www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Natuurherstel van heide en zeldzaam blauwgrasland in Twente

7 september 2022 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
Een nat Stroothuizen, mei 2022 (Foto: Bekhuis fotografie)

Een nat Stroothuizen, mei 2022 (Foto: Bekhuis fotografie)

In opdracht van de provincie Overijssel start Staatsbosbeheer half oktober met het verwijderen van opslag in het natuurgebied Punthuizen-Stroothuizen en Het Beuninger Achterveld, gelegen tussen Denekamp, Beuningen en de Duitse grens. Het zijn voornamelijk jonge grove dennen en berken die zich spontaan hebben uitgezaaid en de heide en blauwgraslanden overgroeien. De meeste dikkere bomen blijven staan, waarmee het oorspronkelijke half open heide landschap weer wordt hersteld.

De snelgroeiende den en berk verdampen veel water. Het verwijderen er van is één van de maatregelen die het samenwerkingsverband (provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, LTO Noord, de gemeente Dinkelland, de gemeente Losser en Waterschap Vechtstromen) neemt om verdroging van het kwetsbare natuurgebied tegen te gaan. De blauwgraslanden in Punthuizen en Stroothuizen vormen samen ongeveer een tiende deel van het totaal aan blauwgrasland in Overijssel en het gebied is daarmee een belangrijke groeiplaats.

Ligging Punthuizen Stroothuizen
Ligging van Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld

Zuinig zijn op blauwgrasland

Om de bijzondere natuur in deze gebieden te behouden en te versterken, worden een aantal maatregelen genomen. Het verwijderen van opslag is slechts één van de maatregelen. Natuurlijk zijn er sinds jaar en dag natuurbeheerders in de vorm van een schaapskudde in het gebied aan het werk. De schapen helpen het gebied open te houden en dat is weer goed voor de biodiversiteit in het landschap.

We gaan in een later stadium ook greppels en sloten dempen om het water in het gebied beter vast te houden. Op sommige plekken brengen we de oorspronkelijke laagten, slenken, in het gebied terug. Alles met als doel de unieke natuur in Punthuizen, Stroothuizen en Het Beuninger Achterveld te behouden voor het nageslacht. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van dit bijzondere natuurgebied.

Beenbreek (Foto: Bekhuis fotogtrafie)
Beenbreek (Foto: Bekhuis fotografie)

Verdamping van grondwater tegengaan

Jonge berken en grove dennen verdampen enorm veel grondwater in het groeiseizoen. Zeker in droge jaren, zoals we die dit jaar en de jaren 2018, 2019 en 2020 hebben meegemaakt, verdwijnt er veel grondwater. Zeldzame plantensoorten als bijvoorbeeld Parnassia, Blauwe knoop, Beenbreek, Spaanse ruiter en Klokjesgentiaan kunnen op dit moment elke drup grondwater goed gebruiken, het zou doodzonde zijn als we deze soorten kwijtraken.

Klokjesgentiaan (Foto: Bekhuis fotografie)
Klokjesgentiaan (Foto: Bekhuis fotografie)

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf half oktober tot uiterlijk half december, maar het streven is om de werkzaamheden in ieder geval voor de jaarwisseling af te ronden. We hebben te maken met een heel kwetsbaar gebied. We willen zorgvuldig werken en dat kan alleen als het niet nat is, anders kunnen de machines schade aanrichten. Daarom willen we de werkzaamheden zo snel mogelijk afronden.

Gebied blijft toegankelijk

Overlast voor omwonenden en recreanten proberen we tot een minimum te beperken. Het is niet nodig om paden af te sluiten. Het wandelpad tussen de klootschietbaan en de Vrijdijk blijft toegankelijk. Vanaf onder andere de Holtweg, Strengeveldweg en Vrijdijk zijn de werkzaamheden goed te volgen.

Vragen over de werkzaamheden?

Meer informatie over de noodzaak van deze werkzaamheden is te vinden op de website van de provincie Overijssel.

reageren

geef een reactie

  • Gerrit
    8 september 2022 om 18:27

    Nou Kees Jan, het lijkt mij een mooi gebied, ook nu er een kaart bij zit,weten we waar het ligt.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog