www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Update aanpak ‘invasieve exoot’ watercrassula

30 juli 2017 Boswachter Remi in Terschelling

Bij de voorbereiding voor een sluitende aanpak van de invasieve exoot watercrassula, welke afgelopen najaar niet afdoende is aangetast door zout water, is een nieuwe besmetting geconstateerd. We nemen dit mee in de werkwijze voor de aanpak en zetten intussen het besmette gebied af om verspreiding tegen te gaan.

In september/oktober 2016 hebben we de duinvallei die grenst aan de vakantiehuizen zuidelijk van Midsland aan Zee (westkant van de Heereweg) laten vollopen met zout water, om de geconstateerde watercrassula besmetting aldaar tegen te gaan, zie hier voor het bericht dat we destijds plaatsten.

Helaas heeft deze aanpak niet het gewenste en verwachte resultaat gehad. De watercrassula blijkt nog/weer levend en vitaal.  De aanpak van de invasieve exoot watercrassula staat nog in de kinderschoenen, omdat het nog niet zo lang als groot probleem wordt ervaren. Zie hiervoor een recent bericht in Trouw. De aanpak met zout water uitgevoerd op de wijze zoals we dat hebben gedaan blijkt niet het gewenste effect te hebben. Het was dus goed balen, toen deze winter bleek dat het plantje zelfs met lage temperaturen en na een langdurig zoutbad, weer wortels en uitlopers wist te vormen.

Sluitende aanpak

Ondertussen is voor ons wel duidelijk dat we het voorkomen van deze invasieve exoot op Terschelling echt niet ‘op zijn beloop’ moeten en willen laten. De bedreiging voor diverse inheemse planten en uiteindelijk ook dieren is heel groot en bovendien heeft het uiteindelijk ook een grote invloed op de waterlopen op Terschelling. Daarom willen we er alles aan doen om van dit plantje af te komen. Op dit moment werken we, samen met de provincie Fryslan, het Wetterskip Fryslan en het wetenschappelijk instituut stg Bargerveen, aan een opzet voor een sluitende aanpak. In oktober zullen we de contouren van de aanpak duidelijk hebben. We zullen dan weer een update plaatsen om de inhoudelijke kant van de aanpak toe te lichten.

Nieuwe besmetting

Op 24 juli zijn medewerkers van stg. Bargerveen, specialisten op het gebied van invasieve exoten, met een intensieve en uitgebreide inventarisatie naar het vóórkomen van watercrassula op locaties in de buurt van Midsland aan Zee begonnen. Deze is op 29 juli afgerond en hieruit is gebleken dat er nog een andere, nieuwe, besmetting is, in het klein Meisterplak. We hebben besloten om in afwachting van de definitieve aanpak de twee besmette gebieden af te zetten, om betreding en zo verdere verspreiding te voorkomen.  Het klein Meisterplak ligt ten Noorden van de zuidelijke duinvallei /-plas waar de eerste Watercrassula is aangetroffen en ten zuiden van de Verbindingsweg. Dat er daar Watercrassula is aangetroffen nemen we mee in de uiteindelijke (hopelijk) definitieve aanpak.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog