www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug: De stand van zaken

18 december 2018 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
Een zandplek gemaakt op de Sallandse Heuvelrug

Een zandplek gemaakt op de Sallandse Heuvelrug

Wanneer u de afgelopen maanden over de Sallandse Heuvelrug heeft gewandeld of gefietst kan het u niet ontgaan zijn dan er op veel plekken hard gewerkt wordt. Het kappen van het bos aan de Paltheweg bij Haarle, de Bergleidingweg, Rietslenkpad en Holterweg in Nijverdal is inmiddels afgerond en er zijn verbindingen gemaakt met het omliggende open landschap. Wat rest zijn grote rolstapels boomstammen en grote bulten met top- en takhout langs de paden. Deze worden de komende tijd opgeruimd.

Afvoeren van het hout

De boomstammen worden in de komende maanden afgevoerd. Hoe en wanneer dit gebeurt is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van vervoerders en de vraag van houtzagerijen. Het top- en takhout wordt op bulten gelegd en wordt ter plaatse versnippert. Uiteindelijk is het top- en takhout bestemd voor de Bio Warmte Centrale. We verwachten dat het top- en takhout begin februari is verwerkt tot snippers, waarna ook de snippers in delen wordt afgevoerd. Eén en ander is afhankelijk van de werkplanning van de aannemer en de weersomstandigheden.

Verhuizing Herford-koeien Holterweg

De Herford-koeien die liepen in het begrazingsgebied aan de Holterweg, zijn enige tijd geleden verhuisd naar elders. De begrazing met Herford-koeien is in dit deel van de Sallandse Heuvelrug gestopt. Met de verhuizing van de Herford-koeien hebben de rasters hun nut verloren en deze zijn kortgeleden dan ook opgeruimd. De begrazing van dit deel wordt overgenomen door de schaapskudde van André Kuhn.

Zandplekken voor insecten en reptielen

Op verschillende plekken op de heide worden andersoortige werkzaamheden uitgevoerd. Er worden o.a. zandplekken gemaakt voor zandhagedissen en insecten als Mierenleeuw en Bijenwolf. Benieuwd waarom we dat doen? Kijk voor een toelichting van onze boswachter ecologie Ton Klomphaar naar het volgende filmpje:


Beeld: Vroege Vogels (BNNVARA)

Plaggen en chopperen

Daarnaast wordt er op bepekte schaal delen van de heide geplagd. We plaggen de heide door de bovenste grondlaag met begroeiing (vaak Vossenbes) te verwijderen. Dit doen we ten behoeve van verjonging van de Jeneverbes. De Jeneverbes is een soort die maar moeilijk verjongt. Door te plaggen hopen we de soort vooruit te kunnen helpen. Er worden ook delen van de heide gechoppert. Chopperen is het verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag. Door het chopperen hopen we op een aantal plaatsen heide te bevoordelen ten opzichte van de Vossenbes. Verschillende insecten profiteren van meer heide en minder Vossenbes.

Grond die vrijkomt bij bovenstaande werkzaamheden wordt gebruikt voor de aanleg van een geluidswal rondom Natuurkampeerterrein Twilhaar. Gasten op het Natuurkampeerterrein ervaren in toenemende mate overlast van de drukte op de N35. Met de aanleg van een geluidswal hopen we die overlast te verminderen.

Helaas, de paden zijn soms slecht begaanbaar. We doen ons best dit tot een minimum te beperken en repareren de paden zodra dit kan.

Tijdelijk overlast

Al deze werkzaamheden, zorgen naast de reguliere werkzaamheden, voor veel drukte in het gebied. Daarbij kan het zo zijn dat u overlast ervaart door geluidsoverlast en/of kapot gereden paden. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken en kapot gereden paden te herstellen zodra het kan.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en alvast een mooi 2019 toe!

Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer Team Salland
(sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl)

reageren

geef een reactie

 • pj v d velden
  18 december 2018 om 18:01

  waarom snippers niet verspreiden in het bos heel dun , evt een a twee jaar opslaan eerst ivm stiksof ontrekking ! goede humes in de toekomst voor het bos !

  • Boswachter Kees Jan Westra
   19 december 2018 om 09:02

   Door de snippers hier te weer te verspreiden verrijken we de bodem, in plaats van deze te verschralen, wat hier de bedoeling is.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog