www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Herstel veenmosrietland noodzakelijk voor natuurkwaliteit De Weerribben

22 januari 2021 Boswachter Denny Kroeze in Overijssel

We zijn begonnen met 1 van de vele maatregelen die natuur in De Weerribben gaat helpen. Op dit moment verwijderen we bomen en struiken tussen de Kooi van Pen en het dorpje Nederland. Om het veenmosrietland en het trilveen te herstellen en te kunnen maaien en beheren, is het nodig de opslag die er groeit weg te halen.

Zijtveld Cultuurtechniek uit Ankeveen werkt met werktuigen op rupsbanden en rijplaten zodat dat insporing zoveel mogelijk beperkt blijft. Zorgvuldig worden de jonge bomen en zaailingen ten oosten van het Kooibomenpad verwijderd. De met name jonge elzen, berken en wilgen worden versnippert. De houtsnippers worden uit het gebied gereden en gaan als bio- grondstof naar verwarmingscentrales. De bomen  rondom het fietspad en de kooi van Pen blijft behouden. Het fietspad tussen Nederland en Kalenberg blijft gewoon toegankelijk tijdens de werkzaamheden.

Het ziet er tijdens de werkzaamheden niet zo heel gezellig uit. Toch zijn herstelwerkzaamheden nodig omdat de natuur te lijden heeft van verzuring, verdroging, versnippering, vermesting en vergiftiging.
Het fietspad blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden voor natuurherstel.

Niet tijdens broedseizoen

Het gebied betreft circa acht hectare. Er is voor aanvang getoetst op de aanwezigheid van (actieve) nesten en aanwezige dieren. Ook tijdens de werkzaamheden houden we het gebied goed in de gaten. De werkzaamheden gaan door tot begin maart, dan stoppen we om de natuur niet te verstoren tijdens het broedseizoen.

Goed gesprek

Wil je meer weten? We hebben elke week telefonisch spreekuur op dinsdag van 9 tot 10 uur. Dan zitten we voor je klaar. Bel mij op 06 22 92 95 53 voor je vragen of zorgen over de werkzaamheden in De Weerribben. Ook versturen we regelmatig een update over de werkzaamheden en natuurherstel. Ontvang jij dit ‘Bericht van de Boswachter’ nog niet? Stuur dan een e-mail naar noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl en we zetten je op de verzendlijst. Zo houden wij contact en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je vandaag nog in want in februari verschijnt de volgende alweer.

Het gaat om de roest-bruine vakken op de kaart. Aannemer Zijtveld is ‘onderin’ begonnen en werkt zo naar boven toe.

Foto’s: Marline Wennink, boswachter bij Staatsbosbeheer in De Weerribben

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog