www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Kokkels doen het goed

17 september 2012 bertcorte in Rottum

Uit een telling blijkt dat in de Waddenzee dit jaar heel veel kokkels liggen. Dat is goed nieuws voor broedvogels en vooral voor trekvogels, die hier tijdens hun duizenden kilometers lange trektocht komen bijtanken. Er ligt een recordoppervlak aan kokkelbanken, ter grootte van ruim 17.000 voetbalvelden.

Bron: Natuurmonumenten

Kokkelbroed

De kokkels zijn een belangrijke voedselbron voor wadvogels. Sinds het stoppen van de mechanische kokkelvisserij in 2005 herstelt het aantal kokkels zich. Het is het tweede jaar met veel kokkelbroed en het mooie is dat ze niet direct weer worden weggevist. Kokkels worden tussen de vijf en tien jaar oud.

Bijtanken

Veel wadvogels leven van schelpen. Een mooi voorbeeld is de kanoet. Deze vogel broedt in het hoge noorden en vliegt in het najaar naar Afrika om te overwinteren. Na 4.000 km heeft de vogel de helft van zijn lichaamsgewicht verbrand, maar is dan pas op de helft. De kanoet moet in de Waddenzee bijtanken en voldoende schelpdieren zijn daarvoor cruciaal.

Kokkelbestand

Jaarlijks telt onderzoeksinstituut Imares de hoeveelheid kokkels in de Waddenzee. Een klein deel van de kokkels mag handmatig worden weggevist voor consumptie. Doordat niet alle kokkels direct worden weggevist, valt er straks ook te vissen in jaren dat er weinig broedval is. De meeste kokkels gaan naar de Spaanse markt. Op initiatief van Natuurmonumenten Schiermonnikoog zijn afspraken gemaakt met de handkokkelvissers buiten de artikel 20 Natuurbeschermingswet gebieden. Staatsbosbeheer, partner in het Programma Rijke Waddenzee, onderschrijft dit van harte. De kokkelvissers laten de kokkelbanken in de buurt van vogelrijke gebieden ongemoeid.

Rottum

Eider vrouwtje op het nest. Foto: Jelle Postma, 2007.

Denemarken, Duitsland en Nederland hebben afspraken gemaakt over het instellen van een referentiegebied in de Waddenzee waarbinnen geen exploitaties en verstorende activiteiten zoals visserij mogen plaatsvinden. Doel van zo’n gebied is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen volgen. Nederland heeft met ingang van 2005 ten zuiden van Rotumerplaat en Rottumeroog voor onbepaalde tijd een referentiegebied ingesteld. Het gesloten gebied is 7250 ha. groot, bedraagt ca. 3% van de Waddenzee en valt binnen het in 1993 gesloten gebied voor de schelpdiervisserij. Dit gebied is gekozen omdat het reeds voor vrijwel alle activiteiten was gesloten (art. 20 Natuurbeschermingswet) en op deze wijze zo weinig mogelijk extra beperkingen ontstaan.
De natuurlijke ontwikkeling van het gebied wordt jaarlijks in beeld gebracht.
Vooral aan de zuidkant van Rottumerplaat ligt een groot kokkelveld. Daarom is dit een populair fourageergebied voor heel veel vogels. De eider is zo’n vogel die graag kokkels eet.

Meer info over het Referentiegebied Rottum: http://www.waddenzee.nl/Referentiegebied_in_de_Waddenzee.1951.0.html

reageren

geef een reactie

  • Dutch grey plover news | Dear Kitty. Some blog
    17 september 2012 om 15:58

    […] (important food for waders) near Rottum: here. Share this:TwitterFacebookLike this:Like11 bloggers like this. This entry was posted in […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog