kiekendief maar ook voor oeverzwaluwen en ijsvogels die broedholen kunnen graven in de afkalvende zandoevers.

In de nieuw aangelegde ondiepe zones in het Ketelmeer en Zwarte Meer kan het riet dat wordt uitgegraven bij de IJsselmonding worden aangeplant. Zo profiteren alle natuurbeheerders in dit gebied van elkaars successen, dat komt de natuur ten goede. 

Ger Klijnstra

Boswachter ecologie IJsselvallei

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog