www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Berichten met de tag:
Staatsbosbeheer

Terschelling

Evenementen en activiteiten op Terschelling

Evenementen en activiteiten op Terschelling: Staatsbosbeheer gaat niet over beleid en vergunningen. Die rol hebben gemeente en provincie. Wij gaan wel over detailafspraken voor het terreingebruik, ecologie als het niet onder de natuurbeschermingswet valt, landschappelijke aspecten, en recreatie. Niet alles kan altijd en overal. En ook: veel kan wel na goede afstemming en screening, op een aangewezen plek in een aangewezen periode.

lees meer
Terschelling

Open monumenten dag: eendenkooien op Terschelling

Drie eendenkooien op Terschelling zijn op 8 september opengesteld, tijdens de open monumenten dagen. De Jan Willemskooi, de Rimkeskooi en de Hoornerkooi.

lees meer
Terschelling

Update aanpak ‘invasieve exoot’ watercrassula

Een sluitende aanpak voor de bestrijding van Watercrassula op Terschelling is in de maak. In de voorbereiding hiervoor is er door stg. Bargerveen tijdens de uitgebreide inventarisatie een nieuwe besmetting gevonden. deze en de oude besmetting hebben we met raster afgezet, om verspreiding te voorkomen. In oktober weten we hoe de sluitende aanpak er uit zal zien.

lees meer
Terschelling

Tijdlijn Boschplaat visie online

De website tijdlijn.boschplaatvisie.nl is online. Het geeft alle stappen en achtergronden weer van het opstellen van een visiedocument voor de Boschplaat op Terschelling.

lees meer
Terschelling

Staatsbosbeheer start visieontwikkeling voor toekomst natuurreservaat de Boschplaat

In opdracht van de Provincie Fryslân start Staatsbosbeheer in maart met het maken van een toekomstvisie voor natuurreservaat de Boschplaat op Terschelling, met de werktitel ‘Op reis op de Boschplaat’. Hoofdvraag is hoe de toekomst van de Boschplaat er uit ziet wanneer we zoals nu niet actief blijven beheren. Hoe zou het anders kunnen of moeten zodat de Boschplaat haar status van Europees Natuurreservaat en Natura 2000 gebied eer aan blijft doen? Staatsbosbeheer gaat eilanders en externe deskundigen nauw betrekken bij de visieontwikkeling, die een antwoord moet geven op deze en andere vragen. Meer hierover in het persbericht hieronder.

lees meer
Terschelling

Herfstige ‘Houtdag’ op Terschelling: zondag 13 november

Een leuke en leerzame dag over de bossen van Terschelling, over hout en over verantwoord stoken.
Samen met de gemeente Terschelling en Landschapsbeheer Fryslân organiseren we op zondag 13 november een publieksdag: ‘de Hout dag’. Een gezellige en leerzame dag op Terschelling die in het teken staat van hout; met excursies, demonstraties, lezingen en een hapje en drankje. ‘Ieders plak’ en het terrein er omheen vormen het bruisende centrum van dit hout spektakel. We organiseren deze dag om kennis te delen over bossen en (elzen)singels, om mensen bewust te maken van het concept ‘gunstig stoken’ en om met mensen over deze onderwerpen in gesprek te raken.

lees meer
Terschelling

Op pad met de Buren van de Stilen

Meyndert Bos is vrijwilliger bij ons op Terschelling en organiseert maandelijks een activiteit of uitstapje met de bewoners van verzorgingstehuis ‘de Stilen’. Hierbij zijn verslag van afgelopen woensdag.

lees meer
Terschelling

Aanpak invasieve exoot ‘watercrassula’

Aannemer Triphek is vandaag (maandag 19 september) in opdracht van ons begonnen met het vol laten lopen van een duinvallei met zeewater. In een plas in de duinvallei zuidelijk van Midsland aan Zee en westelijk van de Badweg hebben we in 2013 al het voorkomen van de invasieve exoot ‘watercrassula’ (Crassula helmsii) vastgesteld.

lees meer
Terschelling

Speeltuin voor wind en zand

Beweeglijk ruig en tegelijk poëtisch verstild liggen ze in het landschap: de duinen tussen paal 16 en 18. Een doolhof van inhammen om te verdwalen voor de wandelaar die zich in zijn eigen verbeelding klein maakt in dit gangenstelsel, spelend als een kind.

lees meer
Terschelling

Ruim baan voor het stuifduin

Aan het begin van de Boschplaat, tussen paal 18 en paal 20 kan de wind haar gang gaan. De stuivende duinen vormen hier een prachtig landschap dat continu in beweging is. Dat is iets wat we graag willen, maar wat soms wel even wat aanpassingsvermogen van onze kant vraagt. Een stuivend duin houd je namelijk niet zomaar tegen.

lees meer
Terschelling

Op zoek naar echte wezens

De geur van gagel komt tegemoet. Schelpen knisperen onder de fietsbanden. Een gezin overlegt voor het informatiebord hoe ze verder gaan fietsen. Verderop grazen vaak Hereford runderen, de Kudde van Terschelling, maar vandaag zie ik ze niet.

lees meer
Terschelling

Kleine plevier: het zoete neefje van de bontbek

De bontbekplevier heeft als strandvogel onze volste aandacht. Dat vogeltje is al niet zo groot en daarmee onopvallend, zijn neefje de kleine plevier zie je nog minder snel. Op het strand kom je deze soort in principe niet tegen, het is namelijk een vogel die leeft in gebieden met zoetwater. Op Terschelling heeft hij in het verleden overigens wel een keer gebroed op de Noordsvaarder, langs de zoetwaterplas die in het voorjaar blijft staan op het oude schietterrein.

lees meer
Terschelling

Heilige stilte

Voordat het hoogseizoen verder rolt lig ik in de duinen, even lanterfanten met de ogen dicht. Een vliegtuig vliegt over. Banden van rijdende auto’s weerkaatsen op de Badweg verderop. Ze komen en gaan weer. Net als de krekels die in de buurt zitten. Gebrom van een tractor. Geluiden, ze irriteren.

lees meer
Terschelling

Staatsbosbeheer en Oerol 2016

Vorige week zijn alle Oerol-locaties weer ‘schoon’ opgeleverd. Het wás mooi, en nu ís het ook weer mooi!

lees meer
Terschelling

Dwergsterns op de Noordsvaarder

Broedende dwergsterns op de Noordsvaarder! We zijn er erg blij mee, vandaar dat dit ook in het nieuws was vorige week. We zijn nu een aantal dagen verder en in die tijd kan er op een strand veel veranderen. Zo zat de kolonie met acht broedparen drie weken terug ineens midden op het strand bij paal 1 te broeden. Zo plotseling als ze er zaten zijn ze nu helaas ook weer verdwenen….. De reden? We weten het niet. Het heeft vorige week maandag flink geregend, maar ook de dag daarvoor was het al stil.

lees meer
Terschelling

Onderhoud schelpenpaden

Deze week is collega Jan samen met de mensen van Loonbedrijf Hoekstra gestart met groot onderhoud aan een aantal schelpenpaden. Op de lijst staat een groot deel van de Longway en het schelpenpad achter Seinpaalduin dat loopt vanaf het Groene strand tot een Doodemanskisten.

lees meer
Terschelling

Arenden op Terschelling

Sinds dat de Waddenzee een Werelderfgoed is zie je steeds meer buitenlandse toeristen op Terschelling. Niet alleen Duitsers en Belgen, maar ook mensen van veel verder weg. Uiteraard kom je deze mensen het meest tegen in de drukke vakantieperiodes, maar sommige vreemdelingen heb je juist in het voor- en najaar. Dat is het geval bij […]

lees meer
Terschelling

Uit-vogelen

Ze zijn overal; in de lucht, op een tak, zittend op een steen langs het wad, pikkend in een weiland. Miljoenen vogels doen jaarlijks Terschelling aan. De een overwintert, de ander broedt of komt hier tot rust. Een paar extra ogen om je nek bungelend helpt ze beter te zien. Maakt je bewuster van je […]

lees meer
Terschelling

Loodsmeeting Terschelling

Loodsmeeting levert schat aan ideeën op voor Tonnenloods . Rijkswaterstaat, Gemeente en Staatsbosbeheer gaan met betrokkenen aan de slag met plannen voor 100 jaar oude loods   De Tonnenloods van Rijkswaterstaat in West-Terschelling verliest haar functie als opslag en onderhoudswerkplaats van ijzeren zeeboeien en andere materialen. Daarom zoeken de gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer al enige tijd […]

lees meer
Terschelling

Wandel je rijk

Nummers wijzen de weg maar ik ‘verdwaal’ liever. Volg mijn eigen kompas. Verdwalen is een groot woord, immers, de meeste paden zijn vertrouwd op ‘eigen’ bodem. Ik struin over het Koaipôd richting de Groede. Gevallen bladeren liggen op de grond. Een herinnering aan een seizoen dat is geweest. Knoppen aan de bomen luiden de lente […]

lees meer
Terschelling

Staatsbosbeheer en zeehonden op Terschelling

De opvang van zieke zeehonden die op Terschelling gevonden worden, was de afgelopen weken veel in het nieuws. De huidige situatie is dat er op het eiland geen mensen zijn die zeehonden via de officiële manier opvangen om naar de boot te brengen voor opvang door Pieterburen. Staatsbosbeheer heeft geen wettelijke taak in de opvang. […]

lees meer
Terschelling

Het jaar 2015 in beeld

Collega boswachters, vrijwilligers en de assistentboswachters in opleiding brengen vandaag huis-aan-huis ons Jaarbeeld 2015 rond op Terschelling. Wanneer iedereen zich zo ’s ochtends verzamelt in onze werkschuur zie je pas met hoeveel mensen we hier bij Staatsbosbeheer op het eiland aan het werk zijn; zeker 30 man en vrouw, waarvan 13 vaste medewerkers! En niet […]

lees meer
Terschelling

Even de geit verzetten

Even de geit verzetten. Dat is waar mijn collega’s deze week druk mee zijn. Een klein clubje geiten moet tijdelijk acte de présence geven op onze Doe en Kennisdag aanstaande zondag (iedereen van harte welkom!). Daarnaast komen er dit jaar op het Seinpaalduin meer geiten dan vorig jaar. Waar we twee jaar geleden begonnen met een […]

lees meer
Terschelling

Doe & Kennisdag Terschelling

Op zondag 1 november 2015 organiseren we samen met Rijkswaterstaat een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. We doen dit vooral om mensen te betrekken bij het beheer van Terschelling, als aftrap van het nog op te stellen nieuwe Beheerplan. De festiviteiten vinden plaats bij Ieders plak, in […]

lees meer
Terschelling

Programma Doe & Kennisdag Terschelling 2015

  

lees meer
Terschelling

De vogelwachter vliegt uit

De Film ‘de Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van Hans den Hartog gaat de hele wereld over! Nadat de film in verkorte versie voor het eerst is vertoond tijdens Oerol 2014 en daarna de gehele film als wereldpremière op de Terschellinger filmdagen in november 2014, heeft filmer Hans steeds meer successen geboekt met de […]

lees meer
Terschelling

Ons schooljaar is weer begonnen!

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Voor de scholen natuurlijk alweer ruim een maand, maar nu ook voor ons als boswachters. Ieder jaar nemen wij namelijk alle schoolklassen van het eiland mee naar buiten. Niet één keer, maar vaak zelfs twee of drie keer. Er zijn verschillende educatieve programma’s die we buiten afdraaien, zoals Natuurwijs, de […]

lees meer
Terschelling

Het konijn als verspreider van zaden in de duinen

Deze blog schreef collega Erik van der Spek op het Texelse blog. Belangrijk Dat konijnen belangrijk zijn in de duinen is al lang bekend. Door het grazen, houden ze de begroeiing laag en open waar bijvoorbeeld duinviooltjes van profiteren. Het graven van holen zorgt voor er kaal zand, waarin éénjarige planten kunnen kiemen. In de […]

lees meer
Terschelling

Dynamiek op de Noordsvaarder

Toen Staatsbosbeheer zo’n 100 jaar geleden het beheer van de duinen van Terschelling op zich nam was één van de hoofdtaken het ten gelde maken van de woeste gronden. Met andere woorden: het vastleggen van de stuivende duinen. Er werd bos geplant voor de mijnen en duinvalleien werden ontgonnen voor veeteelt. Hiermee verdween langzaamaan het […]

lees meer
Terschelling

Kiek ‘es! Een Blauwe kiek!

Het was ons dit voorjaar al opgevallen, er werden best veel Blauwe kiekendieven gezien. Maar helaas, geen van de vogels vertoonde territoriaal gedrag en er was eigenlijk ook niet echt een vaste plek waar we ze steeds zagen. Dan weer bij Formerum, dan weer op de Boschplaat of in de duinen achter Hoorn. Tot eind […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog