www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Berichten met de tag:
Terschelling

Terschelling

Vliegdennen en prunus uit open duin

Vliegdennen. Als een uitkijktoren voor roofvogels als buizerds steken ze hoog uit in het open duin. Het open duin waar de wulp en tapuit zich thuis voelen. Nou ja, steeds minder. De kans dat ze hun jongen groot kunnen brengen wordt kleiner naarmate het aantal losstaande (solitaire) bomen toeneemt. Daarnaast zijn deze solitaire dennen belangrijke zaadbomen: ze zorgen ervoor dat er veel jonge dennetjes op komen in het open duin, terwijl we dat open duin juist graag willen behouden voor de vele soorten die hier voor komen. Twee redenen waarom we de vliegdennen (klein en groot) uit het open duin zagen. Net als de prunus (Amerikaanse vogelkers), een invasieve exoot die het duin langzaam maar zeker overneemt.

lees meer
Terschelling

Nieuw: Krabben met ogen op steeltjes

Op het strand van Terschelling worden steeds vaker hoekige krabben gevonden. Dit is een zuidelijke soort die door het warmer worden van het zeewater ene plek weet te veroveren in de Noordzee. Het is de enige krab in de Noordzee met ogen op steeltjes.

lees meer
Terschelling

Evenementen en activiteiten op Terschelling

Evenementen en activiteiten op Terschelling: Staatsbosbeheer gaat niet over beleid en vergunningen. Die rol hebben gemeente en provincie. Wij gaan wel over detailafspraken voor het terreingebruik, ecologie als het niet onder de natuurbeschermingswet valt, landschappelijke aspecten, en recreatie. Niet alles kan altijd en overal. En ook: veel kan wel na goede afstemming en screening, op een aangewezen plek in een aangewezen periode.

lees meer
Terschelling

Stuivend zand voor tapuiten en viooltjes

Op Terschelling is de afgelopen maanden gewerkt aan het opnieuw laten verstuiven van oude stuifkuilen. Het zand dat het achterliggende duin inwaait valt als een soort poedersuiker over het duinlandschap. Veel bijzondere planten en dieren zoals tapuiten en konijnen profiteren hiervan. Vanwege het broedseizoen zijn de werkzaamheden nu even in de pauze-stand, zodat de vogels ongestoord kunnen broeden. In september wordt het werk weer opgepakt.

lees meer
Terschelling

Crossbill Guide van de Wadden

Op 21 februari komt de Crossbill Guide van de Wadden uit. In samenwerking met de boswachters van Staatsbosbeheer van de Waddeneilanden en de vastelandskust heeft schrijver Dirk Hilbers een complete gids van de mooiste plekken en routes op de Wadden samengesteld.

lees meer
Terschelling

Opleiding tot vrijwillige vogelwachter Boschplaat

Komend jaar worden 18 tot 20 eilanders opgeleid tot vrijwillige vogelwachter op de Boschplaat. Dit komt voort uit de Boschplaatvisie waarin staat dat Staatsbosbeheer gaat inzetten op het vergroten van betrokkenheid van eilanders bij de Boschplaat. Woon je op Terschelling en wil je je graag inzetten als vogelwachter op de Boschplaat? lees dan verder!

lees meer
Terschelling

Drie redenen om een kerstboom zelf te zagen op Grootduin

Oh dennenboom, oh dennenboom .. En dan te bedenken dat de meeste mensen gewoon een spar hebben staan voor de feestdagen. Op Terschelling is het wel gangbaar een echte den neer te zetten. En wat is er dan mooier om die zelf te kappen? Het was afgelopen zaterdagochtend lekker druk op Grootduin. Twijfel je of een kerstden iets voor jou is? Ik geef je drie redenen waarom je voor de bijl mag gaan.

lees meer
Terschelling

Terugblik op geslaagde Boschplaatexpeditie 2018

Terugblik op de Boschplaatexpeditie 2018 georganiseerd door Staatsbosbeheer Terschelling.

lees meer
Terschelling

Op expeditie De Boschplaat: slaapzak mee!

“De Boschplaat is een bijzonder natuurgebied. Zó bijzonder zelfs dat professor dr. Simon Schijnspurrie, van de universiteit van Weggeweest er een expeditiecentrum begint. De onderzoeken zijn in volle gang. Er is echter een probleempje: Professor dr. Schijnspurrie komt er in zijn eentje niet uit. Er is teveel werk en het moet allemaal op tijd af! Na nachten lang piekeren, komt hij tot de conclusie dat hij hulp nodig heeft.”

lees meer
Terschelling

Open monumenten dag: eendenkooien op Terschelling

Drie eendenkooien op Terschelling zijn op 8 september opengesteld, tijdens de open monumenten dagen. De Jan Willemskooi, de Rimkeskooi en de Hoornerkooi.

lees meer
Terschelling

Bontbekplezier op de Noordsvaarder!

Het lijkt een goed broedseizoen te zijn voor de bontbekplevieren op de Noordsvaarder. Een aantal heeft zelfs voor de tweede maal jongen.

lees meer
Terschelling

Hooien op de Boschplaat

Het is even een vreemd gezicht als je vanuit het westen aan komt lopen over het pad onder langs de stuifdijk. Een groene en een rode tractor rijden over de eindeloze vlakte van de Boschplaat. Er wordt gemaaid. Tientallen balen hooi komen er vanaf, die verdeeld worden over acht boeren op het eiland. Net als in 1976 en begin jaren 80. Ook toen was er zo’n warme en droge zomer. De graslanden in de polder, de bermen, de dijk… het kleurde naar horen zeggen net zo goudgeel als nu.

lees meer
Terschelling

Rondje eiland maken

Soms is onderzoek eerst nodig voordat een maatregel kan worden toegepast. Daarvoor kunnen quickscans de boswachters van Staatsbosbeheer helpen. Maar wat is het? En wat kun je ermee? Lees het in de gastblog van Eilandmeisje.

lees meer
Terschelling

Een dag in ’t veld

Vandaag ga ik samen met Berber op pad onder leiding van Leo voor een BMP ronde. BMP betekent broedvogelmonitoring project,we gaan op basis van geluid en zicht in een zestal rondes verdeeld over tien weken bepalen waar de vogels broeden. Deze voeren we in en na alle rondes krijgen we een mooi beeld van de stand van zaken in een bepaald gebied op het eiland.

lees meer
Terschelling

Tandje erbij voor bescherming strandbroeders

De broedvogels van het strand hebben de afgelopen jaren topprioriteit bij ons. Landelijk gaat het met veel van deze soorten namelijk snel bergafwaarts. Samen met de Provincie Fryslân zorgt Staatsbosbeheer voor de bescherming van de broedplekken op het strand, waarbij de Spathoek op de Noordsvaarder één van de belangrijkste gebieden is. Dit seizoen markeren we het broedgebied met een dun touw en informatiebordjes, zodat bezoekers de vogels niet verstoren.

lees meer
Terschelling

Nieuwe natuurbeheerders!

In de natuurschuur in Lies hebben de afgelopen weken de geiten gelammerd. We hebben 18 nieuwe natuurbeheerders erbij gekregen. Bewoners van de Stillen en kinderen van de basisscholen zijn wezen kijken bij de jonge geitjes.

lees meer
Terschelling

Warm onthaal op De Boschplaat

Deze week komen de eerste vrijwillige vogelwachters aan om de keten weer te bemannen. Vertrouwd gezicht Jan Huneman brengt en haalt ze op. De planning van wie wanneer komt, doet voor het eerst dit jaar boswachter Saskia Vis-Smit. Als er gedurende hun verblijf iets is, bellen ze haar en de komende maanden rijdt ze wekelijks even naar ‘de Hoek’ om de vogelwachters te ontmoeten. Dat stokje neemt ze over van haar collega Jan Ellens, die dit jaren heeft gedaan.
“Beide Jannen zijn zelf jarenlang vogelwachter geweest en kennen al die mensen al. Ze zijn vergroeid met De Boschplaat”, zegt ze bewonderend.

lees meer
Terschelling

Op of naast een paard aan de wandel

Blijft er teveel poep liggen? Dat was een van de vragen waarmee deelnemers aan Echt Terschelling kwamen bij de enquête Ruiters en menners.
In de bossen van Hoorn, Formerum en West-Terschelling mogen ruiters, bij wijze van proef, deze winter (t/m 31 maart) op bredere wandelpaden stapvoets met hun paard rijden.

lees meer
Terschelling

Veranderingen op de Boschplaat: Kwelder Amelandergat bedekt door laag zand

Op de Boschplaat overspoelt de zee bij stormtij de kwelder. Bij het Amelandergat stroomt de zee rechtstreeks vanaf de Noordzee naar de Waddenzee over de kwelder. Hierdoor wordt iedere keer zand afgezet en hoogt de kwelder op. Dit noemen we een washover, die hier op natuurlijke wijze is ontstaan. Zand dat anders door kustafslag in zee zou verdwijnen wordt hier nu op de kwelder afgezet en blijft zo behouden voor de Boschplaat.

lees meer
Terschelling

Zagen tot je groen ziet!

Afgelopen weekend werden er door eilanders en gasten weer kerstdennen gezaagd op Terschelling.

lees meer
Terschelling

Hoe de koeien van De Groede weer thuiskomen

Het begrazingsseizoen zit er op de voor de paarden en koeien op de Groede. Ze mochten weer naar huis. Eilandmeisje keek toe hoe de dieren in de vangkraal werden ingeschaard en sprak met boswachter Iris de Boer. De samenwerking tussen de boeren en Staatsbosbeheer geeft de mogelijkheid voor een moderne versie van het Oerol – een boerengebruik waarbij het vee op het eiland vrij mocht rondlopen.

lees meer
Terschelling

Waarom duinlandschap wordt opgeschoond

Eilandmeisje zag dat het er op sommige plekken kaal eruit ziet in de duinen en was benieuwd naar het verhaal erachter. Daarover sprak ze met boswachter Jan van der Bij, hij begeleidt het afplagwerk. Waarom wordt dit gedaan en welk resultaat heeft Staatsbosbeheer voor ogen? En wat is het verschil tussen afplaggen en chopperen?

lees meer
Terschelling

Stichting Natuurgolfbaan Terschelling en Staatsbosbeheer presenteren inrichtingsplan ‘Hoge Duinen’

De Stichting Natuurgolfbaan Terschelling (SNGT) en Staatsbosbeheer presenteren gezamenlijk een nieuw gebiedsplan voor de Hoge Duinen, een bosgebied bij West-Terschelling. Het plan is een plus voor de recreatie én de natuur in het gebied. Naast wandelen, fietsen en paardrijden krijgt ook golf hier een plek. Het initiatief hiervoor komt van de SNGT, die in 2012 bij Staatsbosbeheer het verzoek indiende om mee te denken over een natuurlijk golfterrein op het eiland.

lees meer
Terschelling

Duinplassen-tocht: zonder natte voeten toch veel ontdekken

We zijn net vertrokken, en nog geen tien meter vanaf de bushalte bij West aan Zee, of gids Hans Blanken staat al stil bij een inheemse plant: slangenkruid. Na een korte uitleg vervolgen we onze tocht, achter Hans aan die met stevige tred doorloopt over het wandelpad. “We zoeken eerst even de rust op”, doelend op de vele fietsers die zich naar het strand spoeden.
De Badhuiskuil is de eerste natte (uitgestoven) duinvallei die we zien. Deze is nog nat, hoewel op dit moment in de meeste ‘plakken’ die we gaan bekijken nauwelijks water staat, door de weinige regenval.

lees meer
Terschelling

Bij deze keet geen ijsjes, wel mooie plaatjes van strandbroeders

We krijgen het slot maar niet open, er is zand ingewaaid. Na veel proberen lukt het uiteindelijk en kunnen we naar binnen.
Een prachtige werkplek! Een mooie houten keet met grote ramen. En dan dat uitzicht: fenomenaal! Een zeilschip vaart voorbij. In de verte zie je Vlieland. Seizoens-boswachters en vooral vrijwilligers zitten iedere middag op de Noordsvaarder om wandelaars welkom te heten en informatie te geven.

lees meer
Terschelling

Update aanpak ‘invasieve exoot’ watercrassula

Een sluitende aanpak voor de bestrijding van Watercrassula op Terschelling is in de maak. In de voorbereiding hiervoor is er door stg. Bargerveen tijdens de uitgebreide inventarisatie een nieuwe besmetting gevonden. deze en de oude besmetting hebben we met raster afgezet, om verspreiding te voorkomen. In oktober weten we hoe de sluitende aanpak er uit zal zien.

lees meer
Terschelling

Tijdlijn Boschplaat visie online

De website tijdlijn.boschplaatvisie.nl is online. Het geeft alle stappen en achtergronden weer van het opstellen van een visiedocument voor de Boschplaat op Terschelling.

lees meer
Terschelling

Wees welkom in de Natuurschuur

De Natuurschuur in Lies is een geliefde, waardevolle, plek om even van de fiets af te stappen en een praatje te maken, vragen te stellen en je te verwonderen over de natuur van het eiland. Je voelt je welkom!

lees meer
Terschelling

Tijdelijke verblijfplaatsen op Oerol

Tijdens Oerol 2017 zijn drie teams van ontwerpers in opdracht van Staatsbosbeheer aan de slag gegaan met ‘tijdelijke verblijfplaatsen’. Deze moeten een deel van de bestaande bankjes in de natuur vervangen. Vanaf een tijdelijke verblijfplaats kijk je op een andere manier naar het landschap en de natuur, terwijl de verblijfplaats zelf helemaal past bij de plek. Gedurende het festival hebben de ontwerpers ideeën opgedaan en opgehaald bij de bezoekers, waaruit uiteindelijk het definitieve ontwerp moet komen. Eén prototype aan het begin van de Boschplaat blijft ook na Oerol nog staan.

lees meer
Terschelling

Hoe de vogelwachters op hun post komen op De Boschplaat

Voor Jan Huneman zijn de twee Staatbosbeheer-keten op De Boschplaat zijn tweede thuis. Hij is een oudgediende, maar nog steeds is hij vogelwachter, én de ‘pater familias’ voor de vogelwachters. Hij zorgt dat ze op hun plek komen, geeft tekst en uitleg, en brengt ze weer naar de boot als hun week erop zit.
Deze keer is het de beurt aan Arend en Gea Spijker, die bij het Amelandergat mogen bivakkeren. Ik mag, als verhalenjutter mee ze wegbrengen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog