www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Meer nieuw bos!

23 februari 2022 Boswachter Elyssa Henderson in Rivierengebied
Jonge aanplant van nieuw bos

Jonge aanplant van nieuw bos

Dit bos is onderdeel van de ambitie van Staatsbosbeheer om tot 2030 landelijk 5000 hectare nieuw bos te creëren. Opgeteld gaan er deze winter bijna 46.000 bomen in Betuwe West de grond in. Wat er nu nog uitziet als kleine sprieten in een grasland, zal er over een aantal jaar al veel bosachtiger uitzien!

Boompje groot plantertje dood

Zoals het gezegde luidt: nieuw bos kost tijd. Tegen de tijd dat de nieuwe aanplant groot is, zijn we zo 30 jaar verder. Natuurgebied ’t Broek was als eerste aan de beurt. Zichtbaar vanaf de A2 bij knooppunt Deil en onder de windmolens, staan de eerste jonge bomen in de grond. Omheind door een hoog hekwerk dat het eerste aantal jaren het jonge plantsoen beschermd tegen knabbelende reeën. Na een jaar of vijf zullen de bomen groot genoeg zijn en opgewassen tegen de hongerige mondjes van het veelvuldige wild. Dan kan het raster weg. Na een jaar of 10 zijn de bomen gemiddeld 15 meter hoog en tegen de 15 jaar begint het echt op een bos te lijken, met struiken en hoge boomkronen.

Voorbereidende werkzaamheden: plaatsen raster
Voorbereidende werkzaamheden: plaatsen hekwerk

Multifunctioneel bos

Overal in Nederland werkt Staatsbosbeheer aan gevarieerd bos dat in de toekomst meerdere belangen voorziet. Bossen hebben vaak verschillende functies, zoals productie, recreatie en voor de ecologische waarde en biodiversiteit. Meestal hebben bossen meerdere functies tegelijk, zoals het jonge bos in ’t Broek. Een deel is een variatie aan soorten voor de natuur met daartussen vlakken met populieren om te voorzien in de vraag naar hout. Over 30 jaar zullen onze opvolgers en Nederland hier profijt van hebben, omdat de bomen tot die tijd bos vormen.

En de andere locaties?

In natuurgebied de Rampert bij Kerkwijk, is 2,1 hectare bos geplant. Dit bos is deels gefinancierd door CS Digital Media. We zien een toenemend enthousiasme vanuit het bedrijfsleven om bij te dragen aan meer nieuw bos in Nederland. Via Stichting het Buitenfonds kunnen bedrijven financieel bijdragen door te investeren in groen.

Het grootste nieuwe bos is in het Beesdse veld onder Culemborg met 9,6 hectare. Voor alle plekken geldt dat het eerst graslanden waren. Deze hectares nieuw bos zijn onderdeel van de ambitie van Staatsbosbeheer om tot 2030 landelijk 5000 hectare nieuw bos te creëren. Meer informatie hierover kan je vinden op de landelijke site van Staatsbosbeheer.

Hoe gaat het planten in de praktijk?

Het begon in januari met de levering van de bestelde bomen. Op een aantal pallets waren 45,805 kleine bomen in wording opeen gepakt. ’s Ochtends, in het donker, begonnen we met het uitpakken, tellen en inkuilen. Er kwam een hele variatie aan soorten tevoorschijn met inheemse loofhoutsoorten zoals zomereik, haagbeuk, zwarte els, zoete kers en struikvormers zoals hazelaar, meidoorn en vlier. Eerst werden de bomen ingekuild. Dat is het tijdelijk in zand zetten van de wortels tot de dag van het daadwerkelijk planten. Dat voorkomt dat de wortels uitdrogen.  Vervolgens begon het planten de week erop.

inkuilen van de bomen
inkuilen van de bomen

In het grasland werd met een trekker met plantmachine een baan van 60 cm breed gefreesd. Gelijk erna werden de bomen erin geplant. Aan weerszijden van de plantstrook bleef de grasmat intact, wat zorgde dat de trekker over het gras reed. Het nadeel van planten in een intacte grasmat is dat de wortel van het jonge boompje de concurrentie strijd aan moet gaan met een meestal oude graszode. Deze graszode laat weinig water door waardoor het boompje het sneller zal verliezen. Deze plantmethode is goed bevallen. In de komende jaren zien we hoe het uitpakt voor het nieuwe bos.

Trekker met plantmachine
Trekker met plantmachine

Zo nadert het einde van het plantseizoen dit jaar weer. We gaan nu over in het broedseizoen. Het is vanaf medio maart belangrijk om de natuur zo veel mogelijk rust te bieden zodat ouders hun jongen groot kunnen brengen!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog