www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Routeverzoek voor strandrijders

21 oktober 2020 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Jonge duinen op het strand bij paal 16

Op Terschelling is begin deze maand het strandrijseizoen weer begonnen. Dit strandrijden gebeurt onder voorwaarden, rekening houdend met de natuur op het strand. Doorgaans worden aanpassingen (b.v. routes) besproken in het strandrijoverleg. Dat heeft dit jaar i.v.m. Corona niet plaatsgevonden. Toch heeft Staatsbosbeheer nu alsnog het verzoek aan de strandrijders om ter hoogte van paal 15 tot 18 niet langs de zeeduinen te rijden, om zo de ontwikkeling van jonge duinen niet te verstoren.

Natuurlijke ontwikkeling

Tussen paal 15 (ruiterovergang) en paal 18 (Heartbreak) is de ontwikkeling van jonge duinen de afgelopen zomers hard gegaan. Dit komt door het uitblijven van harde noord-wester stormen, maar ook doordat de zee erg veel zand afzet op het strand. Het strand hoogt op en kan daardoor meer water vasthouden. Biestarwegras en helm profiteren daarvan, waardoor duintjes snel groeien. Deze jonge duinen zijn in dit strandvak bijna vastgegroeid aan de achterliggende zeereep. Wanneer deze duinen weer ongeschonden de winter doorkomen is de kans groot dat ze volgend jaar nog groter worden. Er ontstaat dan een duingebied voor de zeereep (zoals bv. ook bij paal 6 gebeurd is). Dit biedt kansen voor broedvogels als bontbekplevieren en scholeksters en misschien zelfs strandplevieren (check dit bericht van Ameland). In de winter worden hier ook nu al geregeld velduilen gezien. Behalve dat dit winst is voor de natuur, draagt het ook bij aan de veiligheid van het eiland. Daar is iedereen blij mee toch?

Route en verzoek

In het strandrijseizoen wordt er met erg hoog water vaak onderlangs de zeereep gereden, tussen de jonge duinen en de zeereep in. Hier is op het grootste deel van het strand ook ruimte voor. De ontwikkeling bij paal 15-18 zorgt er echter voor dat je als strandrijder hier onvermijdelijk door de duintjes moet rijden. Dat is niet de bedoeling en moet volgens de regels van het strandrijden voorkomen worden. Wij verzoeken daarom strandrijders om op dit stuk strand zoveel mogelijk tussen de waterlijn en de jonge duinen in te rijden en niet een route onderlangs de zeereep te nemen. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat het strandrijden mogelijk blijft binnen de regels van Natura 2000. Wanneer een forse storm de duintjes wegvaagt vervalt dit verzoek uiteraard.

Jaarlijks strandrijoverleg

In de jaarlijkse strandrij-overleggen tussen de gemeente, provincie, Land Rover Club Terschelling, Motor Cross Club Terschelling en Staatsbosbeheer bespreken we de rijroutes en eventuele aanpassingen voor het komende seizoen. Zoals gezegd is dat er dit jaar niet van gekomen. Omdat het seizoen al begonnen is en een groot deel van de vergunningen al is uitgegeven, is het lastig om het verzoek om niet langs de zeeduinen te rijden op dit stuk strand toe te voegen aan de gedragsregels op de vergunning. Gezien de goede samenwerking tussen de verschillende partijen, inclusief de strandrijders, gaan we er vanuit dat dit verzoek nageleefd wordt.

 

 

reageren

geef een reactie

  • Robert Meijburg
    10 februari 2021 om 20:53

    Mooi om te lezen dat er veel mogelijk is op Terschelling, met oog voor mens en natuur.

  • Stefan Mak
    12 november 2020 om 21:24

    Prima instructie. Het zou goed zijn als dit bij het afgeven van de ontheffing door de gemeente zou worden medegedeeld. Als niet-eilander ben je niet altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, maar vanzelfsprekend respecteer ik de regels.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog