www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Natuurontwikkeling in de Steendert

13 december 2022 Boswachter Elyssa Henderson in Rivierengebied

Staatsbosbeheer wil het natuurgebied De Steendert van 90 hectare bij Est verder ontwikkelen zodat het toekomstbestendig en afwisselender wordt voor mens, plant en dier. Op 7 december was de tweede bijeenkomst over natuurgebied de Steendert waar Staatsbosbeheer een eerste ontwerpschets presenteerde.

Onze wens is een mooi landschappelijk gebied met afwisseling van openheid en bos. Met ruimte voor poelen, nieuw bos en de waterplassen met rietkragen en de molen. We willen recreanten ruimte geven om hiervan te kunnen genieten, zowel ’s winters als ’s zomers. Dat kan bijvoorbeeld door betere parkeerplaatsen, picknicktafels, wandelpaden, of een hondenlosloopgebied. Het moet daarbij niet te druk worden. Het gaat om extensieve recreatie. Een gebied dat de waarde van de molen behoudt en waar we bijdragen aan CO2 vastlegging in het toekomstig bos. We doen dit in afstemming met de omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied, daarvoor organiseerden we enkele gebiedsbijeenkomsten. We zouden graag ook kinderen betrekken in dit plan zoals bijvoorbeeld een boomfeestdag bij het planten.

Gebiedsbijeenkomsten

In een eerste bijeenkomst in juli maakten we deze wens voor een kwaliteitsimpuls voor de Steendert kenbaar met de vraag aan belanghebbenden voor hun input. Er zijn die eerste avond door de aanwezigen veel opmerkingen en wensen  meegegeven. Aan de hand daarvan zijn we aan de slag gegaan met het maken van een ontwerp. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst hebben we ook om de tafel gezeten met de gemeente, provincie en dorpstafels.

Eén van de opmerkingen die diverse partijen aandroegen is dat aanplant van bomen de weidsheid rondom de plas aantast. Daarom  is in de ontwerpschets gekozen om in het gebied rond de molen, deze openheid te koesteren en versterken en ook de molen mooi in het zicht te houden.

Tweede bijeenkomst

Er waren ruim 50 aanwezigen op 7 december, waaronder wethouder Joke van Vrouwerff en ambtenaren van de gemeente West Betuwe, afgevaardigden van de dorpstafels Est en Ophemert, Vereniging tot behoud van het Lingelandschap, Waterschap Rivierenland, agrariërs, buren en andere gebruikers van het gebied. Na de presentatie zijn aan de hand van de eerste ontwerpschets ideeën uitgewisseld met de projectleider, landschapsarchitect en boswachters van Staatsbosbeheer. Deze ideeën nemen we mee naar een eindontwerp. Hierna, begin 2023, volgt nog aanvullend archeologisch onderzoek. In de tussentijd gaan we op zoek naar sponsoren. De verwachting is dat in het voorjaar van 2023 de vergunningen worden aangevraagd.

Schetsontwerp natuurontwikkeling de Steendert

Het schetsontwerp bevat circa 37 hectare nieuw bos, een hondenlosloopveld aan de westkant, wandelpaden en bescheiden parkeergelegenheid. Het huidige grasrijke gebied kan baat hebben bij meer afwisseling van bos, struwelen en grasland. Het uitgangspunt is om extensieve recreatie te faciliteren. Daarom zijn er bijvoorbeeld geen paardrijdroutes of mountainbikeroutes in meegenomen. Kortom, de reacties op het ontwerp waren verdeeld, en er klonk zowel enthousiasme als gereserveerdheid. Gelukkig was er meer enthousiasme dan tijdens de eerste bijeenkomst.

Werkzaamheden regulier beheer 2023

Het komende jaar zullen er beheerwerkzaamheden plaatsvinden in de Steendert. Deze staan los van het project voor de ontwikkeling van het gebied en behoren tot beheer dat eens in de zoveel jaren gebeurd. Zo worden bijvoorbeeld de populieren aan de Steendertse Uitweg verwijderd, omdat deze tegen het einde van hun levensduur zijn. Struiken en wilgen rondom de plas worden gedeeltelijk afgezet, om de weidsheid rondom de plassen te waarborgen en dichtgroeien van de plassen te voorkomen. In het populierenbos wordt een deel gerooid. Rondom de plas staat veel reuzenberenklauw, een prachtige plant die je niet aan wil raken. Er komen waarschijnlijk schapen rond de plas te lopen, en zo de berenklauw in toom te houden. In het rood zijn de locaties waar gewerkt gaat worden aangegeven.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkeling? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar dewaarden@Staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog