www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Berichten met de tag:
klimaatverandering

Overijssel

Populatie Nachtzwaluwen op de Sallandse Heuvelrug blijft stabiel

Populatie nachtzwaluwen op Sallandse Heuvelrug is stabiel, zo bleek uit tellingen eind juni en begin juli.

lees meer
Limburg

Staatbosbeheer plant 17 hectare nieuw bos in Limburg

Staatsbosbeheer plant in het voorjaar van 2020 op 10 locaties in Limburg nieuw bos.

lees meer
Zuid-Holland

Boomklever

Als boswachter merk ik dagelijks dat, net als de boomklever, mensen bijzonder gehecht zijn aan oude bossen. De afgelopen jaren zijn er heel wat stappen gezet en ommetjes gemaakt in de Nederlandse natuur. We beseffen dat de leefwereld van planten en dieren een enorme bron voor ons welzijn is. Voor mij zijn zowel de boomklever die langskomt aan mijn raam als de mails waarin mensen zorgen uiten over hun dierbare bossen mooie signalen. Dat is waarom we zo hard werken aan het behoud en de uitbreiding van bossen.

lees meer
Zuid-Holland

Naaldbomen in het Haagse bos

Al sinds mensenheugenis ligt er op de plaats van het Haagse Bos een bos. Door klimaatverandering staat de Nederlandse natuur onder druk. Om dit bijzondere bos te behouden en toekomstig bestendig te maken werken we aan het vergroten van de diversiteit. Zo creëren we door zorgvuldig bosbeheer meer variëteit in licht en donker, jong en oud en vergroten we de soortenrijkdom door het inbrengen van soorten die kansen voor ander dieren en planten mogelijk maken. Zo zijn onlangs drie soorten naaldbomen aangeplant.

lees meer
Biesbosch

Winterse bloeiers

Het aanhoudende, zachte winterweer is meerdere malen onderwerp van gesprek. In steden en dorpen bloeien tientallen wilde- en verwilderde planten. Hebben al die bloeiende planten iets van doen met klimaatverandering of is de natuur gewoon van slag? Bloeiende planten We zijn geneigd om al die bloeiende planten in verband te brengen met klimaatverandering maar is […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog