www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Doe & Kennisdag Terschelling

22 oktober 2015 Boswachter Remi in Terschelling

Op zondag 1 november 2015 organiseren we samen met Rijkswaterstaat een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. We doen dit vooral om mensen te betrekken bij het beheer van Terschelling, als aftrap van het nog op te stellen nieuwe Beheerplan. De festiviteiten vinden plaats bij Ieders plak, in West-Terschelling en op ons groepen kampeerterrein. 

Op 1 november is er van alles te beleven , te zien en te leren over natuur, landschap, het kustsysteem en het beheer daarvan. Door kennis en inzichten te delen en door een divers en leuk programma aan te bieden betrekken we meer mensen bij ons werk. Uiteindelijk zorgt dat voor meer draagvlak. Bovendien willen we graag van zo veel mogelijk verschillende mensen input voor het nieuw op te stellen beheerplan voor de duinen, bossen en kwelders van Terschelling.

Met vele activiteiten voor jong en oud laten we zien wat we doen om het landschap van Terschelling te beheren. Deze feestelijke aftrap in evenementensfeer vindt deels binnen en deels buiten plaats bij Ieders Plak. Deskundigen geven colleges over het kustsysteem, eilandnatuur op kop- en staart, cultuurhistorie, begrazing, natte duinvalleien en bosbeheer. Deze colleges zijn geschikt voor iedereen. De buitenactiviteiten variëren van trekkerdemonstraties, ponyrijden, excursies, Darksky informatie van MooiWeer, klimmen in Klimdaris, groene braderie en nestkastjes timmeren tot een boscollege en een workshop duinontwerpen door de PeerGroup en Rijkswaterstaat. Jan Roelof Witting, omgevingsbeheerder Terschelling bij Rijkswaterstaat: “Het is mooi om mensen mee te nemen in de theorie en praktijk van het kustsysteem, uiteindelijk doen we het daar toch voor”.

 

Doe mee en sla je slag!

Deelnemers aan de colleges maken kans op het winnen van prijzen, waaronder pakketten met lekkers van het eiland, hout en als klap op de vuurpijl een overnachting in een vogelwachterspost of een kijkje op de Brandaris. Alle eilanders ontvangen deze week een huis-aan-huis uitnodiging met het programma. Het programma staat ook hier.

Bezoekers kunnen zelf hun programma samenstellen, elk moment zijn er diverse activiteiten die op verschillende tijden herhaald worden. Gedurende de dag is er vrije inloop. De opening is om 10.00 uur en een slotmanifestatie om 16.30 uur.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog