www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Reddingsplan natuur en landbouw

26 april 2019 boswachters in Overijssel

Zonder enige politieke of ambtelijke inbreng ligt er een breed gedragen plan die de toekomst van natuur en landbouw in Overijssel moet veilig stellen. Nooit eerder is er zo’n ingrijpend plan in de provincie opgesteld van onderop, rechtstreeks uit de samenleving. Geen sombere opsomming van problemen, maar een routekaart voor een gestaag herstel van biodiversiteit. Gemaakt door een dwarsdoorsnede van de maatschappij: boeren, de wetenschap, particuliere grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties. De politiek hoeft zich alleen maar aan te sluiten.

Het debat over de aantasting van biodiversiteit is minstens zo belangrijk als het klimaat. De maatschappelijke noodkreet om gezamenlijk biodiversiteitsverlies te stoppen en te herstellen en te werken aan klimaatopgaven wordt steeds sterker. Het plan ’Rijp en Groen Overijssel’ richt zich op natuur inclusieve landbouw: de transitie die nodig is om agrarische bedrijven ecologisch robuust te krijgen voor de toekomst. Waarbij de kern is dat landbouw hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu niet belast èn zorgt voor verbetering van biodiversiteit.

Van voedselfabriek naar circulair voedselsysteem

De lat ligt hoog. “De urgentie is groot om de productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor landschap, biodiversiteit, vruchtbare bodems en een aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. Dit is ons toekomstbeeld, overtuigt Elke Kunen van Staatsbosbeheer. In het plan wordt uitgegaan van een fundamentele ombuiging van het huidige landbouwsysteem. Dat vergt een langdurig proces waarbij een financiële impuls van 6 miljoen euro per jaar wordt gevraagd, voor de komende 6 jaar. ‘Boeren ervaren waardering voor hun werk en zien dat via de groene diensten die ze leveren terug in hun portemonnee’, zegt Carla Evers, bestuurslid bij LTO Noord.

Informateur aan zet

Brede samenwerking is noodzakelijk voor herstel van natuur en landschap. Nederland zal weer rijker worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, particuliere grondeigenaren (die boven de 50 procent van bos en natuur in Overijssel beheren) en natuurorganisaties, maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. We willen samenwerken om biodiversiteit in natuurterreinen, op het boerenland, langs sloten en wegen te laten toenemen.

Deze week werd het Overijsselse Deltaplan voor biodiversiteitsherstel ‘Rijp en Groen Overijssel’ aangeboden aan Bart Krol, informateur van de provincie Overijssel. De tijd is rijp om de maatschappij brede beweging voor biodiversiteitsherstel te omarmen. Laten we hopen dat Krol het plan onderdeel laat uitmaken van het coalitieakkoord.

Meer weten?

Bekijk hier de nieuwsreportage “Miljoenenplan moet groene ramp op het platteland voorkomen” van RTVoost.

De initiatiefnemers

reageren

geef een reactie

 • Roelof Heringa
  26 april 2019 om 20:17

  Samenwerking is toe te juichen. 1e stap: onmiddellijk stoppen met doodspuiten van graslanden, mest injecteren in ( beoogde ) weidevogelgebieden en gebruik van neonicotinoïden!
  (oud-medewerker Staatsbosbeheer)

 • Gerhard Groen
  26 april 2019 om 19:58

  Het is volgens mij een sterk plan in opzet en denkwijze! Door samenwerking van alle partijen is veel meer te bereiken! En de nadruk op verbindend land tussen natuurgebieden biedt de natuur een grotere kans. Politiek, maak het waar!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog