www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Open monumenten dag: eendenkooien op Terschelling

31 augustus 2018 Boswachter Remi in Terschelling

Altijd al eens een eendenkooi van binnen willen zien? Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag 9 september krijg je de kans. Onderga een verhaal van eeuwen, verbaas je over het vernuft van onze voorouders en zie waarom de kooien nog steeds zo belangrijk voor het waddengebied zijn.

 

De eendenkooien maken deel uit van de cultuurhistorie van het hele waddengebied. De groene monumenten zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als eilanden in het lage en lege waddenland liggen. Dankzij de verplichte rust in een eendenkooi, vastgelegd in het afpalingsrecht, kon de natuur zich er ongestoord ontwikkelen, waardoor bijzondere biotopen zijn ontstaan die plaats bieden aan specifieke flora en fauna.

Open Kooi
Donderdag 6 september wordt het grote Waddenfondsproject ‘Kongsi van de eendenkooi’ afgerond. Maar liefst 24 kooien werden de afgelopen jaren opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. We zijn trots dat we u de resultaten nu met Open Monumentendag op 8 en 9 september kunnen laten zien. Ook drie eendenkooien op Terschelling houden open dag, op 8 september.

Takkenkooi

Open van 10:00 tot 14:00. Tijdens de open dag worden er rondleidingen gegeven. De Takkenkooi is de eerste kooi, achter de dijk, op de Grië, Terschelling.
De Takkenkooi is bekend onder een aantal namen: Bomekooi, Oosterkooi en Eerste kooi. Oosterkooi is de oudste benaming en verwijst naar de ligging.
Nabij Oosterend 28, te bereiken via het fietspad op de Boschplaat, nabij de parkeerplaats bij de boerderij van Pootjes (buitendijkse boerderij).

Hoornerkooi

De Hoornerkooi is openbaar toegankelijk. Kooiker aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. In het jaar 1655 diende Martijn Tjallings uit Hoorn een verzoek in tot de aanleg van een eendenkooi bij Cornelis Berck. De Hoornerkooi kwam na een ruilverkaveling in 1951 in eigendom van Staatsbosbeheer. Het is nu in gebruik als excursiekooi. Adres: Hoornerkooiweg 1.

Rimkeskooi

Open van 10.00 tot 15.00 uur. Kooiker Hjalles Mier geeft rondleidingen om 10.30 en om 13.00 uur. In 1863 kregen Pieter Pieters Smid en Reinder Doekes Roos bij het koninklijk besluit toestemming om deze eendenkooi aan te leggen. De kooi is nu in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt gebruikt als natuurreservaat. Ten Oosten van Oosterend. Te voet of per fiets te bereiken via het kooipad over de Grie.

Kijk op hier voor een overzicht van alle eendenkooien die open zijn.

In Europa
Het thema van Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het waddengebied is een van de oudste en belangrijkste maritieme cultuurlandschappen van Europa. We denken vaak dat het er woest en ledig was, met arme bewoners op modderige terpen. Maar het waddengebied was een levendig gebied, waar de natuur juist kansen bood op een goed bestaan.

De eendenkooien, waarvan er ooit zeker 140 langs de Waddenzee lagen, werden gebouwd in een gebied rijk aan watervogels, op de trekroute bovendien van veel verschillende eendensoorten. De gerestaureerde kooien zijn overigens geen statische monumenten, maar worden nog steeds volop gebruikt: als vangkooi, excursiekooi of voor wetenschappelijk onderzoek.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog