www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Berichten met de tag:
duinbeheer

Terschelling

Aanpak invasieve exoot ‘watercrassula’

Aannemer Triphek is vandaag (maandag 19 september) in opdracht van ons begonnen met het vol laten lopen van een duinvallei met zeewater. In een plas in de duinvallei zuidelijk van Midsland aan Zee en westelijk van de Badweg hebben we in 2013 al het voorkomen van de invasieve exoot ‘watercrassula’ (Crassula helmsii) vastgesteld.

lees meer
Terschelling

Speeltuin voor wind en zand

Beweeglijk ruig en tegelijk poëtisch verstild liggen ze in het landschap: de duinen tussen paal 16 en 18. Een doolhof van inhammen om te verdwalen voor de wandelaar die zich in zijn eigen verbeelding klein maakt in dit gangenstelsel, spelend als een kind.

lees meer
Terschelling

Op zoek naar echte wezens

De geur van gagel komt tegemoet. Schelpen knisperen onder de fietsbanden. Een gezin overlegt voor het informatiebord hoe ze verder gaan fietsen. Verderop grazen vaak Hereford runderen, de Kudde van Terschelling, maar vandaag zie ik ze niet.

lees meer
Terschelling

Kleine plevier: het zoete neefje van de bontbek

De bontbekplevier heeft als strandvogel onze volste aandacht. Dat vogeltje is al niet zo groot en daarmee onopvallend, zijn neefje de kleine plevier zie je nog minder snel. Op het strand kom je deze soort in principe niet tegen, het is namelijk een vogel die leeft in gebieden met zoetwater. Op Terschelling heeft hij in het verleden overigens wel een keer gebroed op de Noordsvaarder, langs de zoetwaterplas die in het voorjaar blijft staan op het oude schietterrein.

lees meer
Terschelling

Unieke eilandcolleges

Zondag 1 november houden we samen met Rijkswaterstaat de Doe & Kennisdag bij Ieders Plak. Een belangrijk onderdeel van het programma zijn acht colleges, die verspreid over de dag meerdere keren worden gegeven. We organiseren deze dag om mensen te betrekken bij ons werk en om de kennis van het waddenlandschap te vergroten. Alles wat Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat […]

lees meer
Terschelling

Doe & Kennisdag Terschelling

Op zondag 1 november 2015 organiseren we samen met Rijkswaterstaat een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. We doen dit vooral om mensen te betrekken bij het beheer van Terschelling, als aftrap van het nog op te stellen nieuwe Beheerplan. De festiviteiten vinden plaats bij Ieders plak, in […]

lees meer
Terschelling

Het konijn als verspreider van zaden in de duinen

Deze blog schreef collega Erik van der Spek op het Texelse blog. Belangrijk Dat konijnen belangrijk zijn in de duinen is al lang bekend. Door het grazen, houden ze de begroeiing laag en open waar bijvoorbeeld duinviooltjes van profiteren. Het graven van holen zorgt voor er kaal zand, waarin éénjarige planten kunnen kiemen. In de […]

lees meer
Terschelling

Dynamiek op de Noordsvaarder

Toen Staatsbosbeheer zo’n 100 jaar geleden het beheer van de duinen van Terschelling op zich nam was één van de hoofdtaken het ten gelde maken van de woeste gronden. Met andere woorden: het vastleggen van de stuivende duinen. Er werd bos geplant voor de mijnen en duinvalleien werden ontgonnen voor veeteelt. Hiermee verdween langzaamaan het […]

lees meer
Terschelling

Gevolgen voorjaarsstorm: groei en afslag

Zoals na iedere storm is iedereen op Terschelling benieuwd wat er op het strand en de Boschplaat allemaal weer veranderd is. Jan en ik zijn net terug van een rondje strand. Langs de gehele kust zijn de gevolgen goed zichtbaar. Dat betekent niet dat deze negatief zijn, voor het grootste deel zelfs juist positief. Laat […]

lees meer
Terschelling

Voorjaarsstorm op Terschelling

De bomen op Terschelling zijn wel wat wind gewend. Zolang er geen blad aan zit is er weinig aan de hand, hoewel er op de hoofdweg toch een flinke populier omver werd geblazen. In de bossen is alles blijven staan. De vogelwachters op de Boschplaat hadden een winderige eerste nacht en zijn vanochtend door collega Anne uit voorzorg […]

lees meer
Terschelling

Zandbank wordt één met Terschelling

Ter hoogte van paal 4 groeit langzaam een grote zandbank vast aan het eiland. Boven het eiland liggen meerdere zandbanken die langzaam richting het eiland ‘wandelen’. Dit is één van de grootste natuurlijke landschapsvormende processen die Nederland kent, best bijzonder dus! Het is indrukwekkend om te zien hoeveel zandbanken er noordwest van het eiland liggen, […]

lees meer
Terschelling

Extra maaien in de duinen

Het zal iedereen die in het duingebied loopt al wel zijn opgevallen; de grondwaterstand in de duinvalleien is op dit moment erg laag. Voordeel voor ons is dat we nu op plekken kunnen komen die anders te nat zijn om met een maaimachine te komen. Door deze stukken nu te maaien kunnen we een extra […]

lees meer
Terschelling

Strand weer een stuk schoner!

Vorige week heeft een groep mensen het strand bij Terschelling opgeruimd. Georganiseerd door Stayokay, met hulp van ons, Rijkswaterstaat en de gemeente. En natuurlijk de Terschellinger Milieujutter. In dit filmpje een impressie. En de (met een zure bijsmaak…) opbrengst.

lees meer
Terschelling

Terschellinger duinen natuurlijker en sterker

De Terschellinger gemeenteraad heeft in januari zijn bezorgdheid geuit over de toestand van de zeereep ter hoogte van paal 16 na de ‘Sinterklaasstorm’. Staatsbosbeheer, Vitens en Rijkswaterstaat hebben op verzoek van het College van B&W gezamenlijk een analyse van het gebied uitgevoerd. In de notitie zijn de ontwikkelingen van de Terschellinger kust tussen paal 15 […]

lees meer
Terschelling

Geiten gaan verhuizen

Het Seinpaalduin, de Koegelwieck, de Grië, Arjensduin; allemaal plekken waar onze geiten het natuurbeheer voor ons doen. Dat kan echter niet onbeperkt doorgaan want op een bepaald moment is het doel waarvoor we ze inzetten bereikt. Door al hun gevreet is het voedsel in sommige gebieden na een tijdje gewoon op; de vergrassing en verruiging […]

lees meer
Terschelling

Tapuit doet het op Terschelling wél goed

Wanneer je van april tot en met oktober door het duingebied loopt of fietst zie je vaak een vogeltjes voor je uit vliegen met een opvallende witte vlek boven hun staart. Dit zijn tapuiten die in het voorjaar en najaar langs trekken. Een klein deel blijft in de zomer hier om te broeden. Dat aantal […]

lees meer
Terschelling

Spaanse ruiter op Terschelling

(Door Max Kelbling). Op Terschelling kom je als je op de fiets over het fietspad langs het bos gaat vaak ruiters tegen. De Spaanse ruiter heeft geen vier benen, geen hoofd, rijdt niet op de ruiterpaden en komt niet uit Spanje. Het is namelijk een bijzondere plant. Deze distelsoort is zeer zeldzaam. In de buurt van het Jan Thijssenduin, aan het […]

lees meer
Terschelling

Geiten weer van Seinpaalduin

Gisteren zijn door collega’s Rein Jan en Hessel de vijf geiten weer van het Seinpaalduin bij West Terschelling gehaald. De beesten zijn vanaf november in een stuk van het duin de vergrassing en verruiging te lijf gegaan. Voor ons was het best spannend hoe dit hier zou verlopen, op het Seinpaalduin komen namelijk erg veel honden. Die […]

lees meer
Terschelling

Wat doen we deze week?

Er staan weer een flink aantal werkzaamheden op stapel deze week, onder andere ter voorbereiding van wat grootschaliger activiteiten. Snoeien bomen Badweg Hoorn Vanmorgen zijn we begonnen met het snoeien van de bomen langs de Hoorner Badweg. Dit om vallende takken bij harde wind te voorkomen en ter voorbereding van de asfalteringswerkzaamheden in week 43.  […]

lees meer
Terschelling

Mooi in de vijver, vervelend in de natuur

Een mooie tuinvijver, met lelies, goudvissen en allerhande andere groenblijvende planten, dat is mooi voor in de tuin. Wat veel mensen niet weten is dat er vijverplanten (en vissen) zijn die van nature niet in Nederland thuishoren. Deze soorten noemen we exoten. Nou zijn niet alle exoten direct schadelijk voor de natuur maar er zijn […]

lees meer
Terschelling

Maaien en afvoeren

Duingraslanden vol orchideeen en ratelaars, valleitjes met zonnedauw en klokjesgentianen. Het is een bekend gezicht op Terschelling. Maar deze soorten zijn lang niet zo vanzelf-sprekend geweest. Doordat er jarenlang door de zure regen erg veel stikstof (een voedings-stof) vanuit de lucht in de duinen terecht is gekomen waren grote delen dichtgegroeid met grassen. Jaarlijks maaien […]

lees meer
Terschelling

Wat doen we deze week?

Een nieuwe week, nieuwe werkzaamheden. Wat staat er op het pogramma? Vogelwachtersketen gaan weg Het broedseizoen is echt ten einde, net als het drukke zomerseizoen op het eiland. Daarom worden deze week de twee vogelwachtersketen weggehaald. Vanaf begin april tot op dit moment zijn deze keten dagelijks bemand door onze vogelwachters, waarvan een groot deel […]

lees meer
Terschelling

Wat doen we deze week?

Iedere maandag begint de week met een werkbespreking waarin alle klusjes voor die week worden besproken. Omdat veel van dat werk doorgaans niet op dit blog wordt besproken geven we vanaf nu iedere week een kort overzicht van wat we aan doen. Deze week hebben we alweer een mooi lijstje. Bordjes verwijderen bij broedgebieden Omdat […]

lees meer
Terschelling

Gemeenteraad Terschelling met Staatsbosbeheer op de huifkar

Door Freek Zwart Staatsbosbeheer en de gemeente hebben op allerlei gebieden veel met elkaar te maken. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. In plaats van binnenskamers vergaderen werd nu een “buitendag” georganiseerd. Alle deelnemers, ca. 20 personen, maakten met z’n allen in een huifkar een tocht door […]

lees meer
Terschelling

Een soort Oerol op de Boschplaat

Op donderdag 10 mei hebben de Terschellinger boeren hun jongvee weer losgelaten in natuurgebied De Groede op de Boschplaat. Ongeveer 150 koeien en 15 paarden kunnen hier tot in de herfst vrij rondlopen. “Een mooie samenwerking tussen boeren en Staatsbosbeheer”, zo zegt Egbert Zorgdrager van de vereniging Agrarisch Belang Terschelling (ABT). Afgesproken is nu dat […]

lees meer
Terschelling

Vogels en andere dieren in de kou

Via twitter, dit blog en in het veld worden ons geregeld vragen gesteld over het wel en wee van de vogels en andere dieren tijdens de vrieskou. Hoe redden deze dieren het wanneer alles bevroren is en onder een laag sneeuw ligt? Laten we beginnen bij de vogels. Veel van de vogels die overwinteren in […]

lees meer
Terschelling

De dynamische kust van Terschelling

Afgelopen dagen verschenen er enkele berichten in de media over kustafslag op Terschelling als gevolg van de januaristormen. Rijkswaterstaat bepaalt het beleid en de maatregelen ten aanzien van de kustveiligheid. Zij garandeert dat de zeekeringen op Terschelling in stand blijven en voert hiervoor geregeld metingen uit. Staatsbosbeheer volgt in haar beheer van het natuurlijke duingebied […]

lees meer
Terschelling

Rokende loopduinen op Terschelling

Tijdens de stormen van de afgelopen weken (en vandaag) is de dynamiek op Terschelling spectaculair zichtbaar. Aan de oostkant zorgt de zeestroming voor afslag en wordt het eiland korter. Maar op andere plekken zorgt die stroming er juist voor dat er veel zand bij komt. Via het strand stuift dit zand ver de duinen in. […]

lees meer
Terschelling

Dennengroen maakt plaats voor sprinkhaan blauw

Op verschillende plekken op Terschelling krijgen bomen en struiken de overhand in de duinen. Daarom worden bijvoorbeeld paarden ingezet, maar ook zonder de nodige pk’s worden geregeld bergen werk verzet. Afgelopen week heeft een groep vrijwilligers van de Keiland-dagen de handen uit de  mouwen gestoken achter het Seinpaalduin. Vooraf waren Remi en ik al bezig […]

lees meer
Texel

Konijn belangrijk voor Texels duin

Konijnen zijn belangrijk voor het Texelse duinlandschap. Door hun graverij en gegraas zorgen ze voor een open en karakteristiek landschap.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog