www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Maatregelen voor herstel heide op de Sallandse Heuvelrug

4 juni 2018 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
Heideherstel op de Sallandse Heuvelrug

Heideherstel op de Sallandse Heuvelrug

De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Overijssel gaan de komende jaren aan de slag om het heidelandschap een impuls te geven. Na de zomer start Staatbosbeheer met het werk. Wij informeren u graag!

Wat is er aan de hand?

De uitstoot door verkeer, industrie en landbouw brengt de biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug ernstig in gevaar. Kleine ammoniakdeeltjes, zwaveloxiden en stikstofoxiden verspreiden zich in het milieu en verzuren de bovenste grondlaag. Sommige planten op de Sallandse Heuvelrug gedijen bij deze stoffen en gaan hierdoor
domineren; andere unieke soorten komen hierdoor in de verdrukking. De bodem is op sommige plekken zo droog en zuur dat planten en dieren moeite hebben om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen.

Wat gaan we doen?

In de komende jaren steken wij de handen uit de mouwen. We versterken het totale ecosysteem en herstellen de variatie die ons heidelandschap zo hard nodig heeft. Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug, behouden blijft en versterkt wordt. Zo maaien, plaggen (bovenlaag van de heide verwijderen) en branden we delen van de bestaande heide. We bekalken de heide ook op bepaalde plekken, om zo de zuurgraad deels op te heffen. Ook ziet u de komende jaren vaker de schaapskudde op de heide lopen. De schapen helpen ons om de heide te onderhouden en meer structuur in de heide te creëren. Daarnaast breiden we de heide uit door delen van het bos te kappen en leggen we kruidenrijke akkers aan. De werkzaamheden worden verspreid over vier jaar uitgevoerd.

September 2018 – april 2019: werkzaamheden in het bos

Na de zomer starten we met de werkzaamheden, onder andere met de kap van een aantal delen van het bos. Door op deze plekken het bos te vervangen door heide, brengen we de heide weer in verbinding met het omliggende landschap. Zo vergroten we het leefgebied van veel soorten en maken we de voedselrijke akkers in het buitengebied weer bereikbaar. We halen overigens niet alle bomen weg: hier en daar blijft een beeldbepalende boom staan. Op onderstaande kaart ziet u om welke delen het gaat (donkerpaars). We starten half september 2018 met de werkzaamheden aan de westzijde tussen de Oude Deventerweg en het ecoduct Twilhaar. In deze periode zal er ook gewerkt worden in het oostelijk deel van de Sallandse Heuvelrug, in de omgeving van de Bergeleidingweg en het Sasbrinkven. De werkzaamheden duren tot medio april 2019. Tijdens de werkzaamheden kunt u enige geluidsoverlast ervaren. Ook kan het uit veiligheidsoverwegingen nodig zijn om tijdelijk paden af te sluiten. Na het kappen van de bomen zal de natuur zich snel aanpassen. Eerst is het nog kaal, maar al snel zal de heide zich uitbreiden, gaan er bloemen en planten bloeien en vinden dieren meer voedsel.

Werkzaamheden najaar 2018

Uitnodiging informatiewandeling

Wij nodigen u graag uit voor een informatiewandeling. Tijdens deze wandeling vertellen wij u graag meer over de noodzaak van deze werkzaamheden en om welk gebied het gaat. Er zijn twee verschillende wandelingen:

Wandeling 1: Maandag 18 juni 19.00 – 20.30 uur

Tijdens deze wandeling nemen we u mee naar het oostelijke deel (ter hoogte van de Bergleidingweg / Sasbrinkven) waar het bos verwijderd gaat worden.

Wandeling 2: Maandag 25 juni 19.00 – 20.30 uur

In deze wandeling staat het deel tussen het ecoduct Twilhaar en de Oude Deventerweg centraal.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl. Vergeet daarbij niet de wandeling van uw keuze aan te geven. U ontvangt voorafgaand aan de wandeling een e-mail met meer informatie.

Blijf op de hoogte!

Meer informatie vindt u op www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel. U kunt zich hier ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief van het Nationaal Park. In deze nieuwsbrief plaatsen wij regelmatig nieuws over de werkzaamheden.

reageren

geef een reactie

 • Pauline de Vries
  15 juli 2018 om 11:36

  Doodzonde dat er weer bomen gekapt gaan worden om het heidegebied verder uit te breiden. Bomen zijn hard nodig, o.a. voor C02 reductie en biodiversiteit. Nederland is het dunst beboste land van Europa. Onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen University & Research heeft vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland tussen 2013 en 2017 met 5400 ha is afgenomen. Dat is 1350 ha per jaar. Het aandeel van Staatsbosbeheer hierin is een afname van 1680 ha (3360 voetbalvelden). Sinds de subsidiekraan in 2014 voor 2/3 is dichtgedraaid moet Staatsbosbeheer zelf inkomsten genereren. Hun taak als natuurbeschermer is daarmee op gespannen voet komen te staan met die van houtleverancier.

  • Boswachter Kees Jan Westra
   16 juli 2018 om 09:31

   Beste Pauline,

   Bossen zijn belangrijk. Onder andere voor CO2-reductie en biodiversiteit. Hier kiezen we voor de heide. Heide is nèt zo belangrijk voor biodiversiteit. We verliezen soorten en dreigen nog meer soorten te verliezen als we geen maatregelen nemen. Dat is de reden om de heide uit te breiden. De enige reden. Inkomsten genereren uit het kappen van bos en heidegebied uitbreiden levert geen geld op; het kost geld.

   Vriendelijke groet,
   Kees Jan Westra

 • JanB
  4 juni 2018 om 15:24

  Lijkt wel heel erg veel te moeten gebeuren in een beperkte periode van vier jaar
  Actief beheer is goed, maar liever niet bij vlagen. Zou continue kleinere projecten van beheer en onderhoud aanpakken niet de voorkeur hebben? En, opvallend, geen woord over de kemphaan…

  • JanB
   4 juni 2018 om 21:27

   Ahum, gelieve korhoen in plaats van kemphaan te lezen…

  • RobL
   5 juni 2018 om 02:14

   Ben het volkomen met JanB eens, voor zover Staatsbosbeheer in het vooruit kan kijken, lijkt het eerder op een grootschalige ontbossing en dat allemaal voor de Korhoender, die hier niet blijkt te gedijen … onderhoudt prima, maar dit is afbraak van onze nu nog prachtige omgeving

  • Boswachter Kees Jan Westra
   11 juni 2018 om 14:31

   Beste Rob,

   Je eindigt met “onze nu nog prachtige omgeving”. Juist daar is het ons om te doen, om onze omgeving prachtig te houden… Nemen we nu geen maatregelen, dan verdwijnen er nog meer soorten van de Sallandse Heuvelrug. Het Korhoen is daar inderdaad symbool van geworden, maar dat zouden net zo goed andere soorten kunnen zijn. Wellicht tot 18 of 25 juni?

   Vriendelijke groet!

  • Boswachter Kees Jan Westra
   11 juni 2018 om 14:18

   Hallo Jan,

   Als je het zo leest lijkt het misschien alsof dit ‘beheer bij vlagen’ is. Echter het plaggen, maaien en branden van de heide gebeurt al veel langer op grotere en kleinere schaal. Dus er is wel degelijk sprake van actief, voortdurend beheer. En ja, bij deze maatregelen hoort ook het uitzetten van Korhoenders uit Zweden. Het Korhoen staat symbool voor veel meer soorten flora en fauna die (dreigen te) verdwijnen, niet alleen op de Sallandse Heuvelrug, maar in veel meer gebieden. Graag nodig ik je uit voor één van de excursies op 18 of 25 juni a.s.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog