www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Unieke boomfeestdag in De Weerribben

22 maart 2024 Boswachters in Overijssel

Door Denny Kroeze

Op betekenisvolle wijze vierde Staatsbosbeheer De Weerribben vandaag haar allereerste Boomfeestdag ooit. Een dag die normaal gesproken geassocieerd wordt met het planten van bomen in bosrijke gebieden, maar hier een heel andere lading kreeg. Staatsbosbeheer organiseerde samen met aannemer De Jonge uit Sint Jansklooster een bijzondere editie van de Boomfeestdag, Namelijk de allereerste Boomfeestdag ooit in De Weerribben.

Natuurherstel Kooi van Pen

Het Kooibomenpad is een geliefde plek voor fietsers en wandelaar en waar vele jaren bomen stonden. Het pad is onder handen genomen  om twee redenen. Veel van de oude bomen waren verzwakt en vormden een gevaar voor de fietsers en voetgangers. En hun uitzaaiende zaden overwoekeren het omliggende gebied waardoor de rietlanden verbossen en dichtgroeien.

Grootste laagveenmoeras

De Weerribben, onderdeel van het grootste laagveengebied van West-Europa, staat bekend om haar uitgestrekte moerasgebied, water en rietlanden. Om de balans tussen bos en moeras te behouden is het natuurherstelproject deelgebied Kooi van Pen opgezet. De bestaande bomen die een gevaar vormden werden zorgvuldig verwijderd en in hun plaats zijn nieuwe bomen aangeplant die minder tot geen zaad verspreiden in de omliggende rietlanden. Eiken, meidoorn en andere geselecteerde soorten zijn met zorg gekozen om het unieke karakter van De Weerribben te behouden.

Basisschool Mastenbroek

Wat deze Boomfeestdag extra speciaal maakt, is de betrokkenheid van de jonge generatie. Kinderen van de basisschool uit Mastenbroek, een kleine gemeenschap met slechts 27 leerlingen, sloegen de handen ineen en hielpen bij het aanplanten van de nieuwe bomen. Van groep 1 tot en met 8 waren ze present, en velen van hen groeien op in de boerderijen die dit gebied zo kenmerken.

Hand in hand

Het was een dag van samenwerking, educatie en vooral samen genieten waarbij duidelijk alle kinderen genoten van het varen naar de plantplek toe, het planten van bomen en de mooie natuur van De Weerribben. Terwijl de zon scheen en de vogels hun lied zongen, werd een nieuwe bladzijde toegevoegd aan het verhaal van De Weerribben. Een verhaal waarin mens en natuur hand in hand samen  gaan om deze prachtige omgeving te beschermen voor toekomstige generaties.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog