www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Akkertjes voor biodiversiteit

10 mei 2019 Boswachter Ine Nijveld in Overijssel
biodiversiteit

Foto's: Arie Rouwhof

Deze week was er volop media-aandacht voor de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. De natuur staat onder druk en achteruitgang van de biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug heeft al jaren onze aandacht. Door tal van maatregelen proberen wij de heidekwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen is het beheren van heide-akkertjes en biologische graanakkers.

Heide-akkertjes

Afgelopen dagen hebben we de kleine akkertjes op de heide van de Sallandse Heuvelrug weer ingezaaid. We noemen het heide-akkertjes, maar het zijn eigenlijk kleine percelen van maximaal 0,5 hectare groot waar we verschillende bloemsoorten inzaaien, zoals klavers, kamille, boekweit en wikke. Deze bloemen zijn met hun nectar en stuifmeel een gedekte tafel voor veel verschillende insecten. De insecten zijn op hun beurt weer een voedselbron voor vele vogels, andere insecten en dieren zoals reptielen en amfibieën. Door het inzaaien van de akkertjes ‘nodigen we insecten uit’ om naar de heide te komen.

Ruigte

Eén keer in de 4 jaar wordt er wat mest uit de schaapskooi opgebracht, eventueel aangevuld met biologische stalmest. Slechts 1/3 deel van de akker wordt ingezaaid. Het jaar erop wordt er weer 1/3 deel ingezaaid, en weer een jaar later komt de rest van de akker aan de beurt. De oude bloemplanten blijven staan. Zo ontstaan er ruige stukjes waarin veel zaden te vinden zijn, die in het najaar en winter gegeten worden door vogels als de geelgors, putter, kneu en leeuweriken.

Graanakkers

Naast de kleine akkertjes op de heide hebben we ook wat grotere akkers aan de randen van het gebied, bij Haarle, Helhuizen, Zuna en bij de schaapskooi Twilhaar. Hier wordt op biologische wijze graan verbouwd met daartussen ook klaprozen, korenbloemen, kamille en andere wilde bloemen. Deze akkers worden in tegenstelling tot de heide-akkertjes wel geoogst. Van het graan wordt brood gebakken.

Meer weten over de maatregelen die wij treffen voor heideherstel?
– www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel
– www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug

reageren

geef een reactie

 • W.M. van Lieshout
  11 mei 2019 om 17:20

  Wat goed om dit te lezen. Ook bij mij komen de eerste groensprietjes uit de grond. Als het goed is komen er diverse bloemen te bloeien en ik hoop dat de enkele bij van nu, straks veel bezoekers krijgen.

  • Ine Nijveld
   13 mei 2019 om 09:11

   Dat hoop ik ook Wil. Bedankt voor je reactie!

 • Ine Nijveld
  10 mei 2019 om 16:53

  Bedankt voor je reactie Roelof. Alle dieren en bloemen die bij het heidebiotoop horen hebben hier baat bij 😉

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog