www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
staatsbosbeheer

Texel

De bijzondere wereld van mossen

Het is verbazend om te zien hoe de natuur werkt. Neem nu bijvoorbeeld mossen. Mossen hebben geen wortels om water op te nemen uit de grond en zijn daarom afhankelijk van het water wat op de mossen terecht komt via bijvoorbeeld regen of dauw. Ze moeten slim omgaan met het water wat ze krijgen en […]

lees meer
Texel

Gerestaureerd bakhuis Hoeve Dorpzicht open tijdens Monumentendag

Tijdens de Jaarlijkse Open Monumentendag op zaterdag 12 september kunt u voor het eerst het volledig gerestaureerde bakhuis van Hoeve Dorpzicht op Texel bezichtigen. Staatsbosbeheer opent de deuren tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De boswachter is aanwezig om u alles te vertellen over de renovatie en de geschiedenis van de bakhuizen op Texel. U vindt […]

lees meer
Texel

Broedseizoen 2014 Duinen van Texel

Door de zachte winter begon het broedseizoen in 2014 vroeg. Er broedden meer lepelaars dan ooit sinds de grote daling van het aantal eind jaren zestig in de Muyplas. Tijdens de jaarlijkse vliegtuigtelling werden 85 nestlocaties geteld. De groei van de aalscholverkolonie is er uit. Er werden 882 nesten geteld. Er gaan door de teloorgang […]

lees meer
Texel

De Westerduinen begin mei

De broedende bontbekplevier van paal 12 heeft het een paar dagen volgehouden, maar helaas is het beestje weer met de noorderzon vertrokken. Net als vorig jaar had hij moeite met het eerste nestje, maar ze kunnen wel 3 nestjes leggen, dus er is nog een kans op een succesvol broedsel. Bij paal 15 en 17 […]

lees meer
Texel

Hoogwater in De Slufter op Texel, veel mensen komen het bewonderen

[slideshow] Na de storm van 5 december, die samen viel met springtij is De Slufter weer eens goed vol water komen te staan. Vanochtend met hoog water is dit goed te zien en het mooie weer gaf veel mensen kans om er van te genieten. Ieder doet dat op eigen wijze. De een steekt even […]

lees meer
Texel

Hoogwater in De Slufter op Texel, morgenochtend op zijn mooist te zien

Vanochtend is op de Noordzee bij Texel een waterstand van 115 cm boven NAP bereikt, 30cm meer dan verwacht. Voor vanavond om 20.40 wordt 2,37 voorspelt een meter meer dan normaal in deze getijde cyclus. Morgenochtend om 8.40 is de verwachting met 2,19m zelfs 145cm meer. Door drie hoge tijen met meer water dan normaal […]

lees meer
Texel

Slecht jaar voor Blauwe kiekendief op Texel

Ook dit jaar heeft Peter de Boer van SOVON onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van de blauwe kiekendief op Texel. Helaas was 2013 een dieptepunt voor deze mooie vogels. Er waren minimaal 6 paren (mogelijk 8) aanwezig in de duinen van Texel. De paren met nesten begonnen zeer laat met de eileg, waarschijnlijk omdat het […]

lees meer
Texel

Leuke vondsten op Achtbunder Texel

In 2011 is het project Achtbunder uitgevoerd in het noorden van Texel. De bovenlaag van het grasland is verwijderd en er is een open verbinding gemaakt met de Slufter. De zee komt hier in de winter nu weer een aantal keren bijna tot aan de Krimweg. De zoute invloed van de zee is na twee […]

lees meer
Texel

Een week van de boschwachter: augustus 1900

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min, ‘Staatsboschwachter op het Eiland Tessel’. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft inzicht in het werk van deze boswachter. Klaas Min begon voor de oprichting van Staatsbosbeheer (1899) in dienst van […]

lees meer
Texel

Westerduinen in juni

Het weer was afgelopen dagen zeer wisselvallig, van koude dagen tot mooie voorjaarsdagen. Wandelaars bezochten in grote getalen de gebieden. De bontbekplevier zat op de strandslagen bij paal 12, 15 en 17. Bij paal 15 en 17 zaten ze weer midden op de parkeerplaats. Het plaatsen met een bordje “pas op hier broed(T) ik” werkt […]

lees meer
Texel

Via proef met kokkels naar zilte natuur in Polder Wassenaar?

Tijdens een bijeenkomst over duurzame ontwikkelingen op Texel hoorde Staatsbosbeheer dat er door het Ziltproefbedrijf gezocht werd naar een locatie om een praktijkproef met binnendijkse kokkelteelt te realiseren. Meromar Seafoods BV wilde uit laten zoeken of dit mogelijk is buiten de Waddenzee kokkels te kweken. De Provincies Nood-Holland en Friesland zien hierin een kans in […]

lees meer
Texel

De Sluftermonding

De Slufter is een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar de natuur redelijk vrij haar gang kan gaan, ook al is De Slufter door menselijk handelen ontstaan. In 1855 is geprobeerd om door de aanleg van stuifdijken op de strandvlakte voor de Zanddijk, een stuifdijk uit 1630, een polder aan te leggen. Drie jaar […]

lees meer
Texel

Kant in de Texelse bosrand

Nu de temperatuur normale waarden bereikt, komen de bomen snel in blad en veel struiken in bloei. Dat is elk jaar weer een feestelijk gezicht. In De Dennen valt nu vooral de bloei van het Drents (ook wel Amerikaans of Canadees) krentenboompje op. Deze struik is, minder talrijk dan de Amerikaanse vogelkers, bij de bosaanleg […]

lees meer
Texel

Gezellige Vogelkijkdag Texel

[slideshow] Ondanks een regenachtige start is het gezellig geworden op de Vogelkijkdag Texel, zeker toen in de loop van de middag de zon weer echt ging schijnen. Door de grauwe start trok de dag wel duidelijk minder bezoekers dan vorig jaar. De organisatie was weer in handen van het Vogelinformatiecentrum Texel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Dankzij […]

lees meer
Texel

Eidereenden op Texel

a href=”https://www.boswachtersblog.nl/texel/wp-content/uploads/sites/6/2013/05/dsc078261-e1424266833432.jpg”> Veel broedvogels op Texel komen vanuit het zuiden om hier te broeden. De eidereend is echter een vogel afkomstig uit noordelijke streken, waarvan Texel een van de meest zuidelijke broedgebieden is. Ze overwinteren in grote aantallen in het zeewater rondom Texel. Vorig jaar hebben er bijna 300 paren op Texel gebroed: de meeste […]

lees meer
Texel

Aanplant cranberry’s Rozendijk

[slideshow] De aanplant van twee hectare met cranberry’s door Cranberry Texel is in volle gang. Initiatiefnemers Benno Bakker en Jan Buijs zijn met hulptroepen bezig de tweejarige plantjes in de grond te zetten. Na de afgelopen jaren op Texel op kleine schaal ervaring opgedaan te hebben met deze biologische teelt wordt er nu toegewerkt naar […]

lees meer
Texel

Kom je 11 mei ook naar de Vogelkijkdag op Texel?

[slideshow] Kom op zaterdag 11 mei tussen 10 en 17 uur naar de Vogelkijkdag op Texel. Met veel informatie over vogels en activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis. Op zaterdag 11 mei organiseren het Vogelinformatiecentrum Texel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de Vogelkijkdag op hét vogeleiland Texel. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur is iedereen van […]

lees meer
Texel

Rondje Bollekamer

2013 week18 Rondje Bollekamer Vanaf het Hoornderslag start de Bollekamer-rondwandeling (3km) van Staatsbosbeheer. Deze route begint in de oude duinen die bij de vorming van het eiland Texel, zo’n duizend jaar geleden, tegen de keileemrug van Oost tot Den Hoorn aan kwamen te liggen. Later groeiden hier steeds nieuwe duinen voor op het strand van […]

lees meer
Texel

Steeds meer eidereenden aan het broeden in De Slufter

[slideshow]Nu het zonniger wordt op Texel neemt het aantal eidereenden dat aan het broeden is in De Slufter snel toe. Bij de eiedereend broed alleen het vrouwtje, die volledig op haar schutkleur vertrouwd. terecht want ze val nauwelijks op. De opvallende zwart witte mannetjes zitten in groepjes bij elkaar. Nog even en ze vertrekken naar […]

lees meer
Texel

Tuinwal rond Boet van Hopman in aanbouw

[slideshow]Een oude wens van Staatsbosbeheer wordt nu gerealiseerd. Rond de Boet van Hopman wordt een tuinwal aangelegd. Bij het project De Nederlanden, waardoor veel weilanden weer natte duinvalleien kunnen worden, ontstond dit idee om ook de agrarische geschiedenis van het gebied zichtbaar te houden. Een van de ideeën was om rond de Boet van Hopman […]

lees meer
Texel

Blauwe kiekendieven en het beheer van de duinen van Texel

2013 week17 blauwe kiekendief Voor een beheerder is de aanwezigheid van blauwe kiekendieven in de duinen een extra uitdaging. Al was het maar vanwege de doelen in het Natura 2000 beheerplan, waarin staat dat er voor leefgebied voor deze soorten gezorgd moet worden. Ook zonder deze formele doelen vormde het geven van ruimte aan deze […]

lees meer
Texel

Heel veel driedoornige stekelbaarsen namen vistrap in Moksloot op Texel

De vistrappen in de Moksloot op Texel voerden dit voorjaar veel water naar de Mokbaai. Grote aantallen driedoornige stekelbaarsen ge bruikten de trappen om vanuit zee het zoete water te bereiken. Driedoornige stekelbaarsen zoeken wanneer ze de kans krijgen als jong visje de zee op, volwaasen komen ze terug om eieren te leggen. Ze zijn […]

lees meer
Texel

Duinen zonder beheer?

2013 week15 Duinen zonder beheer Zoals bekend staan ook Staatsbosbeheer bezuinigingen te wachten. Mensen die in de terreinen van Staatsbosbeheer wandelen, fietsen of op een andere manier recreëren, zullen dit merken doordat er nog minder mogelijkheden zijn om paden en andere voorzieningen te onderhouden. Wat zou het voor de duinen op Texel betekenen wanneer er gestopt […]

lees meer
Texel

Fietspad Eierlandse Duinen op Texel heropent

[slideshow]Dinsdag 9 april organiseerde Staatsbosbeheer op Texel een bescheiden feestje ter gelegenheid van de heropening van het fietspad door de Eierlandse Duinen in het Nationaal Park Duinen van Texel. Dankzij bijdragen van Staatsbosbeheer, STIFTexel, Nationaal Park Duinen van Texel en de opbrengst van de landschapsveiling die is   georganiseerd door het Nationaal Park is het gelukt […]

lees meer
Texel

Hooglander als deelnemer in een Paasspel?

Vraag aan de boswachter: is dit een nieuw soort duinmonster? Nee dit is een deelnemer aan een Paasspel die geen afstand kan doen van de doornenkroon. Dit leverde een mooi plaatje op voor Hanneke Roeper. Zoekend naar vers groen in de beschutting van een braamstruweel heeft deze Schotse hooglander zich zelf aan versiering geholpen. De […]

lees meer
Texel

De Slufter is weer opgeruimd

[slideshow]Ondanks regen en koude wind kwamen zaterdagochtend 24 mensen Staatsbosbeheer helpen bij het vuilruimen in De Slufter op Texel. Afgelopen winter heeft De Slufter weer een paar keer vol gestaan met zeewater. Veel plastic en andere rommel uit zee bleef daarna in De Slufter achter. Warm gekleed en in regenpakken is er hard gewerkt om […]

lees meer
Texel

Onderzoek naar De Slufter

Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht heb- ben gekeken naar de manier waarop de vorm van de Sluftermonding op korte termijn (maanden) en op de lange termijn (tientallen) jaren) verandert. De kreek van De Slufter is enkele tientallen meters breed bin- nen een opening tussen de duinen van 400-700m breed. Daarachter ligt een groen strand. […]

lees meer
Texel

Vuilruimen in De Slufter, vrijwilligers gezocht!

[slideshow]Traditiegetrouw wordt in maart het zwerfafval geruimd in De Slufter in het Nationaal Park Duinen van Texel. Deze grote klus wordt jaarlijks geklaard dankzij de hulp van vrijwilligers. Ook deze keer organiseert Staatsbosbeheer een grote schoonmaakactie op zaterdag 9 maart. Mensen die graag aan deze actie willen meewerken zijn welkom vanaf 09.30 in de Slufter, […]

lees meer
Texel

Ruiters en menners knappen Texelse ruiterpaden op

[slideshow]Zaterdagmiddag heeft een groep Texelse menners en ruiters gewerkt aan het opknappen van de Texelse ruiterpaden. Met het afnemende budget van Staatsbosbeheer voor het onderhoud van recreatieve voorziening is dergelijke hulp hart nodig om in dit geval ruiterpaden bruikbaar te houden. Langs het ruiterpad naast het Slag van Paal17 is het prikkeldraad op de tuinwal […]

lees meer
Texel

Haardhoutdag Staatsbosbeheer op Texel verloopt voorspoedig

[slideshow]De haardhoutdag van Staatsbosbeheer op Texel loopt gesmeerd. Alleen bij de start was er spraken van een behoorlijke wachtrij. Maar wel van mensen die al lang voor het aanvangtijdstip van 8.30 op het parkeerterrein aan het Mienterglopslag bij De Koog aanwezig waren. Met de kraan lade Marc Kooiman laadde de wagens zo snel vol dat […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog