www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Extra maaien in de duinen

30 september 2014 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Het zal iedereen die in het duingebied loopt al wel zijn opgevallen; de grondwaterstand in de duinvalleien is op dit moment erg laag. Voordeel voor ons is dat we nu op plekken kunnen komen die anders te nat zijn om met een maaimachine te komen. Door deze stukken nu te maaien kunnen we een extra slag slaan in het tegenhouden van verruiging en verbossing.

Speciaal voor het maaiwerk hebben we een zogenaamde choppermachine gehuurd. Deze machine maait ook een deel van de bovenlaag van de bodem mee. Dit chopperen gebeurt vooral in sterk verruigde delen met veel struiken (riezen) en gras. Door deze struiken inclusief een deel van de bovenlaag van de bodem te verwijderen krijgen éénjarige planten en kruiden weer een kans. Verspreid over het eiland zijn een tiental plekken geselecteerd waar een goede vegetatieontwikkeling te verwachten is. Een voorbeeld hiervan is de Hoornermiede aan de westkant van het Hoornerbos (daar waar ook de geiten lopen). Hier groeien langs het pad nu al de zeldzame klokjesgentiaanen en de hoop is dat dat er meer worden wanneer vlak daarnaast een stuk gechopperd is.

Behalve chopperen maaien we ook met een gewone maaimachine. Deze maait vooral de nu al waardevolle duingraslanden. Het maaien zorgt ervoor dat de graslanden voedselarm blijven, dat is belangrijk voor bijzondere plantensoorten. Denk bijvoorbeeld aan orchideeën en parnassia. Soms maaien we ook bewust delen niet, dit om zo genoeg waardplanten voor insecten over te houden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog