www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Boschplaatproefje met oog op de toekomst

4 september 2020 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Eilander boeren hebben afgelopen maand weer enkele hectares van de Boschplaat gemaaid om een tekort aan gras voor het vee op te lossen.  Wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een kleine proef uit te voeren met de Boschplaatvisie in ons achterhoofd. De boeren hebben voor ons een paar stukken extra gemaaid, waarop het maaisel is blijven liggen. Wij zijn nu benieuwd wat het effect van een flink hoog stormtij gaat zijn hierop.

Boschplaatvisie

In 2017-2018 heeft Staatsbosbeheer samen met eilanders de Boschplaatvisie opgesteld en aangeboden aan de provincie Fryslân. Deze visie schetst een beeld voor de toekomst van de Boschplaat, waarbij we o.a. oplossingen aandragen voor twee urgente bedreigingen voor het gebied. Dit zijn de zeespiegelstijging en de voortschrijdende verruiging waardoor de biodiversiteit afneemt. De uitvoering van de maatregelen die in de visie genoemd worden moet in de komende jaren plaatsvinden.

Inleidend beheer

Onderdeel van de Boschplaatvisie is onder ander het op gang brengen van verstuiving en het maken van een wash-over (doorbraak met overstromingsvlakte) in de Stuifdijk. Deze maatregelen moeten de vergrasde delen van de kwelder een reset gaan geven, doordat nieuw zand en slib wordt afgezet. Bloeiende planten zullen dan opnieuw verschijnen. Om dat te laten slagen is het hoogstwaarschijnlijk ook nodig om eerst een deel van de ruige plantengroei te verwijderen. Dit noemen we het inleidende beheer. Hoe is nog de vraag aangezien het afvoeren van het maaisel een dure hobby is, laat staan dat iemand deze massa zou willen gebruiken.

Proef

De proef die we nu op kleine schaal doen is kijken hoe de zee het afvoeren van het maaisel kan overnemen. Neemt het water bij een hoog stormtij het maaisel mee en zo ja, waar legt het dat dan weer neer? Dit idee sluit aan bij een natuurlijk proces op een kwelder, waarbij de zee iedere winter een deel van de dode plantenresten wegspoelt. Vaak komen deze plantenresten dan opgehoopt in een zogenaamd vloedmerk ergens anders aan de rand van de kwelder terecht. Dit soort vloedmerken vind je ook nu overal op de Boschplaat, bijvoorbeeld tegen de Stuifdijk aan. Als nu ook al het maaisel door de zee wordt meegenomen kunnen we kijken of de proef geslaagd is. Zo ja, dan is het mogelijk een goede werkwijze om in de toekomst één of meerdere keren op grotere schaal toe te passen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog