www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Berichten met de tag:
nieuw bos

Overijssel

Even op adem komen

Over twee oude Lindebomen en nieuw bos, ziekten, plagen en fris groen blad. Over slaapknoppen en een wakkere boswachter. Mijmer mee met Nico Arkes, boswachter in het Vechtdal.

lees meer
Overijssel

Staatsbosbeheer plant 50.000 bomen in Overijssel

Tussen nu en 2030 plant Staatsbosbeheer 5.000 hectare nieuw bos. Vandaag is begonnen in Overijssel waar dit voorjaar 10 hectare nieuw bos wordt gepland. Dat zijn maar liefst 50.000 bomen! De nieuwe bossen zijn klimaatbestendig. Bossen met verschillende soorten bomen die samen beter tegen droogte, warmte en ziekte kunnen.

lees meer
Aan Zee

Nieuw bos in Zeeland, sponsor investeert 100 hectare

De komende jaren zal er door een investering van De Hoop Terneuzen in totaal 100 hectare bos in Zeeland bijkomen. Het nieuwe bos legt CO2  vast en levert daarmee een structurele bijdrage aan het terugdringen ervan (gemiddeld 10 ton CO2 per hectare per jaar) die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. De Hoop Terneuzen streeft naar een duurzame ontwikkeling en zorg voor de omgeving. Daarom draagt zij bij aan de investering van bosaanplant in Zeeland.

lees meer
Rivierengebied

Nieuw bos voor de Rampert, hoera!

Vandaag zijn we gestart met planten van nieuw bos in de Rampert; goed nieuws! Dit helpt in de strijd tegen klimaatverandering doordat bomen koolstof uit de lucht opslaan. Hiermee kunnen zij CO2 in de atmosfeer verminderen.

lees meer
Limburg

Staatbosbeheer plant 17 hectare nieuw bos in Limburg

Staatsbosbeheer plant in het voorjaar van 2020 op 10 locaties in Limburg nieuw bos.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog