www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Staatsbosbeheer en zeehonden op Terschelling

3 februari 2016 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

De opvang van zieke zeehonden die op Terschelling gevonden worden, was de afgelopen weken veel in het nieuws. De huidige situatie is dat er op het eiland geen mensen zijn die zeehonden via de officiële manier opvangen om naar de boot te brengen voor opvang door Pieterburen. Staatsbosbeheer heeft geen wettelijke taak in de opvang. Wij eerbiedigen de wettelijke regeling en de daarvoor aangewezen instanties. De gezondheid van de zeehonden moet voorop staan.
Indien dieren in nood moeten worden opgevangen, moet dit gebeuren door de bevoegde organisaties. In het geval van Terschelling komt het erop neer dat de wanneer wij gebeld worden omdat er een zeehond in nood is, wij het (taxi)vervoer naar de boot verzorgen. Deze zeehond wordt door Pieterburen opgehaald aldaar. Dit is vandaag voor het eerst gebeurd met drie zieke zeehonden.

Voor de duidelijkheid: wij vangen en verzorgen geen dieren en gaan dat in de toekomst ook niet doen. Daar hebben we de mensen, de middelen en kennis niet voor. Wel willen we er aan bijdragen dat medewerkers van welke bevoegde instantie dan ook de zeehonden kunnen ophalen. In de praktijk komt het er op neer dat wij EHBZ’ers met de auto naar het zieke dier brengen en deze vervolgens afleveren bij de veerboot. Dit is wat ons betreft een zeer tijdelijke situatie totdat een goede oplossing gevonden is, aan de wal of op het eiland. Wij onderhouden over het vervolg contact met alle betrokkenen buiten en op Terschelling voor een duurzame oplossing voor de zeehonden.

reageren

geef een reactie

  • Rare black ‘grey’ seal on Dutch Ameland island | Dear Kitty. Some blog
    3 februari 2016 om 21:05

    […] Terschelling island seals: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog