www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Staatsbosbeheer plant 50.000 bomen in Overijssel

30 maart 2020 Boswachters in Overijssel

Staatsbosbeheer is gestart met de aanplant van nieuw bos in Overijssel. Op verschillende locaties in Salland en het Vechtdal is ruimte gemaakt voor totaal 10 hectare nieuw bos. Het is het begin van meer nieuw bos in Nederland. Staatsbosbeheer vindt meer bos belangrijk en neemt daarom zelf het voortouw om op eigen grond 5.000 hectare nieuw/extra bos te planten.

In Limburg is het eerste nieuwe bos al een feit en later dit jaar wordt er in andere provincies nieuw bos aangeplant. Ook in Overijssel volgt meer bos: Staatsbosbeheer heeft in Overijssel een selectie gemaakt van locaties voor volgend plantseizoen en de jaren er na. Geschikte locaties zijn enerzijds gebieden of beheertypen die zich ecologisch niet goed ontwikkelen, bijvoorbeeld minder waardevolle graslanden. Anderzijds zijn het locaties waar bos rond bijvoorbeeld woongebieden een kwaliteitsimpuls zou betekenen.

Klimaat
Meer bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame productie van hout en recreatie. Het draagt ook bij aan de kwaliteit van het landschap, waterbuffering, de gezondheid van Overijsselaars en de aantrekkingskracht voor toeristen. Het nieuwe bos is klimaatbestendig, bos met verschillende soorten bomen die beter tegen droogte, warmte en ziekte kunnen.

Nieuw bos en compensatiebos
Het nieuwe bos sluit aan bij de ambitie van de provincie Overijssel om 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel maar telt niet mee voor die 1,1, miljoen. Die komen er extra bij. Dat betekent overigens ook dat de provincie Overijssel in sommige gevallen toestaat dat er in het kader van natuurontwikkeling in bepaalde gebieden ook bomen gekapt worden. Die worden op meer geschikte locaties opnieuw aangeplant. Dit zo genoemde compensatiebos komt voort uit de ambitie van de provincie Overijssel om alle boskap in het kader van Natura 2000 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 te compenseren.

Buitenfonds
De nieuwe bossen van Staatsbosbeheer in Overijssel worden mede betaald door Rabobank, Peterson and Control Union en Bleeker & de Jong Dealeroccasions. Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met het Buitenfonds. Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Meer weten
Lees op onze website  meer informatie over 5000 hectare nieuw bos in Nederland. Bekijk hier op YouTube waarom we werken in het bos en bomen planten en kappen en lees het lente nummer van het Staatsbosbeheer Magazine die volledig is gewijd aan het bos. Hier krijg je online een inkijkje.

reageren

geef een reactie

 • Torsten Pieper
  4 maart 2021 om 22:11

  De afgelopen 50 jaar was ik regelmatig te vinden in het Staatsbos te Hardenberg. Fietsen en wandelen, zomer of winter, alleen of met familie, altijd weer fijn. Wat mij opvalt is dat de laatste jaren wel heel veel bomen overal in het bos zijn verdwenen. Het moet jaarlijks zeker om duizenden, zo niet tienduizenden bomen gaan. En dat zijn niet alleen de bomen die door stormen zijn omgewaaid. Sterker nog, die blijven vaak liggen, en gezonde bomen verdwijnen. Overal kun je nu honderd of tweehonderd meter het bos inkijken waar dat vroeger beslist niet kon. Overal zijn plekken met oranje of blauwe stippen op de bomen die gekapt gaan worden. Ooit is uit hoofde van de toen zo belangrijk geachte “robuuste zone” al eens vele hectaren aan bos rigoureus gekapt, de kale plekken zijn er nog. Vele dieren hebben hier hun thuis gehad. Ik begrijp dat het Staatsbos ooit bedoeld is als productiebos, maar is het niet net zo belangrijk bomen zo veel mogelijk te laten staan, als nieuwe bomen te planten? Ik lees wel regelmatig berichten over goede bedoelingen als aanplant, maar ondertussen ronken de dieselmotoren van de bomenzaag- en transportmachines maar door, nu al jaren lang. Het Staatsbos is veranderd, en voor mij niet ten goede.

 • Hans Hoppen
  30 maart 2020 om 23:27

  jammer dat men de soorten niet vermeld !

  • Boswachters
   31 maart 2020 om 07:32

   Hoi Hans, het gaat om een bonte verzameling van bomen. Vroeger bestonden de zogenoemde bosvakken vaak uit één enkele boomsoort. Tegenwoordig planten we bosvakken met verschillende soorten. Zo krijg je gevarieerd bos. Het maakt bossen aantrekkelijker voor meer planten en dieren. Maar ook beter bestand tegen ziektes, plagen, stormen en klimaatveranderingen. Hoe meer verschillende boomsoorten, hoe groter de kans dat een aantal het volhouden bij veranderende weersomstandigheden. Variatie in soorten bomen is belangrijk voor een veerkrachtig bos. We werken in ons beheer aan verjonging en variatie. Het gaat hier om combinaties van de volgende soorten: gewone esdoorn, wintereik, linde, witte els, vuilboom, gewone lijsterbes, zomereik, robinia, veldesdoorn, ruwe berk, meidoorn, zoete kers.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog