www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Maaien en afvoeren

30 augustus 2012 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Duingraslanden vol orchideeen en ratelaars, valleitjes met zonnedauw en klokjesgentianen. Het is een bekend gezicht op Terschelling. Maar deze soorten zijn lang niet zo vanzelf-sprekend geweest. Doordat er jarenlang door de zure regen erg veel stikstof (een voedings-stof) vanuit de lucht in de duinen terecht is gekomen waren grote delen dichtgegroeid met grassen. Jaarlijks maaien we daarom grote delen van de bermen, duingraslanden en -valleien. Het grootste deel doen we zelf met onze eigen trekker, alleen de extreem natte stukken laten we doen met een speciale machine.

Om al die extra onnatuurlijke voedingsstoffen weer uit de duinen te krijgen voeren we het maaisel af. Beetje bij beetje worden de gemaaide delen daardoor steeds schraler, wat resulteert in het terugkomen van planten, vogels en insecten die van oudsher in de duinen voorkomen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de graslandjes langs het fietspad over de Boschplaat.

Het maaisel dat geschikt is als voer voor vee wordt verkocht. De lading die hier niet geschikt voor is gebruiken we zelf om druk bereden zanderige (ruiter)paden mee te bedekken. Hiervoor gebruiken we alleen maaisel uit het duingebied omdat we niet willen dat er zaden van planten in zitten die niet in de duinen thuishoren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog