www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Heide branden voor meer biodiversiteit

9 januari 2018 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
Het heide branden gebeurt op kleine schaal op meerdere plekken. Foto: Arie Rouwhof

Het heide branden gebeurt op kleine schaal op meerdere plekken. Foto: Arie Rouwhof

De brandweer hoeft niet gewaarschuwd te worden als er vanmiddag rookpluimen hangen boven de Sallandse Heuvelrug. Vanmiddag gaan een aantal collega's een aantal hectares heide op de Sallandse Heuvelrug gecontroleerd afbranden. Het gaat om meerdere kleinere vlaktes van totaal ongeveer vijf hectare, in de nabijheid van de Haarlerberg bij Nijverdal.

Ook al kleurt de heide elke zomer prachtig paars. Het is de schijn die bedriegt. Op de Sallandse Heuvelrug staat allang niet meer uitsluitend het voortbestaan van het korhoen op het spel. De grond is verzuurd door stikstof waardoor vele plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.

Meer diversiteit
Gezonde heide is gevarieerde heide. Door heide te branden ontstaat afwisseling in oude en jonge heide en dat levert een grotere diversiteit op van flora en fauna in het hele gebied. Op de plaats waar heide is weggebrand, loopt niet alleen de heide opnieuw uit maar ook zaden in de grond van verschillende planten ontkiemen. En de as die neerdaalt bevat mineralen die de heide hard nodig heeft. Het branden heeft een gunstig effect op allerlei planten en daardoor ook op insecten dat weer voedsel is voor vogels zoals de nachtzwaluw, het korhoen en de roodborsttapuit. Maar ook soorten als zandhagedis en hazelworm zijn gebaat bij meer variatie: zij moeten zich kunnen opwarmen in de zon en hebben beschutting nodig om zich te kunnen verschuilen voor hun vijanden.

Behalve door het branden van de heide wordt er ook door maaien, bekalken met steenmeel, kleinschalig plaggen en de inzet van een schaapskudde meer variatie op de heide aangebracht.

 RTV Oost deed verslag van het branden. Beelden: RTV Oost

Veilig branden
Van tevoren hebben we de randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Weersomstandigheden zijn van invloed op de keuze van het moment van branden, het mag niet te vochtig zijn en er mag niet teveel wind staan. Bovendien branden we alleen in de vorstperiode. Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond zitten, geen gevaar.

Samenwerking
Samen met de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten werken we samen aan het herstel van het kwetsbare heidelandschap. Dat doen we door verschillende maatregelen te nemen waardoor de kwaliteit van de leefgebieden voor planten en dieren verbetert. De Sallandse heuvelrug is onderdeel van een groot gebied in het midden van Overijssel waarin vijf Europees beschermde natuurgebieden liggen. De Sallandse Heuvelrug spant de kroon met het grootste aaneengesloten droge heidegebied van West Europa te midden van de Lemelerberg, de Borkeld, het Wierdense- en Boetelerveld. Het Overijsselse heidelandschap belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst dat ruimte biedt voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

reageren

geef een reactie

 • Evert Klomp
  1 maart 2019 om 14:22

  Beste kees Jan Westra,

  Gisteren 280119 kwamen we over de toeristenweg aanrijden vanaf Nijverdal en roken al snel een brandlucht en zagen recht van ons Haarlerberg Sprengenberg twee donkere rookpluimen. Vanaf de weg is het niet duidelijk wie daar aan het werk zijn en aangezien er geen waaschuwingsborden stonden heb ik toch voor de zekerheid toch maar even de politie gebeld. Na een aantal minuten geen gehoor via 8844, 112 gebeld maar ook de politie was er niet van op de hoogte de agent meldkamer heeft even contact opgenomen met de brandweer, die wel op de hoogte was. Twee waarschuwingsborden zouden niet misstaan en ook een hoop gebel naar de meldkamer besparen, misschien is een sms alert ook een optie. Beide is nog beter zodat iedereen ervan op de hoogte kan zijn. Brand in zo’n gebied is voor iedereen die er graag komt toch alarmerend!

  Met vriendelijke groet,

  Evert Klomp

 • Otto van Lynden
  27 februari 2018 om 17:37

  Dank u voor dit buitengewone en ook uitvoerige bericht over de heide om ons heen.
  Ik woon nu 20 jaar op de Holterberg en ik wist nooit van alle informatie die u schrijft.
  Het is prachtig mooi dat u en uw mensen de heide zo goed onderhouden om ook op die manier bescherming te boeden voor de dieren die er hun “huis” hebben gevonden.
  Ik blijf hopen op duidelijk minder en veel te snel verkeer op de Toeristenweg van Holten naar Nijverdal, zodat de ree en het korhoen op de Holterberg een goed leven kunnen hebben ; ca. 15 jaar geleden was het prachtig om regelmatig een belangstellende ree in de tuin te zien, dat is al vele jaren niet meer het geval.
  De reëen zijn gevlucht voor het vreselijke geluid van auto’s die op de Holterberg een ware race houden, heel gevaarlijk ook is dit voor fietsers.
  Laten wij daar wat tegen doen, bv. door het plaatsen van flitspalen ; de regering zal daar “rijk” van worden, want het zal dan echt elke dag “regenen” van hoge boetes voor het toenemend aantal verkeersovertreders.
  Er staan borden met de maximale snelheid….30 km p/u.
  Doch de snelheid op de Holterberg die men op deze Toeristenweg aanhoudt is duidelijk 80 – 100 km p/uur !

  Dank voor uw aandacht.

  Otto van Lynden.

  • Boswachter Kees Jan Westra
   27 februari 2018 om 21:41

   Beste Otto,

   Hartelijk dank voor uw reactie. Mooi ook dat de blog u duidelijk maakt waarom we dit soort werkzaamheden uitvoeren. Uw mening met betrekking tot het verkeer op de Toeristenweg en de -soms gevaarlijke- situaties die daar bij komen kijken zijn herkenbaar. Staatsbosbeheer is geen wegbeheerder en strikt genomen dus ook geen partij in het ‘dossier’ Toeristenweg. Als terrein beherende organisatie met gronden aan beide zijden van de Toeristenweg zijn wij wel regelmatig in gesprek met de werkbeheerders (de gemeenten Rijssen – Holten en Hellendoorn). Uw opmerkingen zijn ook de opmerkingen die wij regelmatig onder de aandacht brengen in dit overleg.

   Met groene groet,

   Kees Jan Westra
   Boswachter Salland

 • Liza van Velzen
  10 januari 2018 om 08:59
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog