www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Hooien op de Boschplaat

26 juli 2018 Boswachter Iris de Boer in Terschelling
Maaien op de Boschplaat

Maaien op de Boschplaat

Het is even een vreemd gezicht als je vanuit het westen aan komt lopen over het pad onder langs de stuifdijk. Een groene en een rode tractor rijden over de eindeloze vlakte van de Boschplaat. Er wordt gemaaid. Tientallen balen hooi komen er vanaf, die verdeeld worden over acht boeren op het eiland. Net als in 1976 en begin jaren 80. Ook toen was er zo'n warme en droge zomer. De graslanden in de polder, de bermen, de dijk... het kleurde naar horen zeggen net zo goudgeel als nu.

Droogte

Het is droog. Daar kunnen we niet omheen. Vers gras is op het moment schaars. En een tweede of derde snee gras is ver te zoeken. En als er weinig voedsel is voor het vee, dan moet het aangevoerd worden, voor het eiland geldt dan dat het over zee moet komen. Dat kan ieder jaar wel voorkomen, maar niet in hoeveelheden als nu nodig zou zijn.

Maaien op de Boschplaat

Maaien op de Hoek

Toen een paar weken de vraag van een eilander boer kwam of ze dit jaar misschien “op de hoek” (ook wel de Boschplaat 😉 ) mogen maaien, moesten we natuurlijk even in beraad. Op de Boschplaat voeren we normaal geen grote beheermaatregelen uit, met uitzondering van het plaatsen van broedvogel-bordjes, of het bijhouden van het pad. Toch kwamen we al gauw tot de conclusie dat we graag eenmalig stukken op de Boschplaat laten maaien om tegemoet te komen in het te kort aan gras. Gisteren is boswachter Rein Jan samen met de boeren aan het maaien gegaan op de Boschplaat.

Eerste hooibalen

Niet alles wordt gemaaid

Natuurlijk wordt lang niet alles gemaaid. De Boschplaat is in totaal 2500 hectare groot. Een groot deel van deze oppervlakte wordt begroeid met een zilte vegetatie. Planten die onder zoute omstandigheden groeien. Daarnaast is er een groot deel dat bestaat uit ongelijk terrein. En we willen natuurlijk niet alles maaien. Hogere struiken en grassen zijn ideale nestgelegenheden voor de vele vogels die hier broeden, denk aan de Kiekendief en de Velduil. Maar ook voor de insecten laten we genoeg gras en kruiden staan.

Vooraf aan het maaien is er zorgvuldig gekeken welk stuk hiervoor in aanmerking komt. Dit is met name de strook ter hoogte van paal 20.5 tot paal 22.5 en dan ongeveer tot 75 meter breed naast het pad.

Nog tot in de avond waren verschillende boeren druk in de weer op de Boschplaat, met zwelen en het pakken en vervoeren van balen. Intussen zijn er ruim 200 balen geperst, mogelijk wordt komende dagen nog een stuk gemaakt. Een bijzondere en geslaagde actie.

 

En laat de koeien en paarden het smaken 🙂

Vanaf de stuifdijk

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog