www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Heide branden voor meer biodiversiteit

9 januari 2018 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
Het heide branden gebeurt op kleine schaal op meerdere plekken. Foto: Arie Rouwhof

Het heide branden gebeurt op kleine schaal op meerdere plekken. Foto: Arie Rouwhof

De brandweer hoeft niet gewaarschuwd te worden als er vanmiddag rookpluimen hangen boven de Sallandse Heuvelrug. Vanmiddag gaan een aantal collega's een aantal hectares heide op de Sallandse Heuvelrug gecontroleerd afbranden. Het gaat om meerdere kleinere vlaktes van totaal ongeveer vijf hectare, in de nabijheid van de Haarlerberg bij Nijverdal.

Ook al kleurt de heide elke zomer prachtig paars. Het is de schijn die bedriegt. Op de Sallandse Heuvelrug staat allang niet meer uitsluitend het voortbestaan van het korhoen op het spel. De grond is verzuurd door stikstof waardoor vele plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.

Meer diversiteit
Gezonde heide is gevarieerde heide. Door heide te branden ontstaat afwisseling in oude en jonge heide en dat levert een grotere diversiteit op van flora en fauna in het hele gebied. Op de plaats waar heide is weggebrand, loopt niet alleen de heide opnieuw uit maar ook zaden in de grond van verschillende planten ontkiemen. En de as die neerdaalt bevat mineralen die de heide hard nodig heeft. Het branden heeft een gunstig effect op allerlei planten en daardoor ook op insecten dat weer voedsel is voor vogels zoals de nachtzwaluw, het korhoen en de roodborsttapuit. Maar ook soorten als zandhagedis en hazelworm zijn gebaat bij meer variatie: zij moeten zich kunnen opwarmen in de zon en hebben beschutting nodig om zich te kunnen verschuilen voor hun vijanden.

Behalve door het branden van de heide wordt er ook door maaien, bekalken met steenmeel, kleinschalig plaggen en de inzet van een schaapskudde meer variatie op de heide aangebracht.

 RTV Oost deed verslag van het branden. Beelden: RTV Oost

Veilig branden
Van tevoren hebben we de randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Weersomstandigheden zijn van invloed op de keuze van het moment van branden, het mag niet te vochtig zijn en er mag niet teveel wind staan. Bovendien branden we alleen in de vorstperiode. Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond zitten, geen gevaar.

Samenwerking
Samen met de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten werken we samen aan het herstel van het kwetsbare heidelandschap. Dat doen we door verschillende maatregelen te nemen waardoor de kwaliteit van de leefgebieden voor planten en dieren verbetert. De Sallandse heuvelrug is onderdeel van een groot gebied in het midden van Overijssel waarin vijf Europees beschermde natuurgebieden liggen. De Sallandse Heuvelrug spant de kroon met het grootste aaneengesloten droge heidegebied van West Europa te midden van de Lemelerberg, de Borkeld, het Wierdense- en Boetelerveld. Het Overijsselse heidelandschap belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst dat ruimte biedt voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

reageren

geef een reactie

  • Liza van Velzen
    10 januari 2018

    Mooi bericht Kees Jan.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog