www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Bontbekplezier op de Noordsvaarder!

1 augustus 2018 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Tijdens mijn eigen rondje om het broedgebied op de Noordsvaarder zag ik ze vandaag niet, maar vrijwillige vogelwachter Jacob Jan de Vries telde afgelopen week maar liefst vier paar bontbekplevieren. Daarvan hadden er twee ook jongen, in totaal zeven. Hij kreeg ze ook nog eens mooi in beeld. Het is mooi om te zien dat (bijna) alle bezoekers van de Noordsvaarder om het broedgebied heen lopen. De vogels krijgen daardoor voldoende rust, met dit broedsucces als gevolg.

Tweede leg

De jongen die nu op dit strand rondlopen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de tweede leg van de bontbekplevieren. De eerste eieren vonden we al in april, de eerste jongen zagen we in mei. Wie goed oplet kan op de Spathoek (zo heet dit deel van de Noordsvaarder) ook die eerste jongen zien. Ze zien eruit bijna hetzelfde uit als de volwassen dieren, maar zijn minder duidelijk getekend en hebben geen oranje snavel.

Rust helpt

Al een paar jaar werken we samen met de Provincie Fryslan aan de bescherming van strandbroedvogels op de Noordsvaarder. In het eerste jaar plaatsen we alleen informatiebordjes, daarna volgden ook nog de vogelwachterspost en uiteindelijk dit jaar een markering van het broedgebied met een dunne draad. We kunnen wel stellen dat de combinatie van deze maatregelen erg goed werkt. Er komen amper mensen in het broedgebied en de vogels krijgen voldoende rust. Helaas zorgde ook dit jaar een stormvloed in juni voor het wegspoelen van de nesten van de sterns. Met de bontbekken gaat het gelukkig wel goed.

Vrijwillige vogelwachters

Net als op de Boschplaat zorgen vrijwillige vogelwachters voor de bemensing van de post. We hebben nu een groep van 14 vrijwilligers, waarvan ook een groot deel van het eiland komt. Het broedseizoen loopt alweer op het eind, maar wie volgend jaar ook een dag (of meer) als vogelwachter aan de slag wil kan mailen naar terschelling@staatsbosbeheer.nl. Extra mensen zijn altijd welkom!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog