www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Tijdlijn Boschplaat visie online

26 juli 2017 Boswachter Remi in Terschelling
Boschplaat Terschelling

Vanaf 26 juli is de website Tijdlijn.boschplaatvisie.nl online met daarop de tijdlijn van het proces van het opstellen van de Boschplaat visie. Dit is de eerste fase in het uitwerken van een visiedocument voor de Boschplaat, het natuurgebied op de oostpunt van Terschelling.

Op de site met  alle processen hebben we verslagen van de excursies, lezingen en achtergrond-documenten geplaatst. Deze site geeft een goed overzicht van alles wat er tot nu toe is gebeurd en verzameld. De komende maanden wordt het uiteindelijke visie document opgesteld.  De visie zelf  staat dus nog niet op de tijdlijn.

Excursie naar Ameland

“Iedereen kan volgen wat er tot nu toe gebeurd is”, aldus collega Freek Zwart. “Op deze manier laten we zien welke informatie er bij wie is gehaald en het is de bedoeling deze inbreng in het eindrapport te verwerken. Op deze wijze is alle informatie ook voor iedereen beschikbaar. ” De website is gevuld met rapporten, presentaties, verslagen, filmpjes en foto’s. Zo staat er een langere film op van de excursie naar Ameland, alle presentaties van het Boschplaat symposium zijn er te vinden en er zijn diverse (historische) kaartbeelden van de Boschplaat. Je kan de website bekijken op: tijdlijn.boschplaatvisie.nl.

Boschplaat verdrinkt

Staatsbosbeheer is dit voorjaar in opdracht van Provincie Fryslan een traject gestart om samen met eilanders, wetenschappers en andere betrokkenen een visie op te stellen voor de toekomst van de Boschplaat. De Boschplaat kampt met twee problemen: 1. Het kan de verwachte stijging van de zeespiegel niet bij houden middels zandinvang en opslibbing, met als uiteindelijk risico dat de Boschplaat “verdrinkt”. 2. Er is al jaren een teruglopende tendens te zien in variatie aan planten en dieren die er voorkomen, grotendeels te wijten aan gras en struikgroei.

Door kennis van eilanders te benutten en wetenschappelijke inzichten te gebruiken gaat Staatsbosbeheer een visie document opstellen voor de Boschplaat, waar uiteindelijk maatregelen uit voortkomen welke genomen kunnen worden om de twee problemen het hoofd te bieden. Er zijn excursies geweest, er is een symposium georganiseerd, er is een enquête gedaan onder ca 900 mensen en meer. Alle informatie hierover is te vinden op de tijdlijn: tijdlijn.boschplaatvisie.nl

reageren

geef een reactie

 • HELENA
  26 juli 2017 om 21:22

  Het is toch de verwachte zeespiegelstijging? Dat is geen feit. Grassen en struiken groei is de natuurlijke opvolging van zoals de Bosplaat nu is. Als ie weer zo nu en dan gedeeltelijk overstroomt blijf het zoals het is. Dus die , verwachte’ stijging is zo erg niet?

  • Boswachter Remi
   30 juli 2017 om 20:11

   Hallo,

   het klopt dat het de verwachte zeespiegelstijging is, maar dat zit meer in dat de stijging niet concreet te voorspellen is. Dat er een zeespiegelstijging bezig is en dat deze doorzet is wel duidelijk.
   De grassen- en struikengroei wordt juist door onnatuurlijke invloeden, zoals de stuifdijk en ook stikstofdepositie uit de lucht, beïnvloed. Geheel natuurlijk is deze successie hier, op de huidige wijze, dus helaas niet. Overstroming met zout water zal successie remmen, inderdaad, maar het blijkt dat overstroming enkel vanuit de Waddenzee kant niet zorgt voor ophoging met zand, wat juist weer nodig is om de Boschplaat in zijn geheel te laten ophogen.

   Al met al moeilijke materie, die we in de excursies en op het symposium hebben verduidelijkt. Daarvan kan je een vollediger beeld krijgen als je de hele tijdlijn bekijkt! Ik hoop dat je inziet dat het een complexe situatie is, waar niet een enkelvoudig antwoord of maatregel zorgt voor het oplossen van alles wat er speelt.

   Vriendelijke groet,

   Remi

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog