www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Berichten met de tag:
embryonale duinen

Terschelling

Routeverzoek voor strandrijders

Op Terschelling is begin deze maand het strandrijseizoen weer begonnen. Dit strandrijden gebeurt onder voorwaarden, rekening houdend met de natuur op het strand. Doorgaans worden aanpassingen (b.v. routes) besproken in het strandrijoverleg. Dat heeft dit jaar i.v.m. Corona niet plaatsgevonden. Toch heeft Staatsbosbeheer nu alsnog het verzoek aan de strandrijders om ter hoogte van paal 15 tot 18 niet langs de zeeduinen te rijden, om zo de ontwikkeling van jonge duinen niet te verstoren.

lees meer
Texel

Storm en zand

De afgelopen jaren is door veranderende inzichten meer ruimte voor dynamisch kustbeheer. In dit blog meer over storm en zand. Belangrijke elementen voor een afwisselend , mooi en veilig duingebied.

lees meer
Texel

Effect van zandsuppleties op de natuur in de duinen van Texel

Na de aanleg van de Afsluitdijk veranderde de aangroeikust van Texel in een afslagkust. Honderden hectares, vooral jong duin, verdwenen in zee. Het aangroeien van de duinen voor die tijd werd stevig geholpen door het maken van stuifdijken, plaatsen van zand vangende schermen en planten van helm. De sterkste afslag in het zuiden is bestreden […]

lees meer
Texel

Jonge duinen op strand van Texel, opgroeigebied bontbekplevieren

Op het brede strand zuidelijk van de Dam bij Eierland begint de natuurlijke duinvorming goed op gang te komen. Deze jonge duinen zijn voor jonge bontbekplevieren een goed opgroeigebied. Hun ouders broeden in de rand van de levende zeereep en vliegen zelf naar de waterlijn om voedsel te zoeken. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog