www.boswachtersblog.nl/ Texel

Konijn belangrijk voor Texels duin

14 april 2024 Boswachter Thomas van der Es in Texel

Rondom de vuurtoren op Texel is een mooi duin uit ‘grootmoederstijd’ te vinden. Mooie hellingen vol rendiermosjes en duinviooltjes, her en der een zingende tapuit en overal kleine bruine konijnenkeutels. Na een winter is mooi te zien hoe de wind weer grip heeft gekregen op stuifkuiltjes. Vanaf die plekken en vanaf het brede strand waait zand (deels) het duin in. Om te voorkomen dat de boel snel dichtgroeit helpen konijnen met het openhouden van dit mooie karakteristieke landschap.

Exoot uit Frankrijk

Aan het einde van de 13e eeuw werden vanuit Frankrijk in heel Nederland konijnen ingebracht. De soort werd ingebracht voor de jacht. Het vlees en de huiden werden gebruikt. Op Vlieland en Texel speelde gedurende halverwege de 14e eeuw intensieve konijnenjacht. Men noemde het ‘konijnenbedrijf’ en er werd ingezet op maximale groei van de knaagdieren. Het waren er zoveel dat de duinen massaal werden begraasd en vergraven. Er waren zo extreem veel (!) konijnen dat de vegetatie deels verdween en het duinzand alle kanten op waaide. Het kwam niet alleen door de beestjes zelf. Ook het over begrazen van de duinen, het uitgraven van konijnenholen en het steken van helm zorgde voor ‘zandoverlast’. Door deze ongemakken is het dier vele eeuwen uitgemaakt voor plaagdier.

Ingeburgerde duinbeheerder

 

Inmiddels ervaren wij , boswachters van Staatsbosbeheer Texel, de konijnen als waardig ingeburgerd duinbeheerders. De dieren zijn van groot belang om de duinen afwisselend en ( bio) divers te houden. De populatie op Texel heeft, net als elders in Nederland, de afgelopen decennia regelmatig te maken gehad met de dierziekte myxomatose. Een akelige ziekte die voor hoge sterfte kan zorgen. De afgelopen jaren zijn hier gelukkig geen grote uitbraken geweest. De duinen, die door het ontbreken van dynamiek en de invloeden van onder andere stikstofdepositie , blijvend verruigen en vergrassen hebben baat bij konijnen. Ze grazen aan het duinriet en de zandzegge zodat op de bodem weer licht kan komen voor kleine duinbloemen zoals het kandelaartje en het duinviooltje. De konijnenpopulatie op Texel wordt gevolgd via een meetnet. Al vele jaren tellen boswachters middels de zogenaamde ‘koplamp’ telling dieren op een vaste route in een vaste periode van het jaar. Dit gebeurd gelijktijdig in het gehele land. De Zoogdiervereniging kan zo bijhouden hoe de konijnenpopulatie in Nederland verloopt.

Holenbroeders

Op Texel ontbreken grondpredatoren. Dat is een fijn gegeven voor allerlei grondbroedende vogelsoorten. Texel is met recht nog een eiland. Eidereenden, meeuwen, wulpen en zelfs lepelaars broeden hier op de grond. Iets veiliger is het voor sommige soorten in een holte. Op Texel broeden bijvoorbeeld , nagenoeg, alle tapuiten in (verlaten) konijnenholen. Een vogelsoort die superzeldzaam is geworden in Nederland. Ook holenduiven, kauwtjes en bergeenden leggen hun eieren in de door konijnen gegraven gangen. Een bijzonder Waddenfenomeen!

reageren

geef een reactie

  • John
    14 april 2024 om 22:03

    Kandelaartje s? Volgens mij is er

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog