www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Unieke eilandcolleges

29 oktober 2015 Boswachter Remi in Terschelling

Zondag 1 november houden we samen met Rijkswaterstaat de Doe & Kennisdag bij Ieders Plak. Een belangrijk onderdeel van het programma zijn acht colleges, die verspreid over de dag meerdere keren worden gegeven. We organiseren deze dag om mensen te betrekken bij ons werk en om de kennis van het waddenlandschap te vergroten.

Alles wat Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat in het strand-, duin- en kweldergebied doet, komt voort uit het Beheerplan Rijksgronden. Hierin leggen wij de doelstellingen voor tien jaar vast. De Doe & Kennisdag is de aftrap voor het nieuw op te stellen Beheerplan voor Terschelling. We gaan onderzoeken wat het komende decennium prioriteit heeft en betrekken daar graag de eilanders en bezoekers bij door kennis over het landschap te delen. Hiervoor zijn acht unieke colleges bedacht; deskundigen geven in duidelijke heldere taal wetenschappelijke en feitelijke achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen:

Planet Texel: puzzelen met ruimte

Op een eiland is het puzzelen met ruimte; vakantiehuisjes, natuur, landbouw, woningen, bedrijven vechten met elkaar om een plekje. In het project Planet Texel is die puzzel opnieuw gelegd maar zo dat verschillende initiatieven elkaar juist versterken. Eric Herculus, wethouder gebiedsontwikkeling en duurzaamheid van Texel geeft komende zondag de inspiratie graag door. Planet Texel gaat niet over korte-termijn-denken, maar biedt een visie voor de komende decennia. Wat kan Terschelling hiervan leren?

De Groene Papegaai

Onder de titel ‘De Groene Papegaai’, neemt landschapshistoricus Jori Wolf je mee aan de hand van een meeslepend verhaal naar de mooiste historische landschappen van Nederland en laat ze zien hoe cultuurhistorie binnen het beleid en de visie van Staatsbosbeheer aandacht krijgen.

Uitgekiend begrazingsbeheer

Begrazingsdeskundige Tanja de Bode vertelt over de effecten en doelen van natuurlijke begrazing.Welke grazers kan je gebruiken in natuurgebieden en welke resultaten boek je daarmee voor planten en dieren? Wat zijn na- en voordelen? Hoe combineer je grazers en wandelaars in een gebied? Daarover vertelt Tanja tijdens haar colleges ‘uitgekiend beheer’.

Eilandkoppen en – staarten

Wat zijn effecten op de natuur door de werking van wind en water? Op het eiland heb je er dagelijks mee te maken bij de eilandstaarten- en koppen. Helemaal na een zware storm goed zichtbaar. Ecoloog Evert-Jan Lammerts laat recente resultaten van onderzoek zien en wat voor gevolgen dit heeft voor plant en dier. Waarom verlopen veranderingen van landschapstypen snel en soms langzaam of niet?

Meest bijzondere plantengemeenschap: de natte duinvallei

Ecohydroloog Ab Grootjans houdt een college over de uitzonderlijkste plantengemeenschap die Nederland kent: de natte duinvallei. Leer over de natuurlijke vegetatieontwikkeling, hoe dat versnelt door waterhuishouding, stikstofdepositie en het aanleggen van dennenbossen waardoor zeldzame planten minder kans krijgen. En waarom is natuurlijke zandverstuiving juist goed voor zeldzame soorten? Ab inspireert om verbindingen te zien.

Het kustsysteem: de zandbalans

Hoe gedraagt het eiland zich tegen de krachten van de zee? Waar ligt de zandmotor van Terschelling en hoe zit het nu met Cupido’s polder? Aan de hand van uitgebreide bodemdata vanaf 1925 geeft Edwin Elias een unieke kijk op de sedimenthuishouding van de Waddenzee en licht toe waarom Rijkswaterstaat suppleert langs een aantal eilanden. Leer van hem alles over aanlandende banken, kwispelende eilandstaarten en een hongerige Waddenzee.

Het bos in

Tijdens de dag zijn er ook buitencolleges. Boskenner Simon Klingen was tijdens Oerol eerder te zien met zijn ‘educatieve bosact’ samen met Staatsbosbeheer, nu geeft hij in een klein uur een boscollege aan eilanders onder het motto: ‘Opkijken in het bos’. De bossen zijn een aantrekkelijk onderdeel van het Terschellinger landschap. Maar wat weet je ervan? Was het er altijd al? Na dit college ga je het bos anders zien.

Tenslotte is ook de PeerGrouP aanwezig met een theatrale demonstratie over het levend duinlandschap. PeerGrouP, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn tijdens Oerol 2015 een 2,5 jaar durende samenwerking gestart over dit onderwerp. Vanuit verschillende invalshoeken onderzoekt de PeerGrouP onder leiding van theatermaker Marin de Boer dit thema en laat je tijdens de Doe & Kennisdag graag zelf aan de slag gaan. Hoe bescherm je de dorpen op een eiland? Ontwerp een duin en ervaar of deze bestendig is tegen de krachten van de zee.

 doe-en-kennisdag_DEF-2-

Doe mee (en sla je slag)!

De colleges worden meerdere keren herhaald zodat bezoekers zelf hun programma kunnen samenstellen. Deelnemers aan de colleges maken kans op het winnen van prijzen, waaronder pakketten met lekkers van het eiland, brandhout, waardebonnen van eilander bedrijven en als klap op de vuurpijl een overnachting in een vogelwachterspost of een kijkje op de Brandaris.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog