www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter: augustus 1900

12 augustus 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Schettersweid
Schettersweid

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer
is het Journaal van K. Min, ‘Staatsboschwachter
op het Eiland Tessel’. Het journaal over
de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902
geeft inzicht in het werk van deze boswachter. Klaas
Min begon voor de oprichting van Staatsbosbeheer
(1899) in dienst van de Heidemij met de bosaanleg.
In 1895 werd een boomkwekerij aangelegd. Daarna
werden er sloten gegraven en wegen aangelegd. De
eerste bospercelen werden in 1898 aangeplant. In
1910 vertrok Klaas Min van Texel, om in de omgeving
van Venray te gaan werken.

Een greep uit het Journaal van Min:
9. Als voren (sloten maaien en uitdiepen), de dijkgraaf
en ander dijkgraaf hier gehad om de beplanting te
bezichtigen, deze rond geleid. Verder door de binnenduinen
van de perceelen 7-2 gewandeld. Geen
bijzonders voorgevallen. ‘s Avonds regen, zacht weer.
Wind ZZO.
10. 2 arbeiders aan ’t wieden, 2 aan ’t sloot maaien en 1
aan de weg. Voorstel tot verkoop van de schuur in de
Oude Kooi ingediend, deze is door de storm vernield.
Zelf helpen wieden, in de breedwerpige bezaaiing.
Namiddag regen, vrisch weer. Nieuwe enveloppen
van Rusch ontvangen.
11. Als voren, door de perceelen 8-12 gewandeld, met
de pachters over de voordeelen van vroeg maaien
gesproken. Weekstaat ingevuld. 5 karren zand verkocht
aan P. Ruys?, veehouder “Hemmerkooi”. Helder
weer, wind Noord, vrisch.
12. Zondag. Boeken bij gewerkt en brief geschreven aan
de Heer Ambtenaar. De geheele dag regen. Vrisch,
wind W.N.W.
13. Werk als zaterdag, slechte planten uit de duinbebosching
verweiderd. Dit werk zelf gedaan. 1 vracht
ruigte aan Remmert Koorn verkocht. Met de voorwerker
Klaver over het aanleggen van weideland
gesproken (hij is wel leerzaam). Namiddag helder,
smorgens betrokken lucht, wind NW.
14. Als voren, door de perceelen 10-3 gewandeld, pachter
van perceel 8b/9a aangezegd zijn afwateringssloot
te maaien. Schouw gesteld op 31 Aug. A.s.
Stroobeplanting van de waterstaat bezichtigd, dit
wordt zeer goed gedaan. Helder weer. Wind NO.
15. Als voren, zondag voor de katholieken. met mijne
vrouw de beplanting bezichtigd. Helder weer, wind
NO, vlugge wind.
16. Als voren, door de perceelen 11-14 gewandeld. Een
onbepaalde hoeveelheid ruigte aan Michiel Kuip
(Westen) verkocht. Doch vermoedelijk 3 wagens vol.
Helder weer, sterke NO wind.

De Muy met het Oorlogsschip
De Muy met het Oorlogsschip

In augustus praten over ‘vroeg’ maaien; kom daar nu
maar eens om. Staatsbosbeheer verkocht toen zand uit
de afgraving tegenover Heidehof aan het Jan Ayeslag en
bij het Zandnoltje op de hoek Randweg/Ploegelanderweg.
De percelen A, 1 en 2 omvatten de duinen vanaf ’t
Horntje tot ongeveer het Hoornderslag. De percelen 3-6,
ongeveer de duinen vanaf het Hoornderslag tot Paal 14,
en perceel 8 lagen tussen de lijn Bakkenweg-Paal 15 en
de lijn hoek Rozendijk/Grensweg-Paal 16 en omvatten
onder andere het Botgras (8a) en 8b/9a Schettersweid.
Perceel 14 is het gebied tussen het Oorlogsschip in De
Muy en P 25 in de monding van De Slufter.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog