www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Houtoogst in het Groesbeekse Bos

6 oktober 2020 Boswachter Tim Hogenbosch in Rivierengebied

In oktober start Staatsbosbeheer met de houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund. Op enkele plaatsen worden stukjes bos verjongd. Tijdens een excursie voor belanghebbenden legt de boswachter uit wat er gaat gebeuren tijdens deze houtoogst.

De werkzaamheden

Het Groesbeekse bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Recreatie en bescherming van de natuur gaan er hand in hand met houtoogst. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei.  Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos ook verjongd. Een veerkrachtig bos kent naast meerdere soorten bomen ook meerdere jaargangen. Om een stuk bos te verjongen worden de bomen op een bepaalde plek geoogst. Soms worden naderhand nieuwe bomen aangeplant.

Hootoogst Groesbeekse Bos 2020
Klik op de kaart om deze te vergroten

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Deze bomen worden vaak voorzien van een markering door middel van lint.

Rode en blauwe stippen op de bomen

Toekomstbomen

Tijdens een wandeling door het bos kan je stuiten op bomen voorzien van een stip op streep met rode verf. Het aanbrengen van de stippen wordt ‘blessen’ genoemd. Daarbij wordt verschil gemaakt in kleur en symbool. Een boom krijgt niet zomaar een stip. De keuze om een boom wel of niet te blessen wordt zorgvuldig afgewogen. Bomen met een rode streep of stip worden geoogst. De rode stip geeft aan dat de boom mag worden geoogst. De streep markeert een ‘dunningspad’. Dit is een pad waar de oogstmachine overheen zal rijden. Op deze manier rijdt de machine zo min mogelijk door de bosvakken.
Bomen met een blauwe stip zijn geselecteerd als toekomstboom en blijven dus voorlopig staan. Het blessen wordt meestal al ruime tijd van te voren gedaan maar wordt vlak voor de oogst nogmaals gecontroleerd.

Werk in uitvoering

Dampend bos

Tijdens de werkzaamheden in het bos zullen wegen en paden veelal opengesteld blijven. Het kan wel voorkomen dat tijdelijk een pad wordt afgesloten ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker. Bij het uitvoeren van deze boswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel. Paden kunnen tijdelijk slechter begaanbaar zijn door kuilen en modder. Deze worden zodra de werkzaamheden zijn afgerond hersteld.

Excursies

Gemengd bos

Op maandag 12 oktober zal er een excursie worden georganiseerd voor geïnteresseerden. De boswachter neemt je mee door het bos waar de werkzaamheden plaats gaan vinden.

Maandag 12 oktober:
– Aanvangstijd: 14.00 uur
– Eindtijd: 16.00 uur

Maandag 12 oktober:
– Aanvangstijd: 18.30 uur
– Eindtijd: 20.30 uur

Je kan je aanmelden door een email te sturen naar rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van ‘excursie Groesbeeksebos’.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020. Let op! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Tijdens de excursies houden wij ons aan de door RIVM opgestelde Corona- maatregelen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/bosenhout ,
of neem contact op via;
T: 024-6221767
E: rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

 • Frans
  24 oktober 2020 om 20:09

  Goede informatie voor alle bezoekers door deze uitleg en bedankt voor de 2 rondleidingen met uitleg,

 • Arina
  7 oktober 2020 om 08:04

  Interessant en leuk om te lezen!

 • Anton van Veldhuijzen
  7 oktober 2020 om 07:55

  Leuk en interessant om te lezen Tim, eindelijk weet ik waar die stippen en strepen op duiden. Klinkt als een zorgvuldig plan. Succes