www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
de duinen

Texel

Konijn belangrijk voor Texels duin

Konijnen zijn belangrijk voor het Texelse duinlandschap. Door hun graverij en gegraas zorgen ze voor een open en karakteristiek landschap.

lees meer
Texel

Rollende en zwevende zandkorrels

Op Texel zijn we als Staatsbosbeheer voornemens om een kerf aan te leggen in de zeereep. Het doel hiervan is om weer rollende en zwevende strandzandkorrels het duin in te laten komen. Dit is belangrijk om de verzuurde oude duinbodem weer te herstellen of te laten ontwikkelen. Bovendien is het belangrijk dat de duinen mee kunnen groeien met aanstaande zeespiegelstijging. Net als op vele andere locaties in het land ( van Zeeland t/m Terschelling) zal ook op Texel gegraven worden in de zeereep om het zand naar binnen te laten stuiven. Om deze processen te volgen en te begrijpen vindt er onderzoek plaats door het NIOZ en de VU Amsterdam

lees meer
Texel

Slecht jaar voor Blauwe kiekendief op Texel

Ook dit jaar heeft Peter de Boer van SOVON onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van de blauwe kiekendief op Texel. Helaas was 2013 een dieptepunt voor deze mooie vogels. Er waren minimaal 6 paren (mogelijk 8) aanwezig in de duinen van Texel. De paren met nesten begonnen zeer laat met de eileg, waarschijnlijk omdat het […]

lees meer
Texel

Leuke vondsten op Achtbunder Texel

In 2011 is het project Achtbunder uitgevoerd in het noorden van Texel. De bovenlaag van het grasland is verwijderd en er is een open verbinding gemaakt met de Slufter. De zee komt hier in de winter nu weer een aantal keren bijna tot aan de Krimweg. De zoute invloed van de zee is na twee […]

lees meer
Texel

Goede berichten

Na recente berichten over een vervuilende hangplek in Het Krimbos en crossende auto’s in de duinen positieve berichten. Het is een Cocksdorper gelukt contact te krijgen met de jongeren die met oud meubilair het bos aan het vervuilen zijn. Ze hebben toegezegd de spullen weer terug te brengen naar de vuilniscontainer waar ze de spullen […]

lees meer
Texel

Autocrossers in de duinen

De laatste weken zijn er weer regelmatig meldingen van crossen met auto’s in het Nationaal Park de Duinen van Texel. Meldingen van waarnemingen van dit wangedrag bij de politie (0900884) of Staatsbosbeheer worden op prijs gesteld. Dankzij opgenomen kentekens konden enkele rijders door medewerkers van de politie en Staatsbosbeheer op hun gedrag worden aangesproken. Gisteren […]

lees meer
Texel

Rondje Slufterbollen

Een gezonde wandeling door de Slufterbollen voor in het nieuwe jaar, dat hopelijk voor ieder van u voorspoedig zal zijn. De Slufterbollen is een duingebied dat op natuurlijke wijze ontstaan is op de grote strandvlakte voor de Zanddijk. De Zanddijk is een stuifdijk die in 1630 is aangelegd om Texel met de duinen van Eierland […]

lees meer
Texel

Rondje Westerduinen

  De Texelse Duinen vormen een prachtig wandelgebied. De Westerduinen worden ten onrechte nogal eens over het hoofd gezien. Deze wandeling van 6,8 km start vanaf het Westerslag bij het vogelwachthuisje naast de Schelvisnol. Komt de wind uit een zuidelijke richting, loop dan eerst door de duinen, dan heeft u op het strand de wind […]

lees meer
Texel

Veldnamen in de duinen van Texel is verschenen, Flip Stark kreeg het eerste exemplaar

Vanmiddag is in de Boet van Hopman het rapport Veldnamen in de duinen van Texel gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgerijkt aan Flip Stark, 91 jarige duinboer en vertegenwoordiger van de duinboeren die veel informatie over veldnamen en het agrarisch gebruik van de duinen hebben verstrekt in de afgelopen jaren. Een uitgave van Staatsbosbeheer en Stichting Natuurmedia […]

lees meer
Texel

Goed grasklokjes jaar in De Bollekamer op Texel, ga er wandelen en geniet.

Wandelend in de Bollekamer in de Duinen van Texel kan iedereen nu genieten van bloeiende grasklokjes. Grasklokjes zijn op Texel het bekendst van de tuinwallen op de Hoge Berg, maar zijn ook in de duinen te vinden. Het talrijkst zijn ze daar in de Bollekamer het oude duingebied tussen Den Hoorn en de Dennen. Wandelend […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog